DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEFKA to:

dodatek do odzieży noszony pod szyją przez niektórych duchownych (zwłaszcza protestanckich) oraz przez przedstawicieli niektórych zawodów (prawników, profesorów) - zwłaszcza przy strojach ceremonialnych; zazwyczaj dwa sztywne białe płócienne prostokąty doszyte do tasiemki, które zastępują kołnierzyk, żabot lub koloratkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.934

KONSERWACJA ZABYTKÓW, MARZANA BARWIERSKA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DZIESIĄTA MUZA, EKSPRES DZBANKOWY, ARMIA, MSZA, KOMPRES, TORBA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KREACJA PIENIĄDZA, ROZRZUTKOWATE, SIEDEMNASTY, SZTRASBURG, MASCARPONE, MOMENT TEORETYCZNY, NASYCANIE, ENERGETYKA WODNA, CYTOSTATYK, BABA-JĘDZA, FORMA, WIZYTÓWKA, BAZAR, MASKARON, BAJKA, DŻINSY, OPŁATA ADIACENCKA, POŁĄCZENIE, STRACH BIERNY, JAPONICA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KNEDLE, GOSPODARKA MORSKA, METAMORFIZM WSTECZNY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, OBUCH, DEWELOPER, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, DZIAŁANIE PRAWNE, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, PAPROTNICA GÓRSKA, PUSTAK STROPOWY, POWINOWACTWO, PŁYWACZEK, ORKIESTRA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ZLEW, KORONKA KLOCKOWA, WAPIENNIK, GORSET ORTOPEDYCZNY, MERMOZ, ROZPOCZĘCIE, STARONORDYJSKI, WYMIANA, GŁOGOWIANIN, KAZAMATY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, NIEWZAJEMNOŚĆ, REMONT BIEŻĄCY, ABNEGAT, NALEWKA, SAMOLOT BOMBOWY, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, RADA, POWTÓRKA, INTERNACJONALIZM, LINIA, LENIUSZEK, FIGURA WYPUKŁA, BIAŁE, KAZUISTYKA, HADAR, DRĄŻEK, NIEBIOSY, ZIEMIA, OCZKO, CHLEB POKŁADNY, NORICUM, SPRAY, SYSTEM WALUTOWY, GÓGLE, ALBA, WIZYTOWNIK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, IMITATOR, WARIACJE, KACZKA, CEREMONIAŁ, FARAMUSZKA, KOMISJA MAJĄTKOWA, BOLOMETR, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SOPRANISTA, DETEKTORYSTA, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, STRZELNICA, BLASTOGENEZA, KANU, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, REDAKTORSTWO, FARMAN, INDYK, STRĘCZYCIELSTWO, OKULARKI, LEKKOZBROJNY, UBIJACZ, PINIOR, WAŁ, INSTRUMENT FINANSOWY, PAUPER, KOMISJA, AMORFIK, STRUMIEŃ, PRZETWÓR, DOSTOJEŃSTWO, KASZUBSKI, BAGNO, ZNAK, BARCHAN, BETA TESTER, ZAPLECZE SANITARNE, BYCZEK, KONSOLA STEROWNICZA, KOŻUCH, STOPA LOMBARDOWA, MÓŻDŻEK, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NALEWAK, SPADKOBRANIE, INTERNUNCJUSZ, DEKLARACJA, KLAPA, LOK AGNESI, AMORAITA, AMINEK ZĘBODŁUBKA, ARABICA, INTROIT, TORBIEL BĄBLOWCOWA, GEN HIPOSTATYCZNY, RYWANOL, POSTSCRIPT, SZÓSTY ZMYSŁ, BRÓG, ENERGIA, SIARKOSÓL, SESJA POPULARNONAUKOWA, PROLIFERACJA, PASKUDA, TABLOIDYZACJA, NACJA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, PEPTYD, PIŁKA SETOWA, MAŁY PALEC, BRANIE POPRAWKI, BEMOL PODWÓJNY, MUSZTRA, DAN, CHÓR, INEZ, BARBARIA, WOSK, BRZESZCZOTEK CZARNY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SATANISTA, WYROK, STRZAŁKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ROSZCZENIE ZWROTNE, MIDAZOLAM, KRYSZTAŁEK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KOALICJA, KOSZTORYS INWESTORSKI, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, TAMBURMAJOR, FREUD, TRZEŹWOŚĆ, FIZJOLOGIA, KAPAR, DĘTKA, RUCH, KAPILARA, LOTOS, KARTAN, STATEK TRANSPORTOWY, MECENAT, TABOR, MECZ DERBOWY, JĘZYK HUROŃSKI, PRZYKRYCIE, LENIWIEC, BIZON, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, LAMPA KSENONOWA, SULFON, GAZYFIKACJA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PRAWIDŁO, ŁOTOK, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, DIAGRAM FAZOWY, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, TBV, ORANŻADA, SZWEDY, ŁACINA, MEREŻKA, MOSTEK, DOBRA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, TITAN, KĄT DEPRESJI, HEROSTRATYZM, MISTERIUM PASYJNE, SALADA, KUPNO, KAPKAN, OBIEKT MOSTOWY, SEKRECJA, REFERENDUM LOKALNE, SAKWA, FLAWONOL, PÓŁKOLONIA, TROLEJ, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, KRIS, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KRÓLOWA NAUK, LEKTURA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, PIERSIÓWKA, SER PARMEŃSKI, PREZBITERIUM, PARYTET, KURANT, AZYDOTYMIDYNA, PIKIETA, TYNKTURA, KARABIN AUTOMATYCZNY, PROKARIONT, POMOC, WYCHOWAWCZYNI, PAJACYK, PRZETOKOWY, AREOSCELIDY, POLIGAMICZNOŚĆ, EKIPA, PASZTET, INKWIZYCJA, REOFILE, RACHUNEK BIEŻĄCY, EFEKT, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, DALI, KULT JEDNOSTKI, PIONIER, GUL, PATRYCJAT, PARANOJA PRAWDZIWA, SOLE, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, AGRAFA, KŁAKI, CZYŚCIOSZKA, SZPETNOŚĆ, MODEL AKTANCJELOWY, GĘŚ BIAŁOCZELNA, ŚWIECKOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, ZASADA HUYGENSA, AMORFIZM, REZERWA, EN GRISAILLE, WĘGIERKA, MRÓWKA PNIAKOWA, SOK JELITOWY, TRASA WYLOTOWA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, MINERAŁ ZABARWIONY, BŁONA MIGAWKOWA, WOJSKO SPECJALNE, UCIECZKA, REBOKSETYNA, SPECJALNY, CIĄG POLIGONOWY, PIŁA CZOPOWA, CLERK, STYLISTYKA, SKUPINA, KOCZKODANOWATE, MIOTEŁKA, FASETA, OBAWA, ?ACETYLENEK MIEDZI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEFKA dodatek do odzieży noszony pod szyją przez niektórych duchownych (zwłaszcza protestanckich) oraz przez przedstawicieli niektórych zawodów (prawników, profesorów) - zwłaszcza przy strojach ceremonialnych; zazwyczaj dwa sztywne białe płócienne prostokąty doszyte do tasiemki, które zastępują kołnierzyk, żabot lub koloratkę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEFKA
dodatek do odzieży noszony pod szyją przez niektórych duchownych (zwłaszcza protestanckich) oraz przez przedstawicieli niektórych zawodów (prawników, profesorów) - zwłaszcza przy strojach ceremonialnych; zazwyczaj dwa sztywne białe płócienne prostokąty doszyte do tasiemki, które zastępują kołnierzyk, żabot lub koloratkę (na 5 lit.).

Oprócz DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DODATEK DO ODZIEŻY NOSZONY POD SZYJĄ PRZEZ NIEKTÓRYCH DUCHOWNYCH (ZWŁASZCZA PROTESTANCKICH) ORAZ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIEKTÓRYCH ZAWODÓW (PRAWNIKÓW, PROFESORÓW) - ZWŁASZCZA PRZY STROJACH CEREMONIALNYCH; ZAZWYCZAJ DWA SZTYWNE BIAŁE PŁÓCIENNE PROSTOKĄTY DOSZYTE DO TASIEMKI, KTÓRE ZASTĘPUJĄ KOŁNIERZYK, ŻABOT LUB KOLORATKĘ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast