PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.719

DIWA, FUNGICYD, PRAWORZĄDNOŚĆ, EUTEKTYK, WINO, OLEJ, ODPRAWA, SUKMANA, BUM, ANTAGONISTA, CYGARETKI, MONARCHIA ELEKCYJNA, PĘK, SALWA, DOBROSĄSIEDZTWO, DILER, ROZŁUPKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, JASZCZURECZKA, HERBATA, STANOWISKO, FLOTA, IMPLIKACJA LOGICZNA, PRZĘDZIWO, MAGNESIK, KAMICA MOCZOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, PALIWO KOPALNE, KRZEŚLISKO, OBIEKTYWNOŚĆ, WARTOŚĆ, GOŹDZIENIEC, ALLOSTERIA, SERIA, PAROWIEC, ROZBIEŻNOŚĆ, WIOŚLARKI, GRZAŁKA, KAWA ZBOŻOWA, LIFTING, LANGUSTA POSPOLITA, KOLOKWIUM, PROSAK, ATRAPA, SINGIEL, OPAR, DYSCYPLINA NAUKOWA, KARA GŁÓWNA, KOLORYT, JEDENASTKA, OFICERKI, HACJENDA, NIEWYDAJNOŚĆ, KARAFKA, PART, PODJAZD, HORYZONT ZDARZEŃ, DRĄŻEK, GRA LOGICZNA, KISZKA PASZTETOWA, JACK, PERSYFLAŻ, NAKRĘTKA, MROZIWO, WARSTWA ABLACYJNA, REPREZENTACJA, OSPA, SYNTEZA, NEKROPOLA, OBRÓT WTÓRNY, OCHRONA, CIOS, ŁOTEWSKOŚĆ, PARKA, FALA WODNA, PĘCHERZ, AMBRAZURA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SKRZYNIA BIEGÓW, CZARNY FILM, PIANKA, DODATEK MOTYWACYJNY, OBLĘŻENIEC, USTRÓJ, RETROGRADACJA, SEKSTANS, OPAD, EXLIBRIS, CIĄG GEOMETRYCZNY, PRACA, JASKÓŁCZY OGON, KIJEK NARCIARSKI, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SKRZYDEŁKO, PĘTO, PRYMUS, ŚMIERDZIUCH, KŁUSAK FRANCUSKI, WSPÓŁWŁADCA, MUSZTARDA, NEFROSTOMIA, LAMPA PUNKTOWA, KAPITUŁA, TROSKA, GRUSZA, CZYNNIK BIOTYCZNY, DERYWAT, MŁYNEK, ŚLIWA, PIERSIÓWKA, ZIELONE PŁUCA, RETARDACJA, ALKOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PIĘTA ACHILLESA, PASZTET, TOCZKOWCE, CIENNIK, REGENERATOR, ANYŻEK, CHOINKA, LEUKOTOMIA, HIEROGLIFY, PRZYKRYWKA, ŁOPATECZKA, BURGRAF, PATOGEN, SARONG, PORT, UNIA REALNA, POŁOŻENIE, TURZYCA, MIĘSIEŃ NARAMIENNY, BUTERSZNIT, CEL, KASECIAK, BORDER, SELEKCJA, OKAP, POTENCJAŁ DZETA, POMNICZEK, WSPOMNIENIE, EFEKT SORETA, EMIL, MAKSIMUM, ROŚLINA OKRYWOWA, ŁAWA KOMINIARSKA, OWAD, DELEGACJA, ROŻEK, JAGODÓWKA, AUTOMOBILKLUB, PÓŁPLASTEREK, OSAD DELUWIALNY, FETYSZYZM, BUŁA, SMALCZYK, PAS, KONWENT, IMPLIKACJA MATERIALNA, SPIRALA, CHIŃSKOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, KWINTET, KONTUR, SKÓRZAK, APLIKACJA, PAŁECZKA, BIAŁA BIERKA, SAKPALTO, MONETYZACJA, BLASTODERMA, OLIWA, TRZYNASTY, BARETKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, BIAŁA NOC, KURACJA UDERZENIOWA, BAKAS, GOLONKA, KOŁPAK, ZAKONNICZKA, PIKSEL, KONTRABANDA, KAMIKADZE, FROTKA, AFISZOWANIE SIĘ, RELACJA DWUCZŁONOWA, AMBRAZURA, KANAŁ, IMPULS, ODTRUTKA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, CAR, ANODA, SYMFONIK, MECHANIZM, KAZAMATA, ADIDAS, CZAPKA TEKTONICZNA, KLUZA, WOKALIZA, PODKŁADKA, ABSOLUTYZACJA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ESKADRA, WYBIEG, RZECZ WNIESIONA, TERCJA, ANALIZA, BIRIANI, WRÓBEL MAZUREK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZWROT, KRZYŻYK, GRUPA ETNICZNA, BULWARÓWKA, GRUPA ARYLOWA, KUSKUS, AZOTAN, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, WEZWANIE, KAJAK, PIEPRZ, ŻYŁA, PŁYWAK, BAŁYK, TARNOWIANIN, CEMENT, PLUJKA, PRECEL, KOLORYT, WYRAŻENIE, WINA KWALIFIKOWANA, DŹWIGACZ DACHOWY, LAWOWANIE, PRODUKCJA, DROGA WOJEWÓDZKA, LENIWKA, MLEKO W PROSZKU, WIESZAK, KUCHENKA, ŚREDNIA KWADRATOWA, PUSTELNIA, KRATY, PREZESKA, KWASICA, INWENTARZ ŻYWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOSZARKA, CLERK, BULIONÓWKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, OKRĘT SZPITALNY, SEKTA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, OSIEMNASTY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WARSZTAT, WAWRZYN, ATRYBUCJA, SCHABOSZCZAK, ATLANT, MALIMO, ROZGRZEWACZ, ŚMIECIARZ, MBIRA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, NIEPOSPOLITOŚĆ, HAMULEC, KLOZET, TARABAN, PODATEK IMPORTOWY, ANASTOMOZA, STARY BYK, WCINKA, BASEN, POSTOŁY, GALÓWKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, BRODZIK, KANCONA, SZKUTNICTWO, WYKRZYKNIENIE, RZECZNIK PATENTOWY, PROJEKT, YORKSHIRE PUDDING, BARWY NARODOWE, TELEFON ZAUFANIA, SERM, DWUDZIESTY SIÓDMY, OGÓR, REZULTAT, GORĄCZKA, ROŚLINA OKOPOWA, DANIE KOSZA, FITOCYD, MAŚLANKA, SZATRA, ?DELIBERACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZ pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.).

Oprócz PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PUSTKA W MATERIALE ODLEWU O KSZTAŁCIE KULISTYM LUB JAJOWATYM. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast