MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POBIAŁKA to:

mieszanina kleju i gipsu lub kredy, stosowana jako zaprawa pod malowidło olejne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POBIAŁKA

POBIAŁKA to:

wapno gaszone, które jest stosowane do bielenia wierzchniej warstwy wapiennej albo jako spoiwo przy technikach malarskich (na 8 lit.)POBIAŁKA to:

w produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, to powłoka z białej lub barwionej glinki, którą powleka się wyrób przed wypaleniem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.152

LAGUNA, GENERALISSIMUS, GRACILIRAPTOR, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SZPARA, ROWER POZIOMY, FRESK, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ROZMOWY W MAGDALENCE, DEKANTACJA, STALLE, KOSZER, HERBATA, PODŁOWCZY, DYSONANS, DETERGENT, KOT, KEYBOARD, JASTRZĘBIE OKO, OPARCIE, INWENTARZ ŻYWY, KASKADA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, ANEMOSTAT, TRYBUT, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, KREACJA, UJŚCIE, ROZGRZEWACZ, PARALELIZM, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, MOTOR, WULWODYNIA, PRZYDANKA, PROGRAM, MIMEZJA, EPISKOPAT, PODSYPANIE, ABANDON, MINERAŁ ZABARWIONY, TURBINA SPALINOWA, MENISK, ALLELOPATIA, KAMIKAZE, SCENARIUSZ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, WYSKLEPEK, SUMA, ZNACZNIK, GYMKHANA, WYCHODZTWO, ANATOMIA, ZRĄB TEKTONICZNY, RAJOKSZTAŁTNE, LAVABO, RONDEL, WIESZAK, USZAK, SKOPEK, RIKSZARZ, GORĄCZKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PRZEWÓD, OBUWIE, KOTLINA, POCIĄG DROGOWY, MINIATURKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PUCHAR, SZYPUŁA, KASZUBSKOŚĆ, AMBIPLAZMA LEKKA, SKALA, FOTOCHROMIA, STRUNA, KAJMAKAM, RUG, AZYDOTYMIDYNA, DAEWOO, FORSZLAK, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, OKALECZENIE, ARTUR, OFERTA WARIANTOWA, DZIURA, KOMANDOR, CÓRDOBA, SŁUŻBA, KOŃ TROJAŃSKI, GŁOWA, REKLAMA, ŚWIATŁO, POLARNA CZAPA LODOWA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ESENCJA, SIAD, ŁATA, OSADA, KARAWAN POGRZEBOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PANEKLA, ROSYJSKOŚĆ, SORT MUNDUROWY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SILNIK CZTEROSUWOWY, WSPÓŁWŁADCA, INDIANIN, DRUK ROZSTRZELONY, PRZEWIDYWANIE, SANTANARAPTOR, POSKROMICIEL, BUŁGARSKI, ANTYBIOZA, KŁAKI, RESTART, SZKODNIK, LAUDATOR, LINIA WIDMOWA, RZEMYK, FASZYNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, KOMORA, WNĘTROSTWO, ANNA, ARGUMENT, DEPTAK, NARTA, ŁUSKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PÓŁKOLONIE, PRÓBA WODY, KRATKA WENTYLACYJNA, ŁUSZCZAK INDYGO, PODUSZKA, BRYTFANKA, WADA, CZTEROETYLEK OŁOWIU, KOŁNIERZ, NERECZNICA, MOTOR, DUROPLAST, KOREK, MASWERK, CIĘGNO NAPĘDOWE, BIOGRAFIZM, SPRAWA, KOGNITYWIZM, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, GAZ SYNTEZOWY, MONETA BULIONOWA, PRANIE MÓZGU, SYLWETA, GEMISTA, SONDA, KIT, DYSPENSA, DWUWIERSZ, PESTYCYD, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SIMON, ELEMENT FLORYSTYCZNY, COKÓŁ, FANTOM, FUTURE, SKOROWIDZ, WIEŚ PLACOWA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, KĄT, LASECZKA, IDIOGRAFIZM, OGIEŃ GRECKI, KREOLKA, DYSHARMONIA, MUSZKA, WIADRO, KRYJÓWKA, ARGUMENT, MICHIGAN, ROŚLINA OLEISTA, FUNKCJA ROSENBROCKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SOŚNINA, CZYREŃ, KONTROLER, PUNKT KATECHETYCZNY, TARCZA, KONFISKATA, UPADEK, PRZEKLEŃSTWO, UNIWERSAŁ, CHÓR, SKALA PORÓWNAWCZA, ZEBROID, KOGUT, INTERCEPCJA, PRZYCZÓŁEK, PROCES BUDOWLANY, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, WYCIERACZKA, PALNIK, ALABASTRON, BYK SPIŻOWY, BARN, OSTROGA PIĘTOWA, ŁUCZYNA, KRUCHTA, ENTEROKOK, OPOŃCZA, KREACJA, NET, MCHY WŁAŚCIWE, BROŃ JĄDROWA, NOCEK ALCATHOE, RZUT WOLNY, OPONENT, STOPA DOCHODU, MŁOT, MAŚLANKA, WIZYTOWNIK, WULKAN CZYNNY, ARESZT DOMOWY, RULETKA, WIATROWNICA, LEW, PRIMADONNA, BŁONA, PRÓCHNICZEK, NIEKORZYSTNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, GEOFIT CEBULOWY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, TUBING, ELKI, KADŹ, POSZKODOWANA, GROŹBA KARALNA, ROZCIEŃCZALNIK, ŁUPIEŻ PSTRY, LEGENDA, EWALUACJA, ZAWODOWIEC, WYCHOWAWCZYNI, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KLAMOTY, SKŁADNIK POKARMOWY, BALSAM KANADYJSKI, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, APORT RZECZOWY, AULA, SKONTRUM, FAUL, DRENAŻ, WYZIEWY, BANANOWIEC, FORLANA, MAŁPY WĄSKONOSE, WAZOW, BIEG, BIEGUNKA, LIPODYSTROFIA, POLISYNDETON, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PODKŁAD, MENAŻKA, GAJ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ROBOTA, LAGUNA, ALBARELLO, UPOLITYCZNIENIE, DYFUZJA, GNIAZDO, WELON, TABLICA STEROWNICZA, DRACENA, KRYPTA, USTĘP, GŁOWNIA, MOL, SZMAT, ŻÓŁW MALOWANY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZATOKA, RZECZY OSTATECZNE, KLATKA, REKWIZYT MUZYCZNY, JEMIOŁA, UZDATNIACZ, OCULUS, OBIEG, WAGA, BLANK, DANIE KOSZA, SZTUKA DEKORACYJNA, CELEBRACJA, SKAFANDER, URAN, ?PIĘTRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POBIAŁKA mieszanina kleju i gipsu lub kredy, stosowana jako zaprawa pod malowidło olejne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POBIAŁKA
mieszanina kleju i gipsu lub kredy, stosowana jako zaprawa pod malowidło olejne (na 8 lit.).

Oprócz MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MIESZANINA KLEJU I GIPSU LUB KREDY, STOSOWANA JAKO ZAPRAWA POD MALOWIDŁO OLEJNE. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast