WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKOŚĆ to:

właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ to:

potęga, wielkie znaczenie; to, że coś jest duże (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

przenośnie: znaczenie czegoś, rozmiar, miara czegoś (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha tego, co jest wielkie (pod względem rozmiaru fizycznego) (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

liczba stała niezależnie od obliczeń lub zmieniająca się, służąca do liczbowego opisu obiektów (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

ktoś znakomity, wybitny, osoba górująca nad innymi talentem, sławą lub autorytetem (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha fizyczna, rozmiar (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha stworzenia, które jest wielkie, znaczące (najczęściej pojęcie używane w stosunku do człowieka) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.549

ASEKURANT, LAUDATOR, HAFCIARSTWO, APOGEUM, SKRZYPŁOCZE, WOLNY ZAWÓD, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SIŁA, BANK EMISYJNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SECIK, SIEDZIBA, SULFOTLENEK, CALYPSO, MASWERK, CZERWONOSKÓRY, KAMIZELKA KULOODPORNA, CIASTO, LABIRYNT, NIECZUCIE, STOMIA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, HABANERA, MATNIA, PIEC, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, TOŃ WODNA, ŚWIECA, WET, MUSZLA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, AŻUR, KAGANIEC, KABEL, ADRES FIZYCZNY, WITAMINA, BRUDY, FUNKCJONALIZM, JUDASZOWE SREBRNIKI, BADANIA, DYSZKANCIK, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SZTYCH, OGRÓDEK, ECCHI, PLAKIETA, ZAUROPLIT, STYL KOLONIALNY, KWAŚNICA, DYWERGENCJA, FOSFORYT, BLOKADA EKONOMICZNA, LINIA PRZEMIANY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, RZEKA EPIZODYCZNA, KUPLET, MAKATKA, KROKIET WIOSENNY, ORGANIZM WYŻSZY, GRAFIKA FRAKTALNA, WYŁĄCZNIK, KLISZA, SOLITER, PAWPAWZAUR, PŁEĆ, WPŁATA, FLUID, LIKORIN, TEMPO, KEFALINA, NUMER BURTOWY, KRUPON, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, BRYCZKA, KOMPOTIERA, CZŁONEK, LATEKS, NARZĘDZIE, GALWANOSTEGIA, BONET, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PAROKSYTON, WIELOKULTUROWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, BRYZOL, AKROBATYKA SPORTOWA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PERYPATETYK, PESTO, FRASZKA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, MONIZM, ELEKTROLIT, SUWAK, POMADKI, NUDZIARZ, REKWIZYCJA, MUFKA, INSTRUMENT, POETA, WCZASY POD GRUSZĄ, KANADYJKA, ANTIDOTUM, PROWINCJA, ALABAMA, RAKARNIA, PAŹDZIERZ, WABIK, ZERO ABSOLUTNE, OBRONA, OSCYLACJA, WKŁADKA, KULT, PRZESTAWNIA, PRZYPADEK, SINIEC, CYCEK, DWÓJECZKA, KANONIK, PERYKARP, DOM POSELSKI, TEOGONIA, DOSTOJEŃSTWO, PRZEPIS, OPERACJA LOGICZNA, ŚWIADOMOŚĆ, PANKREATYNA, LINA, BACYTRACYNA, RYLEC, BOJKA, POLIPTYK, KSIĘGA, DETENCJA, PRZĄDEK, KLONOWANIE, POWTÓRKA, ODSYP, AKWATINTA, KLEJNOT HERBOWY, DOBROĆ UKŁADU, PĄCZKOWCE, BUŁA, WAZKA, PANSEKSUALIZM, CIOTECZNY DZIADEK, AUTOPARODIA, OTĘPIAŁOŚĆ, STRĄGA, INSTYTUT, MONITOR, POMOC DROGOWA, STRZAŁA, OCZKO, TRANSMISJA, CZERPAK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, DEPRESJA, TARTALETKA, PRACOWNIK NAUKOWY, KANGNAZAUR, ANKA, PADWA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, LEGENDA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, ŁZAWNIK, NOK, SREBERKO, RUCH IZOSTATYCZNY, KASZA, ADWENTYSTA, SEKRECJA, SKALAR, OSA, CZYŚCIOCHA, PATRON, MADAME, PETRYFIKACJA, KOZAK, INTERGLACJAŁ, RAMIENICOWE, SKUN, HAUST, ASOCJACJA, GRYLAŻ, ROZSZCZEP WARGI, DUCHOWY OJCIEC, MODA, STRATYFIKACJA, AKCEPTOR, TUM, MOC, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PRZEWRÓT, ZABIEG, KOMPANIA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, JEZIORO ZASTOISKOWE, MECH JAWAJSKI, PERKOLACJA, TYTULATURA, WYRĘBA, STYPENDIUM SOCJALNE, MIKROOTOCZENIE, WICEKAPELMISTRZ, ORKIESTRA DĘTA, MACIEJ, TAG, PALACZ, SPORT MOTOROWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, SILNIK INDUKCYJNY, ALDO, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, CHRZAN, OŚCIEŻE, ELIKSIR ŻYCIA, SOLISTA, NOUMENON, BUT NARCIARSKI, KONSEKRACJA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PLEWA, ALAN, MLEKO W PROSZKU, ŚWIETLIK, MAKARON, PISTOLET, REGENERACJA, PASTERZ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, IMAGE, BRZYDAL, PRZEDNÓWEK, CHAŁWA, ODPŁYW, AZOTAN(V), LODOWIEC GRUZOWY, BEZAN MASZT, UZIOM, REEDUKACJA, PROFESJA, CZTERDZIESTKA, ACID WESTERN, FILOZOFIA NAUKI, UJĘCIE, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, TIPI, ŁUPEK PARAFINOWY, OCHRONA, PRZEWŁOKA, WYMIOCINY, ZBIORNIK, KASETA, RZYGOWINY, WYCZUWALNOŚĆ, JASKÓŁKA, IDENTYFIKACJA, NARTA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ARYBALLOS, ZAJCEW, ODCISK PALCA, SÓWKOWATE, FORMA, SER, CHODZĄCY TRUP, SIEDEMNASTKA, DEMOBILIZACJA, WYPALENISKO, KONFEDERACJA KANADY, GŁÓD NIKOTYNOWY, MROZEK, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, GOŹDZIENIEC, BAT MICWA, IZOLATKA, TRANSPORTOWIEC, MARAZM, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ALMARIA, NAMIESTNIK, RURA, BALDACHIM, KONTENER, ABLACJA, ZNAK KOREKTORSKI, ZBAWICIELKA, KOŁEK, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BROŃ BIAŁA, TEST, WAŁ, NÓŻ DO CHLEBA, BLASTOGENEZA, ?GLORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.549 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKOŚĆ właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKOŚĆ
właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć (na 8 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x