SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA HOLDINGOWA to:

spółka grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.299

FOTOGENICZNOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, ODMA OPŁUCNOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PRZECIWNIK, NIECHLUJA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, AGAMA PERSKA, PAŁĄCZEK, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, PENSJA, ROZDRABNIACZ, POCHLEBSTWO, KLEDONISMANCJA, SZCZĘK ORĘŻA, MOCHWIAN, SERWIS, BUM, TRANZYSTOR, SKLEP, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SODA, ROPNICA, TELEKONWERTER, KRAWĘDŹ, DRAMATURGIA, FILM DROGI, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, IMPLIKANT ISTOTNY, PRZENOŚNOŚĆ, DERESZ, KROKIEW, SALETRA, INWOLUCJA, KOMEDIA STAROGRECKA, PIEPRZ GWINEJSKI, CZYNNIK BIOTYCZNY, CUGOWIEC, SQUATTER, ŁAWRA, PRZERYWACZ, LINIA ŚNIEGU, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, TORU, MAKATA, BIEG, TOTEM, KONFIGURACJA, WINIAN, CYNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, OSTRZAŁ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NUMERACJA, GAMA, KACENJAMER, OŚCIEŻE, KIT, OSŁUPIENIE, KONGRUENCJA, ZNAMIĘ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, HYDROLOKATOR, KOMPENSATOR CIEPLNY, BOKSERKA, METAL KOLOROWY, FUMATOR, FIKOŁEK, BŁĘKITNY OLBRZYM, HIPERDŹWIĘK, ZADANIE, TURMA, ABLUCJA, STRUMIEŃ, KUTER TRAŁOWY, TARTINKA, SUKCESJA, ZACZEPNOŚĆ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KŁAK, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, TALK SHOW, SATELITA SZPIEGOWSKI, NADSCENIE, TOPIK, RATING KREDYTOWY, POLER, NADPROŻE, TAMPICO, FAZA, WZÓR SUMARYCZNY, WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, PODGRODZIE, POJĘCIE, ILOCZYN BLASCHKEGO, BIRET, ZATWARDZENIE, ANOMALIA POLANDA, CIAŁKO, ZESTRÓJ AKCENTOWY, RÓW IRYGACYJNY, PRÓBA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ANTRYKOT, ZŁOŻENIE FUNKCJI, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZAUROPSYDY, DOCHTÓR, LIBERALIZM SOCJALNY, IPEAK, KATOLICYZM DYNAMICZNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, CERAMIKA SANITARNA, SZCZERBA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ORLY, PRZEDSIĘBIORSTWO, WROCŁAWSKOŚĆ, KNOT, WĄŻ, RZĄD, KAJMAK, GAZOLINA, DODATEK MOTYWACYJNY, PRINCESSA, KURANT, KOZAK, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DINAR, BADYL, ROZŁUPKA, SYLWETA, ZAPINKA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, POLE WIDZENIA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, IZBA GOSPODARCZA, GOOGLE, IMMUNOSUPRESANT, SENES, EFEKT STYKU, GWIAZDKA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PROMENADA, ZEBROID, PŁOZA, HAK, JACHT, NIEWIDZENIE, SANDBOX, DAROCHA, PLEŚŃ, KRYNOLINA, OPLOT, EMBOLIZACJA, GAZ, LOBELIOWE, ANALOG, TROICK, MURSZ, MANIERA, AKTYWNOŚĆ, POLIANDRIA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ŻYDOSTWO, ETIUDA, WARNIK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DYSPOZYTURA, KOŚCIÓŁ, ŁUSKA, SWIFT, SKAŁKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PIEGUS, MATURA, PISIOR, AEROZOL, CISZA WYBORCZA, SPAWĘKI, SZKŁA, KAWOWIEC, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, DIALER, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, MLEKO W PROSZKU, STAŁA MICHAELISA, PODSZERSTEK, POMROCZNOŚĆ JASNA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WIOŚLARKI, MAKSIMUM, KSIĘGA HODOWLANA, ROBOTA, EFEKT MNOŻNIKOWY, BENEDYKCJA, KATAR SIENNY, KRÓLEWICZ, TĘSKLIWOŚĆ, GALWANOKAUTER, ŁUSKA, CZASOWNIK FRAZOWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZKOŁA, ZASTÓJ, BAZYLEA, JĘZYK KATOŃSKI, MŁOT KAFAROWY, KALEKA ŻYCIOWY, KAWALKATA, DZIEGCIARZ, BROŃ BIOLOGICZNA, SŁONIOROŚL, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ODRĘTWIENIE, WARGA, BUDYŃ, ĆWICZENIE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ROZTROPNOŚĆ, CZUŁEK, OPOŃCZA, AGAMA, WAGA, PROTEZA, DOMINATOR, SEMAFOR, FREON, NIECHLUJNOŚĆ, HABANERA, TAGALOG, PARA UPORZĄDKOWANA, WODA-WODA, KULT LUNARNY, SZPILKOWE, PAPAD, WYRZUTNIA, DZIAŁ, LICYTACJA, TEST, KRZYWA PODAŻY, GOL SAMOBÓJCZY, BRUZDKOWANIE, PODKŁAD, SŁABIAK, ALKID, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KOSMOGONIA, NOŻOWNICTWO, UMOWA ADHEZYJNA, RÓWNINA SANDROWA, BLOK, HENOCH, BAŁAMUTNICA, SONAR, MARSZ, PROŚBY I GROŹBY, SZPEKUCHA, PIKOTKA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, MOLINO, LINIA, MIKSER, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OGÓR, NALEWAK, WYROCZNICA, KOLEŚ, RADIACJA ADAPTATYWNA, LEMIESZ, TELEKONFERENCJA, GARNITUR, KOMPOTIERA, ZIEMIA NICZYJA, GLORIETTA, OBRÓT PIENIĘŻNY, GWIAZDKA, SARAFAN, ABSOLUT, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SZCZOTKA, SOŁTYSOSTWO, OSOBA, RONDONIA, BRODAWKA STÓP, PODYPLOMÓWKA, ODNIESIENIE, BENEFICJENT, SZALKA PETRIEGO, ODBITKA, KINOTEATR, ABOLICJA, POPRZECZNOZĘBNE, KOZIOŁEK MATOŁEK, LUFKA, NIEMOŻLIWOŚĆ, ?RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁKA HOLDINGOWA spółka grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA HOLDINGOWA
spółka grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe (na 16 lit.).

Oprócz SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SPÓŁKA GRUPUJĄCA ZA POMOCĄ MNIEJ LUB BARDZIEJ WYRAŹNYCH POWIĄZAŃ RÓŻNE SAMODZIELNE POD WZGLĘDEM PRAWNYM PODMIOTY GOSPODARCZE, PRZY CZYM JEDEN Z PODMIOTÓW MA W TYM POWIĄZANIU POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ I PODPORZĄDKOWUJE SOBIE POZOSTAŁE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x