SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKARPA to:

spadziste zbocze, stroma ściana ukształtowana w sposób naturalny lub sztuczny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKARPA

SKARPA to:

pionowy element konstrukcyjny budowli, mur odchodzący prostopadle na zewnątrz od ściany wysokiego budynku w postaci filara (na 6 lit.)SKARPA to:

PRZYPORA (na 6 lit.)SKARPA to:

pochyła ściana wykopu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.110

UNDERGROUND, KSIĘŻNICZKA, MAJDAN, PŁOZA, BARCHAN, ZESTRÓJ INTONACYJNY, BYLINA, STRAŻ, ŻÓŁWIE, WATA, TARANTELA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, EPOKA LITERACKA, ŚCIANA, DUŃSKI, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, FALC, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WYCISK, PSYCHODELICZNOŚĆ, KOREKTOR, PANNA, PODMIOT, STARA DUPA, KUR, NOŚNIK NARZĘDZI, TUNBERGIA, ANTURAŻ, JUMPER, OPAŁ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, MIEJSCE, UCHWYT, GRZEBIEŃ, DROŻNOŚĆ, ATAWIZM, PRZEGUBOWIEC, PAMPUCH, PRZYSZŁOŚĆ, SZOWINISTA, EMPIRYZM GENETYCZNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SIATKA, PIEC PŁOMIENNY, KONWENT, DYBUK, INSTANCJA, CZEREŚNIA, HEKSACHLOROFEN, SŁUŻBA, APARAT, PIERWSZA DAMA, SĘKACZ, KANEFORA, KROKIET WIOSENNY, SILOS ZBOŻOWY, NOTKA, FALA WODNA, KAPITAŁOWOŚĆ, BIOLOG MOLEKULARNY, FILTR ANTYSPAMOWY, KARKÓWKA, STARZENIE MORALNE, POKRYWA, CHORÓBKA, SKROMNOŚĆ, STALLA, MARTWIAK, CHŁOSTA, SALETRA, OPODATKOWANIE, MODEL, POŚWIST, FOSA, KOŃ, JAJA, APOLOGETYK, OLEJ, UZYSK, PODATEK DOCHODOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, OSZCZĘDNOŚĆ, TERAPIA, MONOPOL NATURALNY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŚWIĘTOKRADZTWO, ARANŻACJA, GAMA, GOBELIN, BAKARAT, SEŁEDEC, DEKALKOMANIA, GUMNO, OGÓREK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZASÓB, GOLEC, ŚCIANA, SIARKOSÓL, OBRÓT, AKINEZJA, EMBLEMAT, GAŁKI, DEKANTER, KRZYŻ MALTAŃSKI, DINAR, CYBORG, DYSKRETKA, SIEDEMNASTY, DOBRA, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, POMOC DROGOWA, BRUDAS, NAPPA, PAKA, KARRUKA, KOŁNIERZ, SPADKOBIERCA, KONEWKA, FAWOREK, SIOSTRZYCZKA, PUBLIKACJA, PRACA INTERWENCYJNA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WRÓŻBA, LEKTORIUM, WARSZTAT, IBERYSTYKA, KONCHYLIOLOGIA, SEKRECJA, FIŻON, HEL, ŚLIZGAWICA, CHARAKTERYSTYKA, MARŻA HANDLOWA, GAL, BOMBER, TECHNICZNY NOKAUT, KONSOLETA, ZMIANA PATOLOGICZNA, EMANUEL, PROCENT SKŁADANY, GALETA, NARTOW, BIEG DYSTANSOWY, BLANK, GWIAZDKA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, CIASNOŚĆ, ODSTĘPSTWO, ACHEIROPOIETOS, PRAWO WEWNĘTRZNE, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KULTURA STARTEROWA, KOBIECA RĘKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PRÓBKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, PROMIENNIK, KSIĘŻYC, SZTUKA ZDOBNICZA, HERB, ODWAGA, CYGAN, OBI, WRZĘCHY, KARYKATURALNOŚĆ, EMOCJA, SYSTEM ZNAKOWY, POWIERNICTWO, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, EKSPRES, AGENDA, TERYNA, TRAGIZM, REFREN, WODNIAK, NORMALIZACJA, BIAŁA ŚMIERĆ, AUTOBUS SZYNOWY, WYCISKANIE, PODRYG, PRASOWANIE, KRÓLIK DZIKI, WYPOWIEDZENIE, PRYMITYW, PIEROGI, OBLIGACJA ZAMIENNA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, UKŁAD LOMBARDZKI, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, FRANCUSKI, SAMOCHODZIARZ, KABINA, ODTRUTKA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ROZETKA, MEMORANDUM, GONDOLA, INFORMACJA, MITOLOGIZM, ZŁODZIEJKA, HASŁO, ELEWATOR, ZAĆMIENIE, OBSADA, DOM HANDLOWY, WRĘBNIK, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, STREAMING, KOŁO POLARNE, KUDŁACZ, FLASZKA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, PIERSIÓWKA, BOCZEK, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PYZA, PARKIETAŻ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ATOL, WRĄB, STRONA, KURZA STOPKA, CIĄGACZ, RÓW IRYGACYJNY, C, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, BROKER, ODRA, FRYZ, HEBAN, POR, HAJDUK, BIERWIONO, NEWS, WIERCENIE, BOCZNIAK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, LEŃ, ÓSMY, OPCJA WALUTOWA, OTRZEWNA, WÓZ STRAŻACKI, ZDRADLIWOŚĆ, NEKTARIUM, BARSZCZ, MOSTEK, PRÓBNIK, MEM, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SAMOTOK, PANOWANIE, NIENORMATYWNOŚĆ, KOPUŁA, SERENADA, OPASKA, SAMOISTNOŚĆ, AUDIOBUS, POSTOŁ, PUSZYSTOŚĆ, NIEBO, TRZMIELINA, BIAŁA FLAGA, SZPALTA, LURA, CHLOASMA, TUMULUS, EPOKA, PRAWNICTWO, BABULA, PARTIA, RUGI, OKREŚLNIK, KRAJKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, WARSZTAT, KĄT ROZWARTY, DEWELOPER, SKOK, OKUCIE, SMOCZEK, GÓRALSKI, TANIEC, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZAŚWIATY, ŁATA, SWĘDZENIE, KOLEGA PO FACHU, NIKIELINA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, TRĘDOWNIK, ANORAK, ZABIEG KOSMETYCZNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, KNEL, PORCELANA STOŁOWA, NAKAZ, ?KOMŻA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKARPA spadziste zbocze, stroma ściana ukształtowana w sposób naturalny lub sztuczny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKARPA
spadziste zbocze, stroma ściana ukształtowana w sposób naturalny lub sztuczny (na 6 lit.).

Oprócz SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SPADZISTE ZBOCZE, STROMA ŚCIANA UKSZTAŁTOWANA W SPOSÓB NATURALNY LUB SZTUCZNY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x