PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOWIEDŹ to:

przenośnie: wypowiedź dotycząca jakiejś bardzo osobistej, często intymnej sprawy, problemu itp., kierowana do bliskiej, zaufanej osoby (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPOWIEDŹ

SPOWIEDŹ to:

jeden z sakramentów w katolicyzmie, prawosławiu i anglikanizmie (na 8 lit.)SPOWIEDŹ to:

wyznanie grzechów, wypowiedź formułowana przez grzesznika podczas sakramentu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.589

PŁOMIEŃ, PRZEPŁYW, BRUTALNOŚĆ, GĄSIENICA, HUMANIZACJA PRACY, UKRAINKA, SEKTA, DWUPODZIAŁ, KROPKA NAD I, PROFESJONALISTA, SYN CHRZESTNY, KALETNIK, BUZIAK, SKUNKS, PIERŚ, KRÓLEWNA, PRZETARG, NEGATYWIZM, STOPIEŃ, WPIERDOL, INTERWENCJA HUMANITARNA, PRZYCZÓŁEK, PANICZĄTKO, GABINET POLITYCZNY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ŻUPAN, KOŃ HUCULSKI, MSZAR NASTROSZONY, HEGEMONICZNOŚĆ, TRANSLATOR, SPOWIEDŹ, DOBRO, KUREK, GÓRA, SROGOŚĆ, OCZOJEBKA, MIARA, WĘZEŁ, TALMUDYZM, ALGEBRA PRZEMIENNA, OGRANICZENIE WIEKOWE, NERWOWOŚĆ, CYFROWANIE, CZAS GRAMATYCZNY, NOWICJUSZ, OJCIEC, RZYGACZ, DRAŻLIWOŚĆ, EKSPERT SĄDOWY, BLOGONOTKA, FOLKLOR, DIABELEC, PAS, BĄK, ZUPA NA GWOŹDZIU, PŁAT, TUBA, REWIA, PLUSZ, SKAŻENIE CHEMICZNE, ISTOTA RZECZY, PARWENIUSZ, KWARGIEL, LAJKRY, ASTRONOMICZNA LICZBA, SKRAJ, URZĄDZENIE, POSIADACZ ZALEŻNY, WIERCIPIĘTKA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, RYSAK, DZIECKO, KOLUMNA, ROZDZIELCA, FIRLETKA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PROCES KANONIZACYJNY, PAKA, SKĄPOŚĆ, EKSLIBRYS, KOPIEC, MODRZACZEK SINY, POZIOM, NIEŚMIAŁOŚĆ, TRZĘŚLIKOWCE, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, UWAGA, MIKROGRAFIA, RUCH LUDOWY, ZAWIESZKA, SATELITA, MIĘTUS, PYKNIK, SŁODYCZ, ROZSTRZAŁ, PLANETKA, DOWCIP, LAN, PĘTO, ROZDWOJENIE JAŹNI, HAJDUK, LEGAT, METAKOBIETA, GALERNIK, PALINGENEZA, KOLCZAK CZARNY, LOKATA RENTIERSKA, BIUROKRATA, AFERA ROZPORKOWA, PATRYLINEARNOŚĆ, WIDOWISKO, POCZĄTKUJĄCA, KORONKA, KLAPA, LICZI, MROK, SUBSYSTENCJA, GUMA NATURALNA, GETRY, APOSTOŁ, CZARNA KOMEDIA, WYPRZEDAŻ, WIERSZ OBRAZKOWY, POMÓR, PRZESŁANIE, HONOR, KARCICIEL, UBARWIANIE, GOGLE, ROZSTRZYGALNOŚĆ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, SONORYSTYKA, OGROM, DORADCA PODATKOWY, PLENUM, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, MAGNOLIA, SAGA, ŁOPATA, SUPERMARKET, WIERNOŚĆ, KOLORATURA, ORGANMISTRZOSTWO, NUMERATOR, ŻNIWO, BOB, SZATAN, KSIĄŻĄTKO, HERKULES, REWIA MODY, ALARM, WSTECZNICTWO, DRENAŻ KIESZENI, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, PULPIT