KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RATING KREDYTOWY to:

kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.008

KLUCZ, PIRACTWO, KALETKA, POŚWIST, TOPENANTA, PARKAN, TERMOJONIZACJA, LADA, GOUDA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ZAPOTRZEBOWANIE, OBRÓBKA, PLATER, KATZENJAMMER, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KONKURENCJA, SZTUKA ZDOBNICZA, NIEŻYWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, ZAŁOM, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, REDAKTOR NACZELNY, ZIARENKOWIEC, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, NUGAT, KAFETERIA, DZIAŁANIE, PYŁ, HIPSOMETRIA, DZIEŁO ROGOWE, KASZTEL, TELEFON, TYNKTURA, OPERACJA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, DŻEMIK, STĄGIEWKA, ROBOTY DROGOWE, STACJA POSTOJOWA, FAKSYMILE, OCHRONNIK, MAŁA GASTRONOMIA, POSADZKA, SIARCZEK, LIZANIE , DYSKRETKA, MARIO, SŁUPISKO, REOGRAF, KULT LUNARNY, BEZTALENCIE, SAMOTOK, PANEL STEROWNICZY, WALENIE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ZASADA PODCZEPIENIA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, NEFROLEPIS, OSTEOTOMIA, WADA WZROKU, SYMBOL, ODCIEK, DOPŁYW, KIERKI, SŁONINA, MILCZĄCA ZGODA, ŚCIEŻKA, STRATEGIA, ZAKŁÓCENIE, SYMFONIK, GAŁKA, INTERESOWNOŚĆ, HALA, KLASZTOR, WEZWANIE DO ZAPŁATY, PACYFIKAŁ, CZECZOTA, AGREGACJA, ÓSMY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SPLOT, REWIR, ZRZESZENIE, PRELUDIUM, SCHRONISKO, DOROBKOWICZ, WOREK, UNISONO, REMONT KAPITALNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PĘDNIK CYKLOIDALNY, TRANZYT, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, BASKINKA, PRZENOŚNIK, ZNAK CZASÓW, INDYK, MORFONOLOGIA, OFLAG, FOTEL KLUBOWY, OBAWA, PERILLA ZWYCZAJNA, JASZCZUR, PODWODA, PRZEGRYZEK, STACCATO, BOBOWATE WŁAŚCIWE, WINA UMYŚLNA, MANDARYŃSKI, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, WYSTARCZALNOŚĆ, CACKO, PRZYNALEŻNOŚĆ, PRZETWÓR, SĘK OTWARTY, KANCONETTA, GOTOWIEC, KORKOCIĄG, ZATOPIONA DEPRESJA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KOOPERANT, NADZIENIE, FAWOREK, KOMOSA, KIJ BEJSBOLOWY, TUMULUS, BUŁAT, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, IDIOMATYZM, PAPIER WELINOWY, RAMPA, HALO, ALARM POWODZIOWY, KOPUŁA LODOWA, NIELOTNOŚĆ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ADORACJA, EKRAN, KARKÓWKA, BLOK ENERGETYCZNY, NACISK, KLIMAKS, TWARDE LĄDOWANIE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PASER, PIERWSZOŚĆ, HRABINA, PATRON, KALIBRACJA, CHOROBA GENETYCZNA, ISKRA, PAPIERZAK, OBRĘCZ, APLA, SCHOLARYZACJA, GATUNEK MIESZANY, CEREBROZYD, PRZYKURCZ, LARGO, WÓZ STRAŻACKI, STONOGA MUROWA, MAHOŃ, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KOMPENSACJA WERBALNA, ŻUBR KARPACKI, FITONCYD, ŁAMACZ BLOKADY, SER, LINIA, GOSPODARKA RABUNKOWA, ODPRAWA CZASOWA, MISKA KLOZETOWA, SALADA, OZONEK, PLANETKA, GRAB, ASTRAGAL, ANONEK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, LIBRA, PAROWIEC, ZEGAR WIEŻOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, TEATR, POETA, SEKSTURYSTYKA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, SZLAM, TYMBALIK, NIEWYPARZONY PYSK, OBSŁUGIWANIE, TECHNOKRATA, RONDEL, NACZYNIE, STATEK TRANSPORTOWY, SKRZYDŁO, AMUR, CEDUŁA, GODNOŚĆ, FOCH, MIĘTÓWKA, MAPA POZNAWCZA, AKCENT OSTRY, PRESKRYPTYWIZM, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DOPŁATA EKSPORTOWA, SIOSTRA, BASEN, ORKAN, KROSOWNICA WIZYJNA, KUCHNIA, MODUŁ SERWISOWY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SIEDEMNASTKA, DZBANEK, ARENA, GARDEROBA, REEDUKACJA, FLAGSZTOK, POZIOM MORZA, WEŁNIAK, KRYNOLINA, PEPICZEK, HYDROBUS, POLEPA, WIATR, MATKA, MIOTŁA, KARTANA, POKŁAD STATKU, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, IZOMER KONFORMACYJNY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PRZEPĘD, KRAN, MUSZKA, FIOLET GENCJANOWY, SKRA, ANTYKOAGULANT, BLIŹNIACZOŚĆ, HURMA, NIEUMARŁY, LICZMAN, NIECKA BASENOWA, GRANAT, GŁOWACZ, MURARKA, WSPARCIE FINANSOWE, KARRUKA, KRUPNIK, MAPA MENTALNA, AŁUN, EMBRIOGENIA, TRASA, KUPA, GAZ BOJOWY, GRZĘDA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PIĘTNO, ROTA, KOPUŁA PANCERNA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PAROBEK, MACZUGA, ROZPRUWACZ, ŚMIERDZIUCH, OBÓZ, KELT, BUŃCZUK, ZAŻALENIE, NÓŻ DO CHLEBA, BICIE CZOŁEM, CZUWANIE, WYRAZ POCHODNY, DRUK ULOTNY, MOTOR, ANNA, ZATOKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MCHY LIŚCIASTE, CZEK IMIENNY, ZWORNIK, KIEŁ, SEPARACJA, ROLA, ELKI, ŻYDEK, KRAJ, WIZERUNEK PUBLICZNY, WITAMINA, NIEWIDZENIE, ROZTRUCHAN, KRATER, FRAZA NOMINALNA, RZĄD, TRYCYKL, ?WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RATING KREDYTOWY kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RATING KREDYTOWY
kredytowa ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych (na 15 lit.).

Oprócz KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - KREDYTOWA OCENA KLASYFIKACYJNA OCENIAJĄCA I KATEGORYZUJĄCA POZIOM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DANEGO PODMIOTU, DŁUGU LUB ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO LUB EMITENTA TAKICH DŁUGÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast