DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZNUR to:

duża ilość skręconych ze sobą albo splecionych długich nici lub innych włókien, powróz, postronek (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZNUR

SZNUR to:

izolowany przewód do połączenia źródła energii z odbiornikiem (na 5 lit.)SZNUR to:

w przenośni: duża ilość ludzi lub rzeczy umieszczonych w rzędzie (na 5 lit.)SZNUR to:

dawna jednostka długości, w Polsce miał 43÷45 m (na 5 lit.)SZNUR to:

wyrób powroźniczy o średnicy 4-8 mm (na 5 lit.)SZNUR to:

przewód izolowany z giętkimi żyłami (na 5 lit.)SZNUR to:

powróz postronek (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.273

NOTOWANIA, FILET, TEMPO, SZYBKA RANDKA, STAW, KORONA DROGI, OPOZYCJA, PLUSKWIAK WODNY, PISECZNICZKA, NASTAWA, GŁUPSTWO, MERZYK GROBLOWY, POKÓJ GOŚCINNY, SER PLEŚNIOWY, HAMBURGER, KONTYNGENT, POŚWIST, PARAPET, OTĘPIENIE, MASKULINIZM, PRZESŁANKA, BOM, IMPERTYNENCKOŚĆ, RUCH, ANARCHIA, RERECORDING, FROTKA, WISIOREK, WYSTAWCA, IRRADIACJA, FIGA INDYJSKA, KONTUR, DZIELNIK, GEORGE, CERAMIKA SANITARNA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SEJSMIKA, CZARNA LISTA, AKINEZJA, LEBERKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, CENOTWÓRCA, APRETUROWANIE, REPRODUKCJA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, OBYWATELKA, ŁUPEK ROPNY, KRYZA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ŻUBR KARPACKI, OPASKA, MINESTRONE, WZÓR, MYSZ, NASZELNIK, KOSZER, PODZIEMIE, BIEDACZKA, KIT, PRZYSTAŃ MORSKA, CAP, BAŁKAŃSKOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BĘBEN, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, SILOS ZBOŻOWY, ŻURAWIK, REGULACJA CEN, MRÓWKOWANIE, OBJAW, TETRAPOD, LEVEL, PAS, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, FIRMÓWKA, CZĄSTKA, KONTROLA, PRZEWOŹNIK, MECENAS, WIĄZANIE, KAPITAN, PIEC INDUKCYJNY, NACISK, IZOMER KONFORMACYJNY, NARYS POLIGONALNY, GAJA, ZATOR PŁUCNY, MAŹNICA, LEŻA, DZIEWICTWO, JEDWAB NATURALNY, UPOWAŻNIENIE, BESZBARMAK, MAKAGIGA, OPINIA, OMDLAŁOŚĆ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ORGAN, HEAD-HUNTER, MAKRON, PRÓBKA, SULFON, KURATORSTWO, SAMOGRAJ, KIŚĆ, GORGONZOLA, CYBORG, SIEROCTWO SPOŁECZNE, HALOGENOALKAN, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, LAMBREKIN, MUFKA, WYLĘGARNIA, PALIWO KOPALNE, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KARTA, BABINIEC, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, KASA, PĘCZEK ŁUKOWATY, ALPAGA, MSZA, DZ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, LEGENDA, KURACJA WSTRZĄSOWA, BOMBARDON, NIEMIEC, PANORA, PRODUKT UBOCZNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KUBECZEK, ELIMINACJA, TEMAT, PRZYKRYWKA, GWAREK, ŁYŻKA, PREZENTER, CZARTER, MASECZKA, DESKA ŚNIEŻNA, AKT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, CIĘGNO NAPĘDOWE, CZERNINA, RAJOKSZTAŁTNE, MARTA, KLASA, NUTRIA, OKAP, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SIEĆ NEURONOWA, WĘŻYK, REGUŁA ALLENA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, OSĘKA, CZŁON SKŁADNIOWY, LB, KOMBINEZON, LATA ŚWIETLNE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ŁAPA, DONOR, PODIUM, HODOWLA PIERWOTNA, WUEF, POLETKO DOŚWIADCZALNE, RYKSZARZ, ZABURZENIE UROJENIOWE, SŁUŻBA, KORESPONDENCJA, MENTOR, WĘGLÓWKA, OCIOS, TWIST, ANTOCYJANIDYN, CIELISTOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, FIOLET GENCJANY, GAL, MUZYKA PROGRAMOWA, PASTISZ, BATAGUROWATE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, CHARAKTER, PIĄTA WODA PO KISIELU, NERWICA SPOŁECZNA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TAŚMA FILMOWA, KONTYNGENT CELNY, GOŁOLEDŹ, WIZJONER, WNĘTROSTWO, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KRAKWA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, REKWIZYCJA, FREON, BRZOZA OJCOWSKA, AMEBA, KSIĘGA, BUTERSZNYT, UCHODŹSTWO, CZWORONÓG, ZAPOJA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, ANITA, KILOBAJT, PŁOW, KAPAR, ZNACHOR, ZAPALENIE, OKRĘT-BAZA, TRYCYKL, WAGA, PORÓD RODZINNY, MIMOZOWATOŚĆ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, OSTENTACJA, DOKTOR, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ASYSTENCJA, ASOCJACJA, TUSZKA, MUŁ, ARCYDZIEŁO, CHARYZMAT, ŁACINNICZKA, STROIK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, AFISZOWANIE SIĘ, INGRESJA MORZA, DANE TELEADRESOWE, ZLEWNIA, KOSTKA, KARAWANA, SZTUBAK, BEZIDEOWOŚĆ, BAGAZJA, MECHANIZM KORBOWY, KULTURA STARTEROWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, RAKIETA, ODPUST, BAZYLISZEK, SMOLT, DUPLIKACJA, ROGER, HAK, PRACA, OCZY, GLACE, CERAMIKA SZNUROWA, BUTELKA, JEJMOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, CHÓW WSOBNY, ANARCH, BYLINA, MINUTA, WĘZEŁ GORDYJSKI, SKÓRKA, KURTA, POLIGAMIA, GRANULOMA, PEWNIAK, WARZONKA, DEZAKTYWACJA, NIEBO, TABUIZACJA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, FILTR, JAN, ISTOTA ŻYWA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, GŁOWA, PRZEROST, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, NEUROPATIA, TELEWANGELIZM, PROJEKT, DRENAŻ LIMFATYCZNY, MACIERZ JĄDROWA, ROZDŹWIĘK, OPIEKUŃCZOŚĆ, POLIMERAZA, CZEREŚNIA, AKADEMIK, BASILEUS, MARMURKOWANIE, GROŹBA, KAMERA, TABOR, INSTALACJA, SZCZOTKA, KAZALNICA, ?TARAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZNUR duża ilość skręconych ze sobą albo splecionych długich nici lub innych włókien, powróz, postronek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZNUR
duża ilość skręconych ze sobą albo splecionych długich nici lub innych włókien, powróz, postronek (na 5 lit.).

Oprócz DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DUŻA ILOŚĆ SKRĘCONYCH ZE SOBĄ ALBO SPLECIONYCH DŁUGICH NICI LUB INNYCH WŁÓKIEN, POWRÓZ, POSTRONEK. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast