KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RATING KREDYTOWY to:

kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.008

RACHUNEK ZDAŃ, HUBA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MUCHA SUCHA, KUKUŁCZE JAJO, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRZEPOJA, KONKURS, BABULINKA, DYMKA, TONAŻ, BUŁA, BAŻANT, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, SUCHY TYNK, PIEZOMETR, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ŚLEDŹ, PRZEKUPSTWO, SZATRA, DEPESZA, ROBOTA, TIOSÓL, PIRAMIDKA, NEURON CZUCIOWY, ZAKURZENIE, ŁĄCZNIK, GRUBOŚĆ, UBOŻENIE, KABLOBETON, MŁOT, TAJNE KOMPLETY, WĘZEŁ, KONSOLA STEROWNICZA, ŁATA, CROSS, KOLET, BRZDĄC, CYTOKININA, SAMICA, ASPEKT, ZAPONA, GENIUSZ, TABLETKA, OJCIEC CHRZESTNY, WYGŁOS ABSOLUTNY, KOLIMATOR, LINIA ABSORPCYJNA, GERYLASI, OLEJ, SZWAGROSTWO, OKRĘŻNOŚĆ, ZACIĘCIE, GAZYFIKACJA, PALCÓWKA, ALKOWA, MIĘTÓWKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, NASTURAN, ZAKON CZYNNY, IMMUNIZACJA CZYNNA, CZABAN, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KLERK, ZAIMEK, SOLIDARYZM, RERECORDING, PŁAWINA, PODZIAŁ, TRÓJSTRONNOŚĆ, TOWARZYSZ PANCERNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BIEG, ZŁA PRASA, RYNEK KAPITAŁOWY, BŁONA LOTNA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, CHOREG, POWTÓRZENIE, INKORPORACJA, RZEKA ROZTOKOWA, DIADEM, RICHELIEU, ANOMALIA UHLA, STRATA, LALA, SPEKTROMETRIA MASOWA, ADIUTANT, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, WRĘGA, LEKTURA, KAPITULUM, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ALT, GOLEM, OKNO, PAKIET, SZABROWNIK, JAMA, CYTODIAGNOSTYKA, ŁANIA, DRUKARKA ROZETKOWA, EWANGELIA, POIMEK, LĘDŹWIE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, STANOWISKO, WĘZEŁ, MASZYNA PROSTA, KĄDZIEL, NIEGOSPODARNOŚĆ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, WARIACJA, STACJA, PLURALIZM, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PLATFORMA CYFROWA, ŁAPACZ, PROCES, EPITET, SEZON, HALO, NASZELNIK, DESZCZ, ŁAWRA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, SPRAWUNEK, SIATECZKA, ZIELONI, MURARKA RUDA, PŁATECZEK, MÓR, ŻONA LOTA, ZIMÓWKA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, WĘGLÓWKA, DRAJREP, SULFON, NERW, PÓŁKOLONIE, KORNET, PIRANIOWATE, BUT, PRZYJEZDNA, ARANŻER, KARIN, NIEREZYDENT, SALSA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, EDAMMER, CYTADELA, PRZYSTOSOWANIE, EKSPOZYCJA, PUCHAR, PRZECZYSTOŚĆ, OPONENT, SZEWRON, HALO, BIFORIUM, PASZTECIK, FETYSZYZM, SYGNAŁEK, WARZYWNIK, TĘPAK, PSEUDOARTYSTA, SALAMI, WSZECHSIŁA, MONOPOL, UMOWA BARTEROWA, PIEŚŃ, NĘDZNOŚĆ, KASETKA, MIARKOWNIK SPALANIA, GIEZŁO, ADOPCJA, STROIK, PISTACJA, TRACKLISTA, PAPIER, RZUT WOLNY, PRZESŁANKA, GIROSKOP, KOMORA GORĄCA, REKWIZYT MUZYCZNY, KARETKA, PARCIAKI, RAJKA, GUZ, LEŻA, DZIEŁO SZTUKI, MER, MONOGAMIA, FLACHA, FILIGRAN, MRÓWKA, NIEMOŻLIWOŚĆ, BAN, KONFISKATA, KOPIA, TŁUMIK, SKWARKI, KABEL, GAŁA, UPADEK, ALARM POŻAROWY, WINA KWALIFIKOWANA, MAKARONIARZ, WCIĄGARKA, KOPALINA STAŁA, PAS, RUSKI, ŻYDOWSKOŚĆ, DROID, AWIONETKA, SKOK W BOK, GERMAŃSKI, BLENDA SMOLISTA, ARABSKI, WAŁ, TIRET, PATYCZAK, ZAPACH, GLUKOMETR, ZWORKA, MINOGOWATE, PRZYSZŁOŚĆ, LASKA, ZAKUP, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ADRES FIZYCZNY, BULLA, MIĘCZAK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PIECZEŃ, ANTYSZTUKA, KSIĘGA PARAFIALNA, FANTAZJA, SENSUALIZM, SYMFONIK, BRZYDULA, ROZSADNIK, PRZEDSZKOLE, MUR, POLE, PŁOMYK, ŁAŃCUCH, POZIOMICA, ANTAŁEK, ALIENACJA, MASYW GÓRSKI, SZCZEP, MAKINTOSZ, KLAKSON RĘCZNY, PIANOLA, OCZKO, BRAZYLIJSKOŚĆ, MAŁŻONEK, JEDWAB, SPRYCIARKA, DODATEK STOPOWY, SZTABSOFICER, NIEWIDZENIE, KOK, POŁAĆ, USTĘP, TARAS WIDOKOWY, AKTYWISTA, SAFARI, TOŃ WODNA, BAJADERKA, VIP, PREZYDENCJA, BAKARAT, PAWILON, SERENADA, WĄTEK, WIOŚLAK, MIESZANIEC, HEL, NIEBOŻĘ, RATING, DZWONNICA, ZATROSKANIE, KOSZYK WALUTOWY, KOCIOŁEK SKALNY, S/Y, SAKWA, ROZPADLISKO, CZASZA, ENANCJOMER, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WĘGLÓWKA, GUARANA, ZGŁĘBNIK, NUNCJATURA APOSTOLSKA, AUGUR, GWARA MIEJSKA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, RĄB, ?PĘTLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RATING KREDYTOWY kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RATING KREDYTOWY
kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.).

Oprócz KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x