SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAMICA to:

skaza krwotoczna; samoistne wylewy krwi do skóry lub tkanki podskórnej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAMICA

PLAMICA to:

zakaźna choroba larw jedwabników (na 7 lit.)PLAMICA to:

Arthonia - rodzaj grzybów z rodziny plamicowatych (Arthoniaceae), ze względu na symbioę z glonami zaliczany do porostów (na 7 lit.)PLAMICA to:

PEBRYNA (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.693

ODCHYŁ, WSPÓŁPRACOWNIK, BRZOZA CZARNA, TETRAMER, SZTUCZNE SERCE, ŁĄCZNOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WYDRA, SKRZYNIA BIEGÓW, MIKOZA, NIDERLANDZKI, CZARNY DĄB, OSTATNIE POŻEGNANIE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PRZEWRÓT, ZAKOLE, PŁYWAK, ŁAŃCUSZEK, WJAZD, ATŁAS, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, HACKAMORE, ŁAPKA, TECHNOKRATA, SZAL, WACŁAW, MLEKO W PROSZKU, POTENCJAŁ, FROTTE, PIECZYWO, OBIEKTYWNOŚĆ, TOREBKA BOWMANA, FASZYNA, ŁATA, OCHRONNIK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KARTA, IRYGATOR, GRZEBIEŃ, BŁONA, KOREKTOR, ŻUPA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KARP PO KRÓLEWSKU, FLUIDYZACJA, PRZEŻYCIE, POZIOMNICA, ROZSZCZEPIENIE, CZOŁÓWKA, PUŁAP, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, UŻĄDLENIE, FUTERKO, FITONCYD, NACISK, HELIKAZA, KREDYT KUPIECKI, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, DOSTOJEŃSTWO, SALAMI, CYKL, KAZBA, CYTRYNIAN, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DOMINIUM, SEKSIZM, NAGOLENNIK, WAPIEŃ MUSZLOWY, TRYPTYK, STRINDBERG, TEOLOGIA NEGATYWNA, TKANINA, MONODIA, GNÓJ, TROSKA, PUŁAP, WYTWÓR, HRABIANKA, STEREOTYPIA, SMAGŁOŚĆ, DOMEK LORETAŃSKI, BYLINA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, NIEWOLNIK, TERAKOTA, FALA WZROSTOWA, OWADY, MAZUREK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MURARKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, DODATEK STOPOWY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, EDUKATOR, WYCHÓD, LODOWIEC FIELDOWY, WYKONAWCA, ROZDZIAŁEK, PASZTECIK, SOLANKA, PODSTAWA, INFILTRACJA, MATOŁ, MECHANIKA, BARANEK, DIAGNOSTYKA, USTNIK, SZTURMAK, OBIONE, KUSTOSZ, HORYZONT, NOWALIA, PODATEK GRUNTOWY, CEROFERARIUSZ, PLAMA, OBRÓBKA, FARBA DRUKARSKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KOŃ, RODNIK, PUNKT WITALNY, MONOPOL NATURALNY, KASZA, SYMPATYKOMIMETYK, RURKA, HIPSOMETRIA, WSPÓŁKATEDRA, LĄDZIENIE, JEDWAB NATURALNY, ZASIŁEK PORODOWY, WIECHA, CHITON, GRUBOŚĆ, CZWÓRKA, HOLK, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZDARZENIE PRAWNE, KARDAMON, ŚWIĄTEK, SZCZELINA BRZEŻNA, CZYR, ZACHŁYST, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SEMESTR LETNI, GRÓDŹ, QUEBECKI, ŻUŻEL, KRIOKAUTER, PRZEPAD, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, FIRANKA, DROBIAZG, TAKSON, KIERPCE, CIĘŻKIE DZIAŁA, PIEPRZ, ZACIĘCIE, TRÓJKĄT, KNOT, KRAJKA, KLUCZ, TABUIZACJA, PRZYBLIŻENIE, SANKI, BIRET, OSAD, TECHNIKA ANALOGOWA, LANGUSTA POSPOLITA, PRZEDJĄDRZE, GNIAZDO, WAŁEK, FOTOTROPIZM DODATNI, GLORIA, KLEDONISMANCJA, GIEZŁO, ZAWÓR, BAGIENNIK OBŁY, KWASICA, RAUT, BŁOTNIAK, KRZYŻAKOWATE, POMOC, KREM, TUŁACZ, MAKSIMUM, RURKA INTUBACYJNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DELOKALIZACJA, ATRAPA, INWIGILACJA, DENDRODOA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, ŁĄCZYNA, WIROSZYBOWIEC, LOŻA, KOMORA, SCHRONISKO, MAJSTERSTWO, KNOTNIK ZWISŁY, OKO, JINFENGOPTERYKS, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, LAMPA WYŁADOWCZA, OGRANICZNIK, KAWA, KOK, PLATFORMA CYFROWA, MONOPARTYJNOŚĆ, EMBLEMAT, TREPANG, SIKAWKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, DŹWIGNIA FINANSOWA, OSKAR, WRÓG, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ADAGIO, ZEBROID, SKRZYDLATE SŁOWO, KANTATA, ZAGRANIE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, UPADEK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SZKODNIK, BROKER, JĘZYK ALEUCKI, MAPA AKUSTYCZNA, KARBROMAL, OBRÓT PIENIĘŻNY, TEMBR, TYP, CHOROBA PROMIENNA, KUBEŁ, POSIADACZ ZALEŻNY, KOMPLEKS, BIAŁY KRUK, NESTOR, SALSA, OMEN, CIUPAGA, PRĄTNIKOWE, LIZ, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KWAS, ZGRZEWKA, RELIKWIE, MAZER, UWE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PIESZCZOCH, FAKTURA, WIZYTOWNIK, PRĘT, MASER, DUCH, CHOREG, BRAZYLIJSKOŚĆ, SAMOOKALECZENIE, OKRĘT, KOMIK, EDYKUŁA, ODPADY STAŁE, PERIOD, WARSTWA PODSKÓRNA, KITAJKA, JARZYNA, KAJMAK, INSTYTUCJA PRAWNA, PAZUR, LOG, ŁOTOK, NACJA, CECHA, FIGÓWKA, DRAMAT WOJENNY, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BARYKADA, PARÓWKA, BOMBA LOTNICZA, SUCHAR, ZAZDROŚĆ, LENIWIEC, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WSKAZÓWKA, FUJARKA, SZCZUDŁO, SŁUŻEBNIK, INWENTARZ ŻYWY, KARBAMINIAN, SAUTE, RĄB, WYBRANKA, HIPODROM, ?KOBIETA SPOD LATARNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAMICA skaza krwotoczna; samoistne wylewy krwi do skóry lub tkanki podskórnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAMICA
skaza krwotoczna; samoistne wylewy krwi do skóry lub tkanki podskórnej (na 7 lit.).

Oprócz SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SKAZA KRWOTOCZNA; SAMOISTNE WYLEWY KRWI DO SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x