ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODYFIKACJA to:

zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MODYFIKACJA

MODYFIKACJA to:

w językoznawstwie - derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (np. derywaty nacechowane) (na 11 lit.)MODYFIKACJA to:

wynik modyfikacji (na 11 lit.)MODYFIKACJA to:

zmiana cechy organizmu, wywołana czynnikami środowiskowymi (najczęściej służy przystosowaniu); nie jest dziedziczna (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.785

PLANETKA, EKSPEDYCJA, SAUTE, UMIAR, TĘPICIEL, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WYROBNICA, CICHODAJKA, ZŁOTODESZCZ, ROZBRATEL, ZASIEK, STARY LIS, ROZMARYN, PLAMA, WYCHOWANKA, TWARDA DUPA, ZAMIŁOWANIE, MIOTEŁKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SOK, DUJKERY, TWÓRCA, POŚREDNIK, PÓŁKA SKALNA, OBSERWATOR, ZRAZÓWKA, BYLINA, GRODŹ, KARDYNAŁ, ZAZDROŚĆ, DUET, DYSPROPORCJA, SUBSKRYPCJA, NIESZPUŁKA, CZASZA, HIPOTROFIA, OSTROWIANIN, GARKOTŁUK, KSZTAŁT, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KOSMATOŚĆ, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, KELOWEJ, ATRYBUCJA STABILNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KALIBER, MAZUREK, KIEŁBACHA, NIEOCZYWISTOŚĆ, NADRUK, KSIĘŻULKO, MIARA, SŁUŻKA, KONTRABANDA, HOBBYSTA, RYM NIEPEŁNY, CAPRICCIO, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, MURARKA OGRODOWA, METAL, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, CIELISTOŚĆ, ODPŁATA, FANTOM, KAMIENNE SŁOŃCE, KULCZYBA WRONIE OKO, ZAKON KONTEMPLACYJNY, IDEALISTKA, ANALOG, SZERMIERZ, DRAMATYZM, ALTERNAT, OKRUSZEK, CIŚNIENIE STATYCZNE, MARSREJA, TALERZ, ODSTĘPSTWO, PODSADKA, RZĘSISTEK, URBARIUM, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MAZUREK, GRUSZECZKA, DERESZ, EMBLEMAT, PĘTO, ZESTAWIENIE, NERKÓWKA, HIPNOTERAPIA, ZAŚPIEW, KOŁPAK, HB, PRELUDIUM, KÓZKI, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, JAŁOWIEC, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, NOK, BIURO TECHNICZNE, ALFABET MORSE'A, CHOROBA ZWIERZĄT, EKSPANDER, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ZASKOK, ODBIORCA, PŁACZKA, MAJORAT, LITERA KSIĘŻYCOWA, PRZEŁOM, KUGLARZ, BAN, CYFOMANDRA, ŁUK, LAWA PODUSZKOWA, LUŹNOŚĆ, DZIEDZINIEC, URSZULA, DANIE KOSZA, REJON, FABRYKATOR, IMIGRACJA, NIEBIOSA, DEKLARACJA, SPEDYTOR, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, RINFORZANDO, PAS, ŁOKIEĆ TENISISTY, SILNIK ZAMKNIĘTY, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PRZEWÓD, WRZÓD HUNTERA, WYBIERAK, CASTING, BBS, PRZODOWNIK, CHARAKTER, LOBELIOWE, NOSZE, HIPOTEKA, BUDKA, ZŁĄCZE, DYMKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ROZSTRÓJ, BROSZURA, PRZĄDEK, POLSKOŚĆ, BIBLIOTEKA SEJMOWA, TURGOR, MIERNICZY, WSTĘP, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, FALKA, MATKA, PALMA, NIESTABILNOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, TALA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SKARŻĄCA, BAR, ROZBÓJNICTWO, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PODAWCA, CZAS PRZESZŁY, HORMON TKANKOWY, DROGA, INFLACJA INERCYJNA, WROŚNIAK, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, KORYTO, ZROZUMIAŁOŚĆ, GAZÓWKA, ENTUZJASTA, BAŁWOCHWALSTWO, ŚWIĘTÓWKA, MEDALIK, PAWILON, TWARZYCZKA, OKO OPATRZNOŚCI, MILONGA, POSUWISTOŚĆ, APROKSYMACJA, KARZEŁ, SPECJALIZANT, GOL, MILANEZ, WSKAZÓWKA, FAZA, JARSTWO, WULGARYZM, PODATEK IMPORTOWY, ROZSTĘP, CIĘGNO KOTWICZE, KONEWKA, WARZYWNIK, ARESZT, APARTAMENT, UPODOBANIE, PIECZEŃ, PLANTACJA, DIADEM, ŻUREK, FILM ODWRACALNY, HERB, ORZECHÓWKA, ZADANIE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, DYSZKANCIK, PRZEŻYCIE, PROCENTOWOŚĆ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ATRAPA, WARSTWOWANIE, WSPÓŁAUTORKA, KORYTARZYK, SZTUCZNE SERCE, ROGER, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, WYRÓB MEDYCZNY, RUGI, UNIONISTKA, ANIMATOR, STARA PUDERNICA, KOD PRZEDROSTKOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, NIEUNIKNIONOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, STARA MALEŃKA, DOROBKIEWICZ, KNECHT, STOWARZYSZENIE, POWIETRZNIA, KREOLKA, KLAUZULA UMOWNA, WZÓR UŻYTKOWY, BAGNIAK ZDROJOWY, BUDYŃ, OSOBA, BALOT, MAŹNICA, HUCZEK, ZAPITKA, WARIACJE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PUBLIKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, CIĄG, FAGOCYTOZA, SZUM, ERYTROZUCH, KINO, KANCELARYZM, WARSTWA JASNA, AREOGRAFIA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, DESNOYER, ZAROST, ZMIENNA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MARS, PAROWIEC, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ŚMIETANKA, BIAŁY WĘGIEL, BEATA, STAN, ELIKSIR, CZESALNIA, SAMPEL, TLENEK, ANALIZA RYZYKA, KSIĄŻĘ, NAKŁAD, RONDEL, GRANITA, ASYSTA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, DIAGONAL, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, OLEJEK ETERYCZNY, KUCZBAJA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, NAMIESTNICZKA, BIEG, WNĘTRZE, NATURALNOŚĆ, MARŻA HANDLOWA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, UDAWACZKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KARABIN PLAZMOWY, DYMARKA, LINIA GEODEZYJNA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, FARMAKOKINETYKA, WARTOŚĆ WŁASNA, BEANIA, ?OBSERWATORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODYFIKACJA zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODYFIKACJA
zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.).

Oprócz ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ZMIANA CZEGOŚ LUB W CZYMŚ, KTÓRA NIE MA WPŁYWU NA ZASADNICZY CHARAKTER MODYFIKOWANEJ RZECZY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x