UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASZPORTYZACJA to:

uaktualnienie lub wydanie nowych dokumentów, zwłaszcza ludziom, ale także maszynom, przedsiębiorstwom (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASZPORTYZACJA

PASZPORTYZACJA to:

system inwentaryzacji obiektów sieci (telekomunikacyjnej, energetycznej) wraz z ich parametrami (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.259

PADDLE, GNUŚNOŚĆ, LICZARKA, WINA KWALIFIKOWANA, FRONTALE, ZASADA, KASA, GRUBOŚĆ, LUGER, BALOWNIK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SZTYLPY, KILOMETR NA GODZINĘ, SEKSIZM, RÓŻNICA, CIEMNICA, ROZDŹWIĘK, SER, BIAŁA ŚMIERĆ, POKÓJ, TOCZEŃ, WILK, MONARCHIA ELEKCYJNA, WĘGLIK SPIEKANY, CYKL GEOLOGICZNY, ŚCIĘCIE, PASZCZĘKA, TRYSEKCJA, PAJĄCZEK, POWŁOKA, AGLOMERACJA, WILK, REEDUKATOR, SAKWA, SZARLOTKA, ZASZŁOŚĆ, RUMSZTYK, OFICERKI, ZGRZEWKA, URZĄDZENIE RADIOWE, DYSONANS, KASZA, KROKANT, KURWISZON, WILGOTNOŚĆ, SYFON, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, OBRÓBKA BLACHARSKA, WIECZOREK POETYCKI, FIGA, FRATER, MOCHWIAN, KRUCHE CIASTO, OSTRZAŁ, NOWORUSKI, PISZCZAŁKA, BRZĘKNIĘCIE, SKRZELOTCHAWKI, KRYZA, FASETA, GALISYJCZYK, ROZMARYN, KOSTKA, PEREŁKA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, STRZELNICA SPORTOWA, FOTOSENSYBILIZATOR, FREON, ROZPAD, KABRIOLECIK, KLINIKA ODWYKOWA, ANILANA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ŁAWA KOMINIARSKA, SKALAR, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WYPRAWA, GRAF PODSTAWOWY, PRZEPAD, KUPNO, SKALA, KANEFORA, PARAMETR, BLOK, DEWELOPER, STÓŁ, ABRAZJA, MATERIAŁ SKALNY, HACKAMORE, KREW, CHOMIK AZERSKI, NIEMIEC, STRÓJ, KOALICJANT, POROŚLE, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, GŁODÓWKA, ANALIZA WARIANCJI, ANTYKONCEPCJA, SZPULA, UMOWA ADHEZYJNA, STERYLNOŚĆ, GŁOSKA, ALKOHOL ROLNICZY, LOGGIA, WLAN, BĄK, FATAMORGANA, TRZYDZIESTY, PALISADA, ŻYDOSTWO, DROGA WOJEWÓDZKA, NAWIETRZNIK, KAJMAKAM, JERSEY, DRAMAT GANGSTERSKI, GEREZA SZATANKA, AUGUR, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, AKSJOMAT INDUKCJI, BUDOWNICTWO, MEDYCYNA PALIATYWNA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, PAS, KONWENT, POŚWIST, STREFA POŻAROWA, CHOREG, KRATER UDERZENIOWY, SAMOOKREŚLENIE, ZAMSZ, ZNAK, MIZUNA, FRAZA NOMINALNA, USTONOGI, WELIN, KOLEBKA, RODZICIELSKOŚĆ, REJKA, PIERŚCIEŃ, TARANOWANIE, MISTERIUM PASYJNE, CZAPATI, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SUPLIKACJE, LECZENIE CHIRURGICZNE, SPĄGNICA, OFICJAŁ, RZEMIEŚLNICTWO, PODOBÓZ, RENATA, DYSZKANCIK, BELKOWANIE, LIFTING, GRZYB PASOŻYTNICZY, TACA, AMORY, NIERÓB, KATASTROFA, METFORMINA, OMYŁKA, GROŹBA KARALNA, PODSTAWA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ZAKWAS, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ORGANOMISTRZ, KWAS, NIEPOKALANEK MNISI, TAJNE KOMPLETY, BANDYTYZM, APANAŻE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PRZELEW KRWI, JAMOCHŁON, ŁOTEWSKI, TORU, DRACHMA, OBRAZ, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PIELGRZYM, WĘZEŁ, DENACYFIKACJA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, SALADA, AKCJONARIUSZ, ADRESAT, CZEREŚNIA, PANTEON, CIEŃ, PIEC INDUKCYJNY, DYFERENCJA, STACJA, WARP, ADALINA, EPOKA, WYSOKOŚĆ, PRZEDSZKOLE, JĄKANIE, ZDANIE, BURGER, PIECZEŃ, KOCIE OKO, PORT, BEZBRZEŻE, SZARADA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, EKRAN, PODATEK, GORĄCZKA ZŁOTA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, TRASA WYLOTOWA, BLOKADA, OKRES PÓŁTRWANIA, POLE, BIAŁY ZNAK, CZŁON SKŁADNIOWY, ALFABET MUZYCZNY, DUROPLAST, KUFEL, ABOLICJONISTKA, AŁUN, TAJEMNICA, REGULARNOŚĆ, WYPALANKA, GŁÓWKA, LUK, PRZYBYTEK, SELSKIN, GŁOWICA, ORGANIZM, ZŁOŻE GNIAZDOWE, FILTR RODZINNY, MINERAŁ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, MOTET, KUPA, SIEDLISKO, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, KAMIONKA, KAWAŁEK, MATURA, REMONT ŚREDNI, ASPEKT, SKRZAT, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ALE, PRZYGOTOWANIE, OBIEG, ASYSTENTKA, NERECZNICA GÓRSKA, PROGRAM, RENESANSOWOŚĆ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PLIK GRAFICZNY, KROTON, TWARZOWIEC, SERWIS, RÓG, ADWOKAT DIABŁA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KURCZAK TIKKA MASALA, DŹWIGACZ DACHOWY, SIARKA POPIOŁOWA, DANIE ARBUZA, PLENNOŚĆ, SKŁAD, PÓŁKA SKALNA, JEMIOŁA, BRYKA, TRIO, ŁEBEK, MORENA ABLACYJNA, WATRUSZKA, STYL, NADZORCA SĄDOWY, SOJUZ, HARCERKA, LIMUZYNA, FIZJONOMIA, MARK, PENITENCJA, WAHADŁO, ROZDZIELCZOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, NACZYNIE KUCHENNE, RADAR GEOLOGICZNY, KOSMOGONIA, SPOIWO BUDOWLANE, DRIBLING, KOŹLAREK, PROFIT, BRYTYJSKOŚĆ, SĄD, LITERATKA, CZARNA KSIĘGA, ?GŁOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASZPORTYZACJA uaktualnienie lub wydanie nowych dokumentów, zwłaszcza ludziom, ale także maszynom, przedsiębiorstwom (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASZPORTYZACJA
uaktualnienie lub wydanie nowych dokumentów, zwłaszcza ludziom, ale także maszynom, przedsiębiorstwom (na 14 lit.).

Oprócz UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - UAKTUALNIENIE LUB WYDANIE NOWYCH DOKUMENTÓW, ZWŁASZCZA LUDZIOM, ALE TAKŻE MASZYNOM, PRZEDSIĘBIORSTWOM. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast