BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAGNIAK ZDROJOWY to:

bagnik zdrojowy, Philonotis fontana - gatunek mchu z rodziny szmotłochowatych; tworzy darnie wysokości 1-20 cm, koloru niebiesko- lub żółtozielonego, liście podłużnie lancetowate, występuje na skąpozasadowych, mokrych łąkach, źródliskach, brzegach potoków (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.171

FECHTY, PTASZYCA, REAKCJA JĄDROWA, GAZELA RUDOCZELNA, PALATOGRAM, OSTROWIANKA, GAZ, MAKARON, WOKALIZA, NEFROLEPIS, KOLIBRZYK BIAŁOBREWY, PAZUROGON RUDOPRĘGI, GRZEBYK, KURS, KOLET, KONTENER, STANCA, POWÓD, BOTY, REWOLTA, BROŃ BIAŁA, DEGENERACJA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, GĄGOŁ KRZYKLIWY, ZWŁOKI, ZARODEK, ZŁOCIK KARAIBSKI, MYSZ, BILBIL SZAROGŁOWY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, GALWANOSTEGIA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, HUCUŁ, RZEKOTKA, CEBULICA TRÓJLISTNA, BRZYDAL, GRINDWAL, PINGWIN KRÓLEWSKI, JASTRUN, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, SOJA, OMOMIŁEK, SZATA, STOCZNIA, MULTIKULTURALIZM, ROPUCHA DĘBOWA, SAŁATA, ŁOPUCH, PRYSTELKA BARWNA, ŻABA RYŻOWA, OZONEK, PUSTOKRĘŻNIK, ŁABĘDŹ TRĄBIĄCY, SYMBOLICZNOŚĆ, ŁASZT, CUDOTWÓR, JAGODZIAK ŻÓŁTOBRZUCHY, STRATEG, CZAPLA SIWA, DIABEŁ, RUBEL, TRUBADUR, CYNERARIA, SOSNA KARAIBSKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, STENOBIONT, KUSACZ KAPTUROWY, KOMISANT, AUTOŻYRO, OSTROGA PIĘTOWA, KALIKO, PATOGENNOŚĆ, STERLET, ASTRAGAL, KLESZCZE, PROTEKTORAT, SZÓSTKA, RĘCZNOŚĆ, GOŁOLEDŹ, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, WYDZIAŁ, SIKA, GŁÓG, ŚCIÓŁKOWANIE, JĘZYK MUNDAJSKI, KANADYJKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, MISECZNICA, REGENERACJA, KORIACKI, MIĘDLARKA, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, APSYDA, SZTUKA KINETYCZNA, DŹWIGARKA, RAJA SIWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KĄT PROSTY, PALIWO KOPALNE, MRÓWKOJADEK, HIPOTEZA, KRAKERULA, MAŁY PALEC, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, TENOR, SERDECZNIK SYBERYJSKI, SKLEPIENIE PALMOWE, ŚWISTAK ALPEJSKI, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, NIEOSTROŚĆ, RITA, BADYLARKA, PASZCZAK CYNAMONOWY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DZIĘCIOŁ SZARY, PRAKOLCZATKA, ALESTES CHAPERA, KIJ, PASEK, WILGA KAPTUROWA, LEKTURKA, MIODOWIEC ZIELONY, TRZMIEL WYŻYNNY, REGENT, TULIPAN EICHLERA, SAMOISTNOŚĆ, PRZEDRUK, OKALECZENIE, SAMBAR SUNDAJSKI, ARANŻACJA, ELEKTROWÓZ, KASZUBSKI, SOS, CZERWOŃCZYK DUKACIK, OŚCIEŻNICA, CIERŃ, BĄKOJAD, LIMETA KWAŚNA, SOSNA MERKUSA, BIEŁUGA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, TAMARYNA DWUBARWNA, ABRAZJA, KORPUS NAWOWY, PUSZKA MÓZGOWA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, METRIAKANTOZAUR, PAWIAN SENEGALSKI, SOPLICA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PARKA, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, EURYDYKA, KOWALIK KAROLIŃSKI, NUŻENIEC KOZI, AUSZPIK, PURPUREK, STEPNIARKA PASKOWANA, WIATROWNICA, SERAU JAPOŃSKI, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, PALACZ, MINÓG MORSKI, ROZPŁOCH, WRONA, LEKCJA, ŻÓŁW KASPIJSKI, SPODECZEK, SKŁAD PODATKOWY, BAKTERIA, GŁODEK, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, SOLIDARNOŚĆ, TARANTULA APULIJSKA, JĘZYK KUSZYCKI, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, ANTYLOPA DERBIEGO, ANDROGEN, GRUSZA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ŻABKA KUBAŃSKA, OCZKO, ZESPÓŁ KARTAGENERA, ELEKTROLUMINESCENCJA, ANSAMBL, GÓRA, TAJFUNNIK CIENKODZIOBY, PRĄTNIK NABRZMIAŁY, GRZYWIENKA, NUMER, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PŁOMYKÓWKA DUŻA, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, GLORYFIKATOR, ROSYJSKI, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, NERW, CZASZA, KAZAMATA, DROGI RODNE, BĘBEN, KORMORAN BIAŁOSZYI, JARZĄB GRECKI, KONKURS, PUCHACZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, GARDENIA, GAŁĘZIAK ŻÓŁTY, TREPANG KRÓLEWSKI, STROIK, GOŁĄBECZEK, GACEK, KONWENT, RAWA, MASA KAJMAKOWA, BOLERO, CIEMIENIEC, ORLICZKA MIECZOWATA, BRZEMIĘ, ARENA, BULAJ, TOWARZYSTWO, ŻEBROWIEC WALTLA, HASIOR, RAMA, PIŁKOWANIE, MAKIMONO, ETERYCZNOŚĆ, PERKOZ SĘDZIWY, SÓJKA, SORBET, WANGA SROKATA, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, INWENTARZ ŻYWY, SAMPLER, WYRÓWNANIE, REFERENDUM GMINNE, GLORIA, ZAJĄC, MROCZEK POSREBRZANY, JASKINNICA ZMIENNA, PUCHACZYK GRZYWIASTY, PĘTO, MIĄŻSZ, NARCYZ BIAŁY, SKŁAD, GWAREK, ROSICZKA ŁYŻECZKOWATA, KOSZULKA, ZBROJA KRYTA, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, WDÓWECZKA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, OSTKA, ŚWIETLIK, SKRĘTEK WĄSKOOTWOROWY, TYŁÓWKA, BRZĘCZAK, WYZWOLICIEL, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, TKACZ, SŁUŻEBNIK, KATATONIA, TRACKLISTA, POMÓR, FIGURACJA MELODYCZNA, ZATYŁ, ALOCHTON, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, TORII, PRAKOLCZATKA, KECALKOATL, DEKALKOMANIA, DZIECIACZEK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WIĄZ SYBERYJSKI, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, SKRZYDŁO, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, TEORIA INFORMACJI, RYŻOWIEC, LUSTRO, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, IGUANA, DĘBIK DRUMMONDA, KOSARZ ZWYCZAJNY, DRĘTWA BRUNATNA, DUROPLAST, DZIERZYK AKSAMITNY, SKAŁA ILASTA, UZIOM, JARZĘBINA, SUMAK, DZIÓB, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, SZERYF, SAJGONKA, MRÓWKOŻER WORKOWATY, ?TORFOWIEC TĘPOLISTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAGNIAK ZDROJOWY bagnik zdrojowy, Philonotis fontana - gatunek mchu z rodziny szmotłochowatych; tworzy darnie wysokości 1-20 cm, koloru niebiesko- lub żółtozielonego, liście podłużnie lancetowate, występuje na skąpozasadowych, mokrych łąkach, źródliskach, brzegach potoków (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAGNIAK ZDROJOWY
bagnik zdrojowy, Philonotis fontana - gatunek mchu z rodziny szmotłochowatych; tworzy darnie wysokości 1-20 cm, koloru niebiesko- lub żółtozielonego, liście podłużnie lancetowate, występuje na skąpozasadowych, mokrych łąkach, źródliskach, brzegach potoków (na 15 lit.).

Oprócz BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - BAGNIK ZDROJOWY, PHILONOTIS FONTANA - GATUNEK MCHU Z RODZINY SZMOTŁOCHOWATYCH; TWORZY DARNIE WYSOKOŚCI 1-20 CM, KOLORU NIEBIESKO- LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, LIŚCIE PODŁUŻNIE LANCETOWATE, WYSTĘPUJE NA SKĄPOZASADOWYCH, MOKRYCH ŁĄKACH, ŹRÓDLISKACH, BRZEGACH POTOKÓW. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x