RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLIGACJA ZAMIENNA to:

rodzaj obligacji dających jej posiadaczowi możliwość do zamiany ich na akcje firmy emitującej lub akcje rodzimego przedsiębiorstwa emitenta (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.503

GRUSZA, AFERKA, NAKO, TERIODONTY, KODEKS KARNY, PRAWDA, IZOLACJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, CEARADAKTYL, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SKRZYPOWE, WASABI, KLASA, RISOTTO, UDERZENIE, SPECYFIKACJA, ELIPSOIDA OBROTOWA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, NAPÓJ, GLIKOZYD FENOLOWY, OMYŁKA, RYBA UKWIAŁOWA, SKURCZLIWOŚĆ, AMBASADORKA, TRZĘSIDŁA, INTERKALACJA, KATASTROFISTA, NAKŁO, SMUTNI PANOWIE, DYWDYK, IMPULS, ROZJAZD, BRACHYPODOZAUR, KREMÓWKA, KLASZTOR, BARBET, SZPIC, CHŁOPOWINA, REŻIM, BLIN, CIERŃ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, DWURZĘDEK, VIRGA, STOSUNEK, WYŁĄCZNIK, PÓŁPROFIL, TERMOS BUFETOWY, NERCZYŁUSK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, GŁOS WARGOWY, ODCIEK, PANCERZ KOLCZY, TONAŻ, TAKSON MONOTYPOWY, PASTEL, FUGAS, TRÓJLOJALIZM, WÓZEK, SĄD, KAWIARKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, METYZACJA, ASTER, SARONG, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, KRĘPLA, MATRYKUŁA, PODGLĄD, ZARZĄD, YAKUZA, BRAZYLIANY, CIERNIOGŁOWY, ZACHOWANIE, DEBIUTANCKOŚĆ, ANTYSZTUKA, ENDOSKOP, OBUCH, SUPRAPORTA, LUK, PRZYDZIAŁ, NEUROPATIA, ŻYRATOR, USTAWKA, MIESZACZ, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, NIESTACJONARNOŚĆ, WŁADZUCHNA, SŁÓJ, BINDA, SZTUCER, FARTUSZEK, RING, ADIANTUM ROZWICHRZONE, WYROBISKO GÓRNICZE, BIAŁY, CIAŁKO MRÓWCZE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, WELWICZJA, ORNITODESM, TABLICA MENDELEJEWA, EWOLUCJA, AKCENT OSTRY, NIEMIECKOŚĆ, BIFORIUM, SZAROTA BŁOTNA, LEPTONEKTES, OGNIE, TEST, DŁUGOSZ, SZYBKOZŁĄCZKA, BAKTROZAUR, ŻARTOWNIŚ, KOMPSOZUCH, KAMIEŃ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, BAZYLIKA WIĘKSZA, DOROTA, WESTA, OSTENTACJA, WYDŁUŻALNIK, NAPPA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, UGRUPOWANIE, RĄCZNIK, SZANTA, ŁUNA, MARKA, TRĄBIK, DYNIA, NOWENNA, KRAJ NORDYCKI, DZWONNICA, OSOWIAŁOŚĆ, KRAKOWIAK, WIATR KATABATYCZNY, PEKTORAŁ, GLORIETA, KORYTOZAUR, OSZPILNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, OBRÓBKA, MINERAŁ ZABARWIONY, DOMINATOR, TINGEL-TANGEL, PIASECZNICA, NAZWA PATRONIMICZNA, TALENKAUEN, ZACHŁYST, KANOE, STAN, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, EMPIRYZM GENETYCZNY, REDUKCJA, KARKAS, REKOMENDACJA, SZCZEĆ, AGRESOR, PODNIEBIENIE TWARDE, KOZAK, AUTOKEMPING, BOURBON, PAROWNICA, MAMMOLOGIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, LICENCJA OTWARTA, ZAKAZ, IGŁA, KONFERENCJA PRASOWA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, NIESZPUŁKA, BILL, KRATKI, PANIKA BANKOWA, NAGANNOŚĆ, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, KONWENCJA LITERACKA, GNIOT, URANOWIEC, HIN, OSTRONOS, KAPSUŁA POWROTNA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, CIS, ARENA, SUKCESIK, BEFKA, TRAŁ, PALTO, ALMIKOWATE, ZAGRYWKA, WĄTROBIANKA, NOODLE, MARSYLIA CZTEROLISTNA, SKRZYDŁOLIST, YORKSHIRE PUDDING, ĆWICZENIE, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, PARKIET, ZAMIANA, KOMIZM SYTUACYJNY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, LAMPA KSENONOWA, OKRES ZALICZALNY, RZEŹ, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PRZEKOZAK, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, CZOŁDAR, ANTENA MIKROPASKOWA, SUPERKOMBINACJA, PIEROGI, BERBEĆ, MARCHEW, GARMAŻERIA, MUZYKA CERKIEWNA, STREPTOKOK, PIEC WANNOWY, LASONOGI, ODKRYCIE, ZGODNOŚĆ, TARLICA, ZAWIESZKA, CYLINDROWIEC, PLUS, GUAWA, TAPEŻARA, PAWĘŻ, PROSTOPADŁA, CIEPLICA, ORGAN, PANEL STEROWNICZY, SKAFANDEREK, WYŚWIETLARNIA, SPARTANKA, UCHWYT, BARWICZKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, EMIGRACJA, MONOPOL, TYPOLOGIZACJA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ARKA, SZLIF BRYLANTOWY, ECCHI, BROŃ BIOLOGICZNA, DILER, PULARES, HURMA, ATAWIZM, CHIŃSKOŚĆ, SUCHAR, CŁO ZAPOROWE, MAPA MENTALNA, WAŁECZEK, BASEN ARTEZYJSKI, WAPNO, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ANALIZATOR POLOWY, SZLAUF, INSTALATOR, PISMO HIEROGLIFICZNE, KRZEMIAN WSTĘGOWY, JIGS, SILNIK KOREKCYJNY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, FACHOWIEC, BATERIA WANNOWA, PTERORYNCH, ESTAKADA, BANKIET, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, IZOLACJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SUBRETKA, KOŚĆ POTYLICZNA, POTNIK, KNEBEL, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WIELORAK, PISMO IDEOGRAFICZNE, CERATA, LEJBIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, POTOP, SAMOWOLKA, WĘZEŁ, DYSPROPORCJA, SZUFLA, TRASA WYLOTOWA, FALA WZROSTOWA, TYMPANON, LUGIER, AKCJA, GAJNIK, KREOLKA, SERENDIPACERATOPS, ŻYCIE, ?BUŁAWINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBLIGACJA ZAMIENNA rodzaj obligacji dających jej posiadaczowi możliwość do zamiany ich na akcje firmy emitującej lub akcje rodzimego przedsiębiorstwa emitenta (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLIGACJA ZAMIENNA
rodzaj obligacji dających jej posiadaczowi możliwość do zamiany ich na akcje firmy emitującej lub akcje rodzimego przedsiębiorstwa emitenta (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ OBLIGACJI DAJĄCYCH JEJ POSIADACZOWI MOŻLIWOŚĆ DO ZAMIANY ICH NA AKCJE FIRMY EMITUJĄCEJ LUB AKCJE RODZIMEGO PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast