TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

to, że coś nie jest gotowe, żeby ujrzeć światło dzienne, wymaga dopracowania lub z innych przyczyn może budzić śmiech lub zawstydzać (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOJRZAŁOŚĆ

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie (na 13 lit.)NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha psychiczno-mentalna człowieka: to, że ktoś nie jest gotowy podejmować trudów lub zobowiązań (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.256

SPOT, DEKIELEK, JUNKIER, WYRÓB MEDYCZNY, WYCINKOWOŚĆ, SZWAGROSTWO, UZALEŻNIENIE, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, KONCERT, ROZTWÓR NASYCONY, ZAPISOBIORCA, POLONEZ, SKRYTKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KWADRAT, SUMA WEKSLOWA, KOŁPAK, POZIOM, ŻURAW, DZIELNA, ANIMACJA, ŁAŃCUSZEK, GIEZŁO, AZT, PUGILARES, WĘGLIK, LORI WYSMUKŁY, DZIECINNOŚĆ, MROK, SER PODPUSZCZKOWY, KIEŁ, ZŁOCIEŃ, NIEOBROTNOŚĆ, JEŻYNA, WERYFIKACJA, TANK, HIV, LASKA, POMPA TŁOKOWA, DRYF GENETYCZNY, IGLAK, OKRĄGŁOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, BRAZYLIJSKOŚĆ, CISZA, ZAKONY, KOMÓRKA, NABIODRNIK, PART, FARMAKOEKONOMIKA, STONOGA MUROWA, POLICJA SĄDOWA, CZASOWNIK FRAZALNY, WOJAK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, POSTĘPACTWO, PORZĄDEK SPOŁECZNY, STRONA, SUPERPRZEBÓJ, FRANCUSKI, PRZYKRYWADŁO, RACJA, RADIOSYGNAŁ, ŚWIATŁO CHEMICZNE, SZPONA, GRATIS, WYŁAPYWACZ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, MORENA, SPEKULACJA, NIEPOKALANEK, PALEORHINUS, NIEOKRZESANIEC, PRAGMATYCZNOŚĆ, BROŃ OBUCHOWA, NIKOLAICI, MUZA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KUKUŁKA, BIG BAND, CHOROBA UHLA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, TRZMIELINA, OBYWATEL, POETA LAUREATUS, HALMA, POLISA LOKACYJNA, KOMPARATYSTYKA, INSIMBI, MROZEK, POMOC, FASOLKA PO BRETOŃSKU, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, DOWCIPNOŚĆ, WYTWÓRCA, PLECIONKA, WYRAŻENIE, PRZEDRUK, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, DROŻYZNA, SMOLUCH, TERMOJONIZACJA, FREZARKA KOPIARKA, KOSMYK, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, JESIOTROWATE, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, CHOROBA GENETYCZNA, RESORT SIŁOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KASKADER, USIŁOWANIE, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, TAUTOLOGIA, OBLĘŻENIEC, MAJÓWKA, LICZBA POJEDYNCZA, TWIST, CENA, OPASANIE, PUNKT KARNY, TYNKTURA, MIRAŻ, POMADKA, GNIAZDKO, ODROBEK, ZBIERACZ, FILTRACJA, KAWOWIEC, ODDZIAŁ, ZAKRĘT, UKŁAD, ŻEGLUGA PROMOWA, SKŁAD, TSUNAMI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SZPILKOWE, REN, FILTR CZEBYSZEWA, KORONA CIERNIOWA, LUMINATOR, SZTURWAŁ, KINKAN, GEORGE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZAŚPIEW, ANAL, MUSLI, KALEKA ŻYCIOWY, MATERAC, REWERS, EFEKT UBOCZNY, WIĄŚLOWATE, BLASTODERMA, FRYZ, OSKÓREK, PREZBITER, UWAGA, MAJĄTEK, KUNA, PRZEKŁADNIA PASOWA, UMYWALNIA, BECZKA BEZ DNA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, TULEJA, ŻUBR NIZINNY, CZEREMCHA, OPAŁ, CIĘŻKI SEN, EKLER, BANDOLIER, KAMIEŃ OZDOBNY, PIDGIN, TANK, ROŚLINA TRUJĄCA, POMOC STYPENDIALNA, PRÓBA JĄDROWA, BAKTERIE METANOGENICZNE, MISTERIUM PASYJNE, NIEOCZYWISTOŚĆ, SEKRECJA, TRUKCZASZY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ANTYBIOTYK, PIANO, ZNAK WODNY, TARCZA, KUPCZYK, PRAWIDŁO, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BOKSERKA, MLECZNIK, SEKCIARSTWO, PONCZÓWKA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, NAGOŚĆ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, LIROGON WSPANIAŁY, RYTOWNIK, BROŃ KRÓTKA, ETYKIETA, ULUBIENIEC, KURDUPLOWATOŚĆ, DUPERELA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, OCZYSZCZANIE, CIERPLIWOŚĆ, WANIENECZKA, BAZA ODSETKOWA, POLIMER FLUOROWY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, MATRYKUŁA, HOSTIA, ORBITA POLARNA, PIOTRUŚ, ENTEROBAKTERIA, NIEŚWIADOMOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ, WIBRATOR, GARDA, STATUS MATERIALNY, OPUKIWANIE, ODJEMNA, ANGIELSKI, DYFTYK, ULOT, GARIBALDKA, JASKÓŁKA, NIELOTNOŚĆ, KOMISJA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WIZJONER, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, ZASTRZALIN TOTARA, REEDUKATOR, STANOWISKO, BIS, BAGNIAK ZDROJOWY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, KILOTONA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ZAKON KONTEMPLACYJNY, FUNDATOR, NIEKOSZTOWNOŚĆ, FIOLET GENCJANOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ZATRUCIE, MIKSER, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ŁACINA, RĘCZNIAK, DZ, LEGALIZACJA PONOWNA, NIEOPANOWANIE, ŻARŁACZ SZARY, SKUPINA, KONWIKCJA, WIDZOWNIA, PIĘTRO, NOTABL, KOSMETYK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PLANETA, KONEWKA, CHROPOWATOŚĆ, KOSTKA, SILNIK NA BENZYNĘ, PŁYTKA POSADZKOWA, JAMRAJ, CNOTA, KOLUMBARIUM, MASZYNA ENERGETYCZNA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, REKOLEKCJE, RZUTKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, WŁOSY WENUS, TANINA, FAKTOR, SKALA, WRZĘCHY, KRAJARKA, KWASEK, PRZYCZYNA FORMALNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ŁYSK, PŁYTA, MATERIALIZM, OPIS, ?IMPULSYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOJRZAŁOŚĆ to, że coś nie jest gotowe, żeby ujrzeć światło dzienne, wymaga dopracowania lub z innych przyczyn może budzić śmiech lub zawstydzać (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOJRZAŁOŚĆ
to, że coś nie jest gotowe, żeby ujrzeć światło dzienne, wymaga dopracowania lub z innych przyczyn może budzić śmiech lub zawstydzać (na 13 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, ŻEBY UJRZEĆ ŚWIATŁO DZIENNE, WYMAGA DOPRACOWANIA LUB Z INNYCH PRZYCZYN MOŻE BUDZIĆ ŚMIECH LUB ZAWSTYDZAĆ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x