ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA to:

zjawisko astronomiczne występujące, gdy gwiazda lub planeta stygnie, w wyniku czego ciało niebieskie ulega kompresji (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.960

GWIAZDA ZDEGENEROWANA, SZCZELINA BRZEŻNA, TĘTNICA TRÓJDZIELNA, CERKIEW, GŁOŻYNA, PIWO, KROKIET WIOSENNY, CIĄGUTKA, ŻACHWA, PRZEWIDYWANIE, BRODAWKA PŁCIOWA, MLEKO, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PUSZKA MÓZGOWA, NAPAŚĆ, TELEGRAM, KURS, CHOROBA MIKROFALOWA, ARENDA, CIOS, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, AMBRAZURA, KAPITAŁOWOŚĆ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KONSUMENT, ŚLIWA WĘGIERKA, KOMPLEKS ELEKTRY, SCHETYNÓWKA, REKWIZYCJA, UŻYTEK LEŚNY, PRZECHYŁKA, DOBROSĄSIEDZTWO, REPETYTYWNOŚĆ, ZNAJDA, SPLOT, GOBELIN, DOLNOPŁAT, ŁASZT, KLAUZULA DUALNA, BAŃKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SKROMNOŚĆ, KNYSZ, TREND HORYZONTALNY, CZARNY PUNKT, OCIOS, KRYSTALIT, ŚCIEŻKA, MARTIN, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, LEGENDA, PODUSZKA POWIETRZNA, KASKADA, MASZT, GOSPODARKA, OPÓR WZNIESIENIA, PERSYFLAŻ, TRYUMF, KIKS, KLOSZ, JARZYNA, KAMIENNE SŁOŃCE, DEIZM, STAN DEPRESYJNY, BLASTODERMA, WIEŻA HEJNAŁOWA, SESJA, JAMA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, RODZICIELSKOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, NERW, BIEŻNIA, ZAPYTANIE OFERTOWE, WIECZÓR POETYCKI, ZNAK PISARSKI, PREKURSOR, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ODROŚL, KANAŁ, ESENCJA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, LEMIESZKA, ZATOKA, NEUROTRANSMITER, OBSŁUGIWANIE, STWARDNIENIE GUZOWATE, AZOLLA DROBNA, CELOZJA, WEŁNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, CIS, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, REWERS, FALA PRZYBOJOWA, ZAPORA OGNIOWA, PODKAST, FARBA, ANEGDOTA, GALARETKA, ERPEG, ABLACJA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SY, BUTERSZNYT, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, HUMMUS, SZCZUR TUNELOWY, PLEWA, GĘŚ, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, FILET, TORFOWISKO WYSOKIE, BAGNIAK ZDROJOWY, AMARANT, FOTOJONIZACJA, HARACZ, BANIECZKA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ANTROPOZOONOZA, GUMA, AKCJA IMIENNA, KRATER PASOŻYTNICZY, WIDEOMANIAK, LĘDŹWIE, BORYS, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WROŚNIAK, MILCZĄCA ZGODA, WINO, MATOWOŚĆ, TORPEDA, ŻABA SZTYLETOWATA, BŁONA, WIĄZANIE, KOMIN PŁACOWY, ZAMEK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, CHOCHOŁEK, SUCHORYT, ŚWIATŁO POSTOJOWE, LEJ KRASOWY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, GOUDA, ZIEMIA, KONIEC ŚWIATA, GWIAZDA PREONOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FALANGA, BYLICA, POŁAĆ, CUDACZEK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PODCAST, FAB LAB, FETYSZYZM, NADLOTKA, CZABAN, RADIOODTWARZACZ, PODBIERACZ POKOSÓW, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KONTUAR, POCHLEBSTWO, KRYNOLINA, REGLAN, MAKRO, UKŁAD FIZYCZNY, DEFLEKTOR, ŁUPEK PARAFINOWY, OSPAŁOŚĆ, UKŁAD, LAGUNA, PANTALONY, PODEJRZLIWOŚĆ, ZBAWICIELKA, KULTURA, OPINIOTWÓRCA, ŚRODKOWOŚĆ, PRZEPIS, POWIEŚĆ SF, WPŁATA, SŁOŃCE, NARTA WODNA, ŁĄCZYNA, SAMOOBRONA, BASKINKA, SUPRAPORTA, DŻINS, POTENTAT, PUKLERZ, BOLA, NUKLEOZYD, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, BARWA, STACCATO, TLENEK, BEZCZYNNOŚĆ, BRYGANTYNA, KARP PO KRÓLEWSKU, DZIAŁ, NOSOROŻEC, REPRESOR, RAJFURSTWO, UZDATNIACZ, PUNKTUALNOŚĆ, CHÓR, SEKSIZM, KONSOLETA, DOŻYWOTNOŚĆ, RÓWNOWAGA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, BACKGROUND, LEPIARKOWATE, ANTOWIE, DACH ŁAMANY, STRACH BIERNY, SZPERACZ, SERM, RYNNA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PODWÓJNOŚĆ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SŁODKIE CYTRYNY, PANDANOWIEC, WANIENKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, ODPŁYW, ŁADOWARKA, TARANTELA, KARTA WIZYTOWA, KANAŁ TEMATYCZNY, MNOŻENIE MACIERZY, PODBIERACZ, GAZ, FUNKCJA, WINA KWALIFIKOWANA, RĘCZNOŚĆ, NAKŁO, NIEZMIENNIK, KAŁMUK, ELEWATOR, GREK, AURA, BEZAN MASZT, KAWA BEZKOFEINOWA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ZJAWISKO NATURALNE, CHARAKTERYSTYKA, TUBULOPATIA, POROZUMIENIE, NIEBIOSY, , DZIEDZICZENIE, CZAPA, KOŚCIÓŁ FARNY, ZAŚWIATY, GALANTYNA, BENEFICJANT, ZANZA, HEBRA, SZTUKA, LIMNIGRAF, TRUP, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, WAFEL, KREDYT KUPIECKI, SKALA KELVINA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OMFALOMANCJA, METFORMINA, ASCETA, MIKSER, RĄB, MOC PRZEROBOWA, BIERKA SZACHOWA, DEPESZA, SYNERGIZM, ISKRA, DRAMATOPISARSTWO, ASYMETRYCZNOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, ZŁOTOROST, MIECZ, WOSK, FIŃSKI, KINOTEATR, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, LOBELIA, MENU, ASTROTURFING, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, ZJAWISKO GUNNA, RANA, ZWARCIE, FUNDAMENT, LOKAL SOCJALNY, DWUDZIESTY TRZECI, ILUMINATOR, ?ODRUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.960 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA zjawisko astronomiczne występujące, gdy gwiazda lub planeta stygnie, w wyniku czego ciało niebieskie ulega kompresji (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA
zjawisko astronomiczne występujące, gdy gwiazda lub planeta stygnie, w wyniku czego ciało niebieskie ulega kompresji (na 27 lit.).

Oprócz ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE, GDY GWIAZDA LUB PLANETA STYGNIE, W WYNIKU CZEGO CIAŁO NIEBIESKIE ULEGA KOMPRESJI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x