TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRIFORIUM to:

trójdzielne arkadowe okno lub przezrocze (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRIFORIUM

TRIFORIUM to:

galeryjka z przezroczy umieszczona pod oknami, obiegająca główną nawę (na 9 lit.)TRIFORIUM to:

w średniowiecznych kościołach galeryjka obiegająca nawę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.198

TRANSPORTER, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ARTYKUŁ, KOŹLAREK, BASEN, SKAŁA, SKAŁA ALITOWA, CELEBRACJA, GONDOLA, MIARA, OŚLA GŁOWA, SKÓRKA, SOK, NOOBEK, KURT, ŚLIWKA, SZLAM, TRÓJKĄT BERMUDZKI, CHOROBA WENERYCZNA, GARDENIA, BADANY, POLIGLOTA, TWÓR, LINIA ZABUDOWY, BLASTOGENEZA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, HAK, PATOGENNOŚĆ, JEZIORO POLODOWCOWE, RZECZOWNIK, POLEW, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, BARONIĄTKO, PAS POOPERACYJNY, PLAN SYTUACYJNY, TRYBUT, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KOLUMBARIUM, PREDYKCJA, ROZZIEW, ROSTBEF, KLASZTOR, MOTYLEK, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SCENOPISARSTWO, SZNUR, DOMINACJA, PRZETŁOK, CZASZA, WYWROTKA, EMERYTURA POMOSTOWA, SPUSZCZENIE, GNOMON, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, DECEPCJA, WĄTROBIANKA, WEDETA, KORSARZ, KORNET, OWRZODZENIE, DERESZOWATA, AWIZO, KRATER, KRATKA KSIĘCIA WALII, PLATFORMA CYFROWA, KAPITANA, WACŁAW, BETON JAMISTY, PIĘTNASTY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BÓR BAGIENNY, ZDRADLIWOŚĆ, ZAKOP, TESSERA, WIDMO SYGNAŁU, ROZPAD, GRAFOSKOP, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, OSOBA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, FUTERAŁ, RZEMYK, BENTAL, RAPT, HARACZ, GODZINA, SERENADA, FALA WZROSTOWA, BINDA, RESTRYKCJA, BURZA DZIEJOWA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, POTENTAT, CHOROBA GENETYCZNA, REGION WĘZŁOWY, KRWAWNIK, AKTYWISTA, AKWEN, KRÓLEWIĘTA, MASWERK, ANTABA, TENOR, MIARKOWNIK SPALANIA, SYMETRIA FIGURY, KATASTROFISTA, KRZYŻAKOWATE, ZASTRZALIN, LUBASZKA, KONGLOMERACJA, MATRYKUŁA, CZAS URZĘDOWY, FROTTE, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, FAKTURA, HUMMUS, RÓŻANKA, ZAKUP, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SKRZYDŁO, STYL, NOWELIZACJA, PREFEKT, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, GOLEC, LUD, ŁOBUZIAK, NERW, ZAGROŻENIE, BEZSENS, OCZKO, REFLEKS, ZIMÓWKA, KOBIETON, LODÓWKA, GOBELIN, KULTURA MATERIALNA, SUROWOŚĆ, FILTR, SEZAMEK, KOEGZYSTENCJA, ANALIZA, WYKUPNE, BAJADERKA, PAWIĄZ, ZNAK, WIAROŁOMSTWO, FUS, ZŁĄCZE, DEPORTOWANY, SEPTET, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ZAWIKŁANIE, PRZEWRÓSŁO, MIKROMACIERZ DNA, WIADRO, ARABESKA, ACETYLENEK MIEDZI, PODSTAWA, BAKAS, GATUNEK SYNCHRONICZNY, LINA, MUESLI, OŚNIK, AVIZO, SOWIECKOŚĆ, SZACHT, FEERIA, FERMATA, OPAŁ, PODMIOT, SAMPLING, RUCHY EPEJROGENICZNE, KOALICYJKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ŚWIATŁO CZERWONE, KONTRAKT TERMINOWY, NIEGOSPODARNOŚĆ, KABEL, SYNDETIKON, STERYLNOŚĆ, CYCEK, LUDWIK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DEZAKTYWACJA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ANTYFONA, KSIĄŻĘ, KULTUROWOŚĆ, ASFALT, FERRYT, FALA, KLUCZ OBCY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KLEROMANCJA, CZERPNIA POWIETRZA, SZKIELET, DINO, PAS, AWIZO, REJESTR, WIECHA, KILOMETR ZEROWY, SZMATA, WILCZUR, WĘŻÓWKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SAMOOKALECZENIE, CZTERDZIESTKA, NARÓD, GOŹDZIK, LOFIKS, GWIAZDA PODWÓJNA, DOSADNOŚĆ, ŚLEPA AMUNICJA, PRZYGOTOWANIE, REKWIZYT MUZYCZNY, OLEJ, MIOTEŁKA, ŁUK, KONFISKACJA, ANTYFAN, PAROSTATEK, PIEPRZ, AHISTORYZM, SPOJRZENIE, KARTUSZ HERBOWY, DOBYTEK, ŁUSKA, RÓWNONOGI, SATYRA, TYMPAN, PARKIETAŻ, RUBLÓWKA, BRZOZA CZARNA, LATOROŚL, ROZGAŁĘŹNIK, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, DRĄGAL, PRZEBÓJ, EFEKT SORETA, CIEK, BLUES, POTĘPICIEL, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, NASZELNIK, KONTAKCIK, PARALELIZM, POLITYCZNY, SREBERKO, SALATERKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, POŁYKACZ, SATELITA, UDERZENIE, KROPLÓWKA, TEMAT, ZAMEK, KOŁYSANIE, KOJARZENIE, ZASTÓJ, WIATR, UKŁAD FIZYCZNY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, NADBITKA, WÓZEK SZPITALNY, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ŁYKACZ, LICZBA BRINELLA, GRUSZKA BOKSERSKA, CŁO WYRÓWNAWCZE, ŁOPATA, DOBROSĄSIEDZTWO, CEREMONIALNOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SONG, LEN, GLACE, TRANSPORTOWIEC, GORĄCA KREW, WOJNA, SIEKANIEC, DRAMATURGIA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, KRÓLEWICZĄTKO, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, NEKROMANCJA, POZIOMICA, GORĄCY PIENIĄDZ, AGREGAT, KLER, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, MUSZKA, FILIGRAN, PODCAST, ROGAINING, STYL KOLONIALNY, DŻEMIK, ?EMANACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRIFORIUM trójdzielne arkadowe okno lub przezrocze (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRIFORIUM
trójdzielne arkadowe okno lub przezrocze (na 9 lit.).

Oprócz TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TRÓJDZIELNE ARKADOWE OKNO LUB PRZEZROCZE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast