NA ŚWIAT LUB WENECKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKNO to:

na świat lub weneckie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKNO

OKNO to:

otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)OKNO to:

szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.)OKNO to:

luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)OKNO to:

przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.)OKNO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)OKNO to:

otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.)OKNO to:

wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.)OKNO to:

z ramą i szybami (na 4 lit.)OKNO to:

bywa z lufcikiem (na 4 lit.)OKNO to:

oszklone - z firanką (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NA ŚWIAT LUB WENECKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.281

CZYNNIK PRODUKCJI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ZAKOPCENIE, KONSERWACJA, PORĘCZ, REFERENCJA, SZKLARKA, CIEK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, KALIMBA, SIOSTRA, BUTELKA MIAROWA, STUDNIA, GRAF PODSTAWOWY, RAJDER, MIKS, HAZARD, KURWIARZ, DANA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, SĄD WOJSKOWY, WIOŚLARKI, OLEJ Z OLIWEK, TULEJA, TRIADA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KOŁO, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, OCZAR, DENAT , RANWERSY, WIR, PRĄTNIKOWCOWE, PODOBIZNA, SOCJALDEMOKRATA, NACISK, HIPOTEKA, NERCZYŁUSK, KASZTELANIA, MUSZTARDA, EMBARGO, BARKAS, SKAFANDEREK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KNAGA, OKNO, OWAD, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, FILM ANTYWOJENNY, PREZENTER, DOZYMETR, LALKARSTWO, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TABOR, KANAPKA, GŁOSKA NOSOWA, TEMBLAK, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, POLARYZACJA JONOWA, SŁUCH ABSOLUTNY, TERMOS, MAŹNICA, CZŁON PODRZĘDNY, ROGER, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, BIAŁY MARSZ, REKONWERSJA, TANIEC, KORPUS, LINIA ŚRUBOWA, MUR, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, STOŻAR, KROPKOWANIE, PASJA, ŻACHWA, DOBRO PRAWNE, LUMINATOR, URLOP DZIEKAŃSKI, FOTOGRAM, NALEŚNIK WIOSENNY, KREDKA, OCHRONNIK, PIĘTRO, MIKROOTWÓR, PANDANOWIEC, ORION, ARANŻACJA, LEJTNANT, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, BARK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ŁAGIEW, RESPONDENT, ZAKOLE, KNEL, ATONIA, BANK DOMICYLOWY, WICEKAPELMISTRZ, MÓR, WIR PIASKOWY, CZYŚCIOSZKA, POLE, PÓŁCIEŃ, WPADKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, REKOLEKCJE, STEK, FANTAZJA, MATURKA, KANONIERKA, SANKI, SYMPATYKOMIMETYK, NUKLEOZYD, KAMIEŃ OZDOBNY, SKRZYDŁA, NIEBOSKŁON, ZAJĘCZA WARGA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, STUZŁOTÓWKA, LAM, PLAZMA, SUKCESIK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TŁUMIK, KARTAUNA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ALARM POŻAROWY, ATAWIZM, HIPERWENTYLACJA, CYFRA, UBOŻENIE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KRAWĘDŹ, DZYNDZEL, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, SUBDOMENA, LIPA, MASZKARON, TECZKA, KORDONEK, WSPÓŁRZĄDCA, SKWARKI, SOLIDARNOŚĆ, POLSKI-SLOWNIK.PL, OSOBNIK, AGENT, SZOPKARZ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BRONA, KOLOKACJA, JARZENIÓWKA, NIEDOTYKALNOŚĆ, SZKARADA, FLANELA, FLIGELADIUTANT, SYSTEM OBRONNY, ZWIJARKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, WYCZARTEROWANIE, ADAPTACYJNOŚĆ, STANOWISKO, CIĄGNIK SIODŁOWY, MONK, PRZEŻYCIE, BODOR, TEMPERATURA ZAPALENIA, PILOKARPUS, BBS, CHLOASMA, SMUŻKA, WIBRACJA LABILNA, KWINTET, CIŚNIENIE, OCZY, ROMANS, MIESZEK, FILM S-F, BRODAWKA STÓP, ZBRODNIA, ATRYBUCJA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WYRÓB TYTONIOWY, NASKÓREK, MENAŻKA, POŚCIELÓWKA, SZPARA, ROZBRATEL, SEMESTR LETNI, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, NAKAZ, BIZA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, DEKLARACJA, ENERGOELEKTRYK, CIOS, TARYFA ULGOWA, RUSKOŚĆ, MOSTEK, ORGIA, HERBATA, BEATA, UNIA, UPOKORZENIE, FILTR POWIETRZA, CIELICZKA, OPINIA, METRESA, AULA, ROZTWÓR STAŁY, TWIERDZENIE MENELAOSA, MOSTEK, KORZYSTNOŚĆ, SKIP, BÓG, OPLOT, BYLICA, KONOTACJA, WAFELEK, MARKGRAF, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ASYSTENCJA, PROTETYKA, WAGON TAROWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, WIELKI KSIĄŻĘ, ANTYUTLENIACZ, SYLWETA, KOŁO POLARNE, WSPÓŁŻYCIE, ASYGNACJA, GALARETA, VAT, CYFOMANDRA, PUNKT, ARGUMENT, PULPIT, AKCENCIK, KARABIN AUTOMATYCZNY, DRUGI, KUTER, WENTYL, PŁYCINA, METODA ODCHYLEŃ, AEROZOL SIARCZANOWY, KOMBINEZON, KOMODOR, KOZIA NÓŻKA, STWORZENIE, KAMELIA, CHWAST, SOK, SALA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, NACIĄG, ALFABET MORSE'A, GRZEBIEŃ, SZAŁAS, HACJENDA, UNIWERSAŁ, LINIA ŚREDNICOWA, KONGLOMERACJA, POŁĄCZENIE CIERNE, DZIECINA, DOŻYWOCIE, ATŁAS, AFISZOWANIE SIĘ, POTRZEBA, KARP BEZŁUSKI, PAS POOPERACYJNY, KATATONIA, EPITET, RÓŻANKA, SEPARACJA, NASZYWKA, RAKIETA, BARBARYZM, ANTOWIE, BAZYLIKA WIĘKSZA, KOŁO HISTORII, SKAŁA MAGMOWA, FAJECZKA, SZABER, GAMA, GRUSZKA, KRAŃCOWOŚĆ, KUPLET, RYTUAŁ, OCZKO, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, GAŁGAN, BEZPIECZNIK, PEŁNE MLEKO, MARKA, CZTERDZIESTKA, SATELITA, DRUK, PLEBEJUSZ, CYRK LODOWCOWY, ?UPGRADE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NA ŚWIAT LUB WENECKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NA ŚWIAT LUB WENECKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO na świat lub weneckie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKNO
na świat lub weneckie (na 4 lit.).

Oprócz NA ŚWIAT LUB WENECKIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - NA ŚWIAT LUB WENECKIE. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast