TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRAMATYCZNOŚĆ to:

to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 13 lit.)DRAMATYZM to:

to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRAMATYCZNOŚĆ

DRAMATYCZNOŚĆ to:

zespół cech upodabniających, np. utwór literacki, do dramatu (na 13 lit.)DRAMATYCZNOŚĆ to:

to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.261

MLEKO W PROSZKU, WĄTROBIANKA, SKRÓT, LICENCJA, LATRY, KOLOROWOŚĆ, GRZEBIEŃ, FUNKCJA, KLISZA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, STADIONIK, WATOLINA, PRZEZROCZE, BUDKA, DUCHOWIEŃSTWO, KUPIEC, FALA, PRAWOMOCNOŚĆ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, POSTING, ZAWIESIE, SPROŚNOŚĆ, POKRYCIE, OBRAZ, DOWÓZ, PLAN SYTUACYJNY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, UROBEK, TINGEL, EKSTREMOFIL, ZESZYT, POŚWIST, WAKUOLA, KURS, CYCUCH, FAŁSZERZ, REWANŻ, DZIEŁO OTWARTE, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, BIAŁY KRUK, KROK, REPRODUKCJA, FUJARKA, EPIDEMIOLOG, AFERALNOŚĆ, LUMBALIZACJA, MIENIE, PIEROGI, KONTEKST, KREOL, GŁĘBSZY, ŻYWOT, BZYGI, DŻINS, ENDOPROTEZA, TERMOLUMINESCENCJA, UKŁAD OPTYCZNY, SEMAFOR, REGENT, WĄSONÓG, SZALEŃSTWO, WARTOŚĆ NOMINALNA, OMAR, KOZŁOWATE, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, KORZEŃ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, DZIEWIĘTNASTKA, SPŁACALNOŚĆ, ZNAK TOWAROWY, BAGATELA, SYMPATYKOMIMETYK, PAMFLETOWOŚĆ, SEZON, MAŁŻ, SOLE, TAG, WOREK, ERUPCJA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ZDROWOTNOŚĆ, WĘDROWNICZEK, BLOK LINOWY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, RESPONSYWNOŚĆ, DELOKALIZACJA, CHLEB POWSZEDNI, AKOMPANIAMENT, ODPŁATA, INTERPRETATOR, MIESIĘCZNICA, PRZEWRÓT, DIRCIK, MISKA SOCZEWICY, PRZEDZIAŁ, IZBA, GENEZA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, CHRYJA, KRAMNICA, OBSZAR WIEJSKI, PAWIMENT, TRZYNASTKA, KANOE, RÓJKA, USTAWKA, MEDYCYNA SPORTOWA, JANÓW, ACEFALIA, PARTIA, OPERETKA, OSOBNIK, POLIFONIA, ROWER, AKCENT, POJEMNOŚĆ POLOWA, DESNOYER, DRESZCZE, MISKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, PRZESZUKANIE, PAKA, CHANSON, PRZEJAW, KSIĄŻĘ, ALKOWA, PIEROŻEK, ZACHOWANIE, PRYMARIUSZ, SALAMI, BĄK, HYDROLAT, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, OKRĘŻNICA, AVIZO, ESPADRYLA, RANA POSTRZAŁOWA, KLUCZ GŁÓWNY, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KRÓLOWA NAUK, STAN WOLNY, SZEREG, PULPA, DRAMATYCZNOŚĆ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KLEĆ, POLEPA, SKARB, KWAS, TRUCHŁO, MARTA, PRZYSTRÓJ, KUPAŹ, TKANKA STAŁA, KORZENIE, ABLACJA, BBS, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WÓDKA, POSOBOROWIE, TRZYDZIESTY PIERWSZY, DYSKRETKA, FARMAKOKINETYKA, KONSULTANT, POST, GARY, PODUSZKA, CIAŁO NIEBIESKIE, KRATA DYSTRYBUTYWNA, INSIMBI, INWOLUCJA, KARKÓWKA, HOTENTOT, SARNA, KOCIE OKO, POLSKOŚĆ, MECHANIZM, POMOC, OBRZMIENIE, BEANIA, POKÓJ GOŚCINNY, MANTYLA, OZOREK, STATEK, GLORYFIKATOR, FANPEJDŻ, FORMA, PRĘT, SYFON, KACZKA, ATMOSFERA, CIĄG, PODWODA, OFICJAŁ, CZARODZIEJKA, FILM DROGI, SZAFLIK, SERIAL TELEWIZYJNY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ROCKOWIEC, NIEMIECKOŚĆ, FONOGRAM, ZIELENICE, KANTOR, PERFORMANCE, PIKOTKA, REJESTR, KWAS, CZASOWNIK FRAZOWY, FRONTYSPIS, SUKA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, KONCENTRAT, DEPOZYT, NAPPA, DYFUZJA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, NIEOSTROŻNOŚĆ, ANGOL, PREZENTER, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SYSTEM SYMBOLICZNY, PUNKT GASTRONOMICZNY, WELWET, FLANKA, SAMOGRAJ, OBELGA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, MOŻNOŚĆ, RĘKAWICZNIK, NIEDOŻYWIANIE, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KORONKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, RZEKA ROZTOKOWA, MULTIKULTURALIZM, ANNA, WADA, MENU, ZATOR, MARNOTRAWSTWO, TRANSGRESJA, WOSK, DWUDZIESTY, BLACHOWNIA, PRE-PAID, KOSTKA BRUKOWA, RUDI, CZEREP, GŁOWNIA, DUPERELE, ESKORTA, SAUTE, TAPETA, ŁACINNIK, TYMPAN, VIBRATO, PAPROĆ WODNA, PLIK DŹWIĘKOWY, PIERŚCIEŃ, DEGENERACJA, TRAGIKA, TABLICA EPITAFIJNA, SUKIENKO, RZEZAK, ZAWRÓT, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, REALISTYCZNOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, PŁYTA PILŚNIOWA, ZADANIE, SYLWETA, DIADOCHIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KOZIA NÓŻKA, ODPRYSK, FUNKCJA GREENA, POLER, SERWETECZKA, ARKADA, ZASADA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ŁAGIEW, EMISJA POLOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PIERWSZA POMOC, OKTET, ODPRAWA POŚMIERTNA, ADIDAS, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KARABINIER, UCHWYT, ASPIRANT, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PUSZKA, JĘZYK LODOWCOWY, POSKROMICIEL, GATUNEK INWAZYJNY, ?NAUCZANIE INTEGRACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.261 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRAMATYCZNOŚĆ to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 13 lit.)
DRAMATYZM to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRAMATYCZNOŚĆ
to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 13 lit.).
DRAMATYZM
to, że coś zawiera trudną (często smutną) sytuację lub wiele takich sytuacji (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TO, ŻE COŚ ZAWIERA TRUDNĄ (CZĘSTO SMUTNĄ) SYTUACJĘ LUB WIELE TAKICH SYTUACJI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast