FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUJARKA to:

fletnia, dudka, piszczałka - ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, fujarki były wykonywane z kory wierzby lub łoziny (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FUJARKA

FUJARKA to:

instrument ludowy, piszczałka z kory dębu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.239

KARCZOWISKO, KOPERNIK, ŻYDEK, CARSTWO, EUCHARYSTIA, OPŁATA KONCESYJNA, CIASTO PIASKOWE, AKSAMITKA, SOCJALDEMOKRATA, EKSPOZYCJA, RASTRAL, AGNOZJA TWARZY, AZOLLA PAPROTKOWA, LIMFOCYT, KRATA PODGRUP, PŁEĆ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BATERIA, SĄD, TEATR, CZOŁO, RELING, PIEPRZÓWKA, KROKANT, ŁOZA, ESKIMOSKA, ROMSKI, MASZKARON, AHISTORYCYZM, ŚWIETLIK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MIECH, ZAKON KLERYCKI, ACETAL, WISIELCZY HUMOR, KLEJNOT HERBOWY, SZKODNIK, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, NABRZEŻE, NASZ CZŁOWIEK, INTEGRACJA PIONOWA, KALIKO, MANSZETA, WAPNIAK, PRE-PAID, CHOROBA GENETYCZNA, ŚMIETANKA, KONCENTRAT, OPCJA TERMINOWA, GENERACJA ROZPROSZONA, NACISK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MISTRZ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NABIERKA, SER, POBIAŁKA, OBRAZEK, DROGA TWARDA, MINERAŁ ZABARWIONY, TRÓJNÓG, REDAKTOR NACZELNY, LAMBREKIN, SEZAMEK, ARTUR, KINO DOMOWE, PREZENTER, ANASTOMOZA, SKURCZ, TUMBA, SALATERKA, OBIEKT, CIOS, EBOLA, WIŚNIÓWKA, KALETKA, RAWA, OKTAWKA, PLAC APELOWY, EPOKA, SZLAUF, SZAUNIS, SONDA, RZECZNIK PATENTOWY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GOŁOLEDŹ, CZTERDZIESTKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ROZŁÓG, STALLA, GAMA, LENIUSZEK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, JARZĘBIAK, AMBASADOR, ZBRODNIA STALINOWSKA, OWADZIARKA, RETENCJA, AMORYTA, DYSKRECJONALNOŚĆ, BIAŁY, CAPRICCIO, PREKURSOR, OUTSIDER, TWARDE LĄDOWANIE, HOLOWNIK, PRZECIWUTLENIACZ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, FORMACJA, KORDON SANITARNY, NASADA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, TEKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ORKIESTRA KAMERALNA, BLEJTRAM, DIAFANOSKOPIA, PRESKRYPTYWIZM, KOSMATOŚĆ, PARTNERKA, SZUMOWINA, INWALIDA WOJSKOWY, BAJOS, KSIĘSTWO, EKSTRADYCJA, PIÓRKO, STATEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SKANIA, FALA MORSKA, KOCIOŁ, PREDYKACJA, WEZYRAT, EMANACJA, GRODZISZCZANKA, POLEWKA, SKRZYDŁO, POSZKODOWANY, CHERUBIN, SERBO-CHORWACKI, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, SANTIR, PULARES, JĘZYK MANSYJSKI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, LASERUNEK, KABLOOPERATOR, FIZJOKRATYZM, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ROMINGER, ALIENACJA, ARYTMOMETR, WSPÓŁKRÓL, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, GRUPA, TYGIEL, WYSYPKA, PRZEMYT PLECAKOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SECESJONISTA, ALAN, BADANY, PINCZER KARŁOWATY, KOZACY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CHOCHOŁEK, WITAMINA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ŚCIANA, POLSKOŚĆ, PROFESJA, METODA KARTOGRAMU, WYŻYNY, GODZINA, BABOCHŁOP, TOREBKA BOWMANA, ROSZPONKA, POWŁOCZKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, DUŃSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, WIZJONER, S/Y, INSTANCJA, OWOC RZEKOMY, LICZBA BRINELLA, USZYSKO, HOOD, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, BEZŻENNOŚĆ, JALABERT, FARBA KLEJOWA, ZGORZEL, BOM, TRZYDZIESTKA, ŁOŻNIK, RYBONUKLEAZA, DROGI, JARZMO, PRĄD INDUKCYJNY, KARTEL, KUTIKULA, SŁUCHOWISKO, DEGRADACJA, BUZUKI, KORPUS, DZBANEK NA KWIATY, ZAWORA, WYSZYWANKA, RUMUN, ORGANKI, STYL ARCHITEKTONICZNY, UWE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, TOMBA, SIEROTA SPOŁECZNA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, WARZYWNIAK, METEOR, KUNDMAN, BAT, METOPROLOL, OLEJ, KAMIEŃ NAGROBNY, OBIEKT, POCHODZENIE, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, WYMIANA, WICELIDER, CHABANINA, BECZKA PROCHU, FLOTA, GOFRA, KONDYCJA FINANSOWA, PRZEPLOTNIA, ENDOCENTRYZM, ROŚLINA OKOPOWA, KAKEMONO, WIELOPIĘTROWIEC, KRĄG POLARNY, SSAKI JAJORODNE, POJAZD SILNIKOWY, SZTUKA PASYJNA, GIGUE, REWALIDACJA, BESTIARIUSZ, MISJONARZ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DOKUMENT LOKACYJNY, ALLEGRO, REFERENDUM LOKALNE, SALADA, ZDRADA, PROCES BUDOWLANY, PUŁAP, GWIZDEK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GLOSA, SOLIDARNOŚĆ, NOSZE, OKRZEMKI, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ŁOWCA GŁÓW, MORELÓWKA, AKWEN, TRÓJKĄT, CZAKUELA WYSPOWA, RĘKAWICZNIK, BĘBEN, BAJADERA, NASKÓREK, ZBIÓRKA, KRZYŻ PAPIESKI, SKONTRUM, KORDYLINA, ŻYŁA, DĘTKA, SKARGA, KRAB, MEGAFON, KURWIARZ, RZUT, MALARSTWO KATAKUMBOWE, DZIEWCZYNIĄTKO, MUSZLA, SAŁATA LOLLO, SUNDAJKA, PRZEZWISKO, PRZEZNACZENIE, NASZYWKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CHUDOŚĆ, POLESZUK, KOSZYK, START-UP, DAKTYLOGRAFIA, KULCZYBA WRONIE OKO, KET, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ?CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUJARKA fletnia, dudka, piszczałka - ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, fujarki były wykonywane z kory wierzby lub łoziny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUJARKA
fletnia, dudka, piszczałka - ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, fujarki były wykonywane z kory wierzby lub łoziny (na 7 lit.).

Oprócz FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - FLETNIA, DUDKA, PISZCZAŁKA - LUDOWY INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY AEROFONÓW, FUJARKI BYŁY WYKONYWANE Z KORY WIERZBY LUB ŁOZINY. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x