RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.817

WSPÓŁWŁADCA, PĘCHERZYK, BI, GIERKA, NIECZUŁOŚĆ, VASARELY, ELANA, BAJERANT, KREWETKA ELEGANCKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, UBARWIENIE OCHRONNE, BATAGUROWATE, BOHATERKA, CHOCHOŁ, ODWRÓT, ŻAREŁKO, DRENAŻ RYNKU, ANON, STWARDNIENIE GUZOWATE, KREWNIAK, PANIER, SONIFIKACJA, WÓR, RESPONDENT, UWAGA, STUDZIENKA, BRZOZA CZARNA, INTERNUNCJUSZ, KACZKA, TERASA, ZWINNOŚĆ, ZBAWCZYNI, FUTRO, DOMINANTA, CECHA, PIWO, SZYSZKA, WĘGAR, ABLACJA, FILM DROGI, CZUB, PODKÓWECZKA, WYBRYK NATURY, WAŁKOŃ, SANDALIN, PÓŁPROFIL, FREON, SMUGA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, PANDANOWIEC, MISTRZU, TURBULENCJA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SZPULKA, NIEOSTROŚĆ, KRYPTOREKLAMA, NIEDODMA PŁUC, BŁAZENEK, GRAFIKA WEKTOROWA, JAPOŃSKI, DEZERCJA, PRZEZIERNOŚĆ, GOŚCIU, BARWICZKA, OTĘPIENIE, BRAND, BANDOLIER, ŻACHWY, BUŁA, JARZĘBIAK, PODZIAŁ, VIBRATO, KRUPNIK, PAKA, PROCES EOLICZNY, WRAK, JEŻ MORSKI, NIEREGULARNOŚĆ, POCZWARA, AGENT, ZAKONY, SIŁA NOŚNA, SIEROTA ZUPEŁNY, KAPLICA LORETAŃSKA, PAGÓREK, SMOCZEK, OPIEKA TERMINALNA, FIGURA, DIAGNOSTYKA, MACZUGA, DŻET, PŁOZA, KIA, SZTYFT, TELETECHNIKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ILLOKUCJA, KLAWISZ, NADBUDÓWKA, GODZINA, KRYMINALISTYKA, FOSA, TKANINA, OBIEKTYWNOŚĆ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, SOBÓR, BRUMBY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, OŚRODEK POROWATY, NUR, PIERNICZEK, RAJDER, NADAWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ŁONO, SOKOLE OKO, HAMERNIA, GRZBIET, LEW, NIEŚCISŁOŚĆ, ARMARIA, DZIKA KARTA, INTERWAŁ, MATERIAŁ, KESON, ROZBÓJNIK MORSKI, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, APARAT SZPARKOWY, TRUFLA, FLAGSZTOK, KOSMONAUTA, ZADRAPANIE, TUNIKA, WETTER, ASFODEL, AMERYKAŃSKOŚĆ, PATROLOWIEC, FINAŁ, ZRAZ, GUZ, BADYL, MORENA NIWALNA, FLOTA, DAMA, TAMBUR, ANSAMBL, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, KORKOWIEC, SZNAPS, KŁAKI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KOLUMBARIUM, STARA MALUTKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, RUCH RELIGIJNY, FACET, UŻYTEK ZIELONY, ZŁOTODESZCZ, ŹREBIĘ, NIEWAŻNOŚĆ, PLAFON, GOL SAMOBÓJCZY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PIĄTY, PRZEJAW, FIŻON, NUMER TAKTYCZNY, HRABINI, CHITON, ARGUMENT, ZAKON MNISZY, KREWNY, PODMIOT LOGICZNY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KHMER, ANGIELSKA FLEGMA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KRECIK, TOWARZYSTWO FABIAŃSKIE, KREDYCIK, OKALECZENIE, AGROGAZ, GENERAŁ, BYLICA, KLASTER, PĘDRAK, KONFEDERACJA, ROZGAŁĘŹNIK, FLAUSZ, CYSTA BAKERA, KŁADKA, UDAR, CHOROBA ALPERSA, BURDA, KOREGENT, AZYL, MALIMO, KNEL, KANAŁY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, KARIN, SEKSTET, MUZYK, SELEKTOR NEUTRONÓW, SANKCYJNOŚĆ, KINDŻAŁ, BRZEG, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KŁOBUK, WIZJA LOKALNA, SĄD PODKOMORSKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KRUŻGANEK, BŁYSK HELOWY, MEBLOWÓZ, PANNA, LITEWSKI, EWOKACJA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, INDYK, FONOGRAM, OCIEKACZ, MIĘTÓWKA, TUNBERGIA, ODMA OPŁUCNOWA, BIAŁA BIERKA, OBARCZENIE, SUBKONTRAKT, UKŁAD INERCJALNY, NEKTAR, EBOLA, PAWILON, AKROBATYKA SPORTOWA, NIECKA WYPADOWA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WYŻYNY, WOLNY, SERYJNY MORDERCA, PODCAST, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, REGULARNOŚĆ, MOTORÓWKA, DESER, CZYNNOŚĆ, FALA, SASZETKA, RACZYNA, PIECZĘĆ, ODWAGA, OLGA, WASABI, ZAGŁÓWEK, MEMBRANA, KIESZEŃ, SZLAMIEC, ANTYPERSPIRANT, KORDON, NAWALANKA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, WYSTĘPOWANIE, SZWEDZKI, LOGIKA ZDAŃ, ŁUSZCZAK, CENZURA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SZKIELET, SIEDEMDZIESIĄTKA, DOM HANDLOWY, SKALISKO, MASA KAJMAKOWA, MAJÓWKA, PĘK, DUKLA, KATAR SIENNY, SOS TATARSKI, ANTYKONCEPCJA, ZASTRZALIN, BACIK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, WSPOMAGACZ, DREWNO PIERWOTNE, RÓG, HEROSTRATES, TUSZ, ROZPADLINA, SKOPEK, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, REJESTR, STAŁOŚĆ, MECHOWCOWE, INTUICYJNOŚĆ, KISZONKA, MADZIARKA, SEZAMEK, FUNKCJA GREENA, FONDUE CZEKOLADOWE, ?KOMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.).

Oprócz RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RÓW PROWADZĄCY WODĘ NP. W CELU OSUSZENIA LUB NAWODNIENIA JAKIEGOŚ TERENU. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x