STEROWNICZY, DRYBLER, IMMUNOCHEMIA, CZYŚCIOCHA, AUTOPARODIA, MIZUNA, WYPIEKI, SINGIEL, TRASZKA WALTLA, INTERWIZJA, BOLSZEWIK, WIETRZYSKO, DASHI, ODSYŁACZ, PAŁAC, MEGAPOZYTYW, KERATOPLASTYKA, SALON, WSPOMNIENIE, NIEROZEZNANIE, OBSTRUKCJA, MENU, ZMIERZCH, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, DZIÓB, WYNURZENIE, RAY-BANY, MANEWR, MAGNETO, WIRTUOZERSTWO, USTONOGI, NOCEK BRANDTA, ŚCIANA, BYCZEK, MOC WSTECZNA, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, ZŁOTOGŁÓW, KRZYŻOWA, KIJ, FACET, DRÓB, TYCZKA, GORĄC, CHASZCZE, HEKATOMBA, GRĘPEL, KOKARDKA, MODRZEW, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, OSEŁKA, EXTRAKLASA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PAPROTNIK, KONFEDERACJA, EKSPAT, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, ASSAPAN, OCIUPINA, OBIÓR, RAJTKI, BĄCZEK, ULTRABOOK, POMOC HORYZONTALNA, KARTON, OGNISKO DOMOWE, OSTRACYZM, HAMULEC AERODYNAMICZNY, WENEROLOGIA, GŁASZCZKOCHODY, LARGO, ŚLICZNOŚĆ, CIEMNICA, ZESTAW, SPOWIEDŹ, EPITET BAROKOWY, ŻUCHWA, MOTYW, CYBERNETYZACJA, KOSTIUM HISTORYCZNY, PACHOŁEK, ZAPACH, PILARKA, WSTĘP WOLNY, FANATYK, ŁUPEK SERYCYTOWY, LEŃ PATENTOWANY, STAŁOŚĆ, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, CIEMNIACTWO, BACHATA, MIĘKKOŚĆ, DYWETYNA, FURA, KROK, SYMBOL, ZWIERZĘ, OBERWANIE CHMURY, MIĘŚNIAK, OBELGA, PYCHA, ANGLOSASKA, ŚWIĄTYNIA, LIMUZYNA, UPOWAŻNIENIE, REJESTR, ŁONO, BABA JAGA, LIST MOTYWACYJNY, KASZANKA, TROĆ, FUNT, WRĄB, TEKA, OUTLIER, SKRAJNOŚĆ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, IRRADIACJA, OBRONA WŁASNA, MOLINO, SŁUŻEBNOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, SUTERYNA, MINIATURKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, NOSÓWKA, FONDUE, TRZMIEL, DUSZA TOWARZYSTWA, NACZYNIE DEWARA, OPUCHLIZNA, ZRĘCZNOŚĆ, IMIONNIK, KAZUISTA, WYJCE, MOŹDZIERZ, GEOGRAFIA, JER TYLNY, FAKTURA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, SZTUKA SEPULKRALNA, LANDSZAFT, WYKRZTUSZANIE, DZBANEK, KOSMOS, ?FORK BOMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOWIEDŹ przenośnie: wypowiedź dotycząca jakiejś bardzo osobistej, często intymnej sprawy, problemu itp., kierowana do bliskiej, zaufanej osoby (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOWIEDŹ
przenośnie: wypowiedź dotycząca jakiejś bardzo osobistej, często intymnej sprawy, problemu itp., kierowana do bliskiej, zaufanej osoby (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZENOŚNIE: WYPOWIEDŹ DOTYCZĄCA JAKIEJŚ BARDZO OSOBISTEJ, CZĘSTO INTYMNEJ SPRAWY, PROBLEMU ITP., KIEROWANA DO BLISKIEJ, ZAUFANEJ OSOBY. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast