MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAMA to:

mieszkanie zwierzęcia w formie otworu lub systemu otworów w jakiejś powierzchni, często w ziemi, w glebie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAMA

JAMA to:

zagłębienie, wgłębienie, dół w jakiejś powierzchni (na 4 lit.)JAMA to:

przestrzeń anatomiczna wyścielona błoną surowiczą lub śluzową, częściowo lub całkowicie oddzielona ściankami mięśniowymi lub kostnymi (na 4 lit.)JAMA to:

pustka w materiale odlewu o powierzchni szorstkiej, grubo krystalicznej (na 4 lit.)JAMA to:

lisia nora (na 4 lit.)JAMA to:

smocza - na Wawelu (na 4 lit.)JAMA to:

M-1 lisa (na 4 lit.)JAMA to:

brzuszna lub Smocza (na 4 lit.)JAMA to:

lisie lokum (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.112

PŁUCZKA WIERTNICZA, BÓB KOŃSKI, PRZEPLOTNIA, SELENOGRAFIA, TRACKLISTA, ŚRODEK PRAWNY, SKÓRZAK, AMUR, ELEKTROLUMINESCENCJA, SZCZELINA, POMPA POŻARNICZA, ZASRANIEC, OBSIEW, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KONTENERYZACJA, POTENCJAŁ, INSTRUMENT FINANSOWY, KRUTON, ZASIŁEK PORODOWY, KRÓWSKO, EREM, PIERWSZY, STATYSTA, TRANSPORTER, POKRYCIE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, WNĘTER, KOS, SZEW, PRESTIŻ, JEHOLOPTER, TUMULUS, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, PRIMADONNA, BOLERO, STEREOTYPIA, DUPEK ŻOŁĘDNY, SKÓRA, CZERPNIA POWIETRZA, PODSKOK, PIANKA, HAMERNIA, BRODAWKA, SZTUKATERIA, ŚMIETANKA, BAT, KNEL, GRUSZKA, KLONOWANIE, ZNAMIĘ BECKERA, AZOLLA DROBNA, ASD, AMBASADOR, PEŁNIA, REN, SZYSZAK HUSARSKI, KOLCZATKA, ŻURNALISTA, UKRAIŃSKOŚĆ, GRAMOWID, PRACA, KORBACZ, LAWENDA, PROSIAK, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, LIGAND, DESZCZ, KATALOG DZIAŁOWY, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, MASECZKA, DEKRETACJA, USTERKA, RUGI, KONTROLING, DERESZOWATY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, GRANULA, PIŁA CZOPOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, BAŁAMUTNICA, WITRYNA, KRÓLOWA NAUK, REPUTACJA, SIUSIUMAJTEK, BĄK AMERYKAŃSKI, PUSZEK, PRZĘSŁO, OLIWKOWATE, WOLE, REZYGNACJA, STRONA INTERNETOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, INSPEKTOR SZKOLNY, CZARNY SZLAK, LABOLATORIUM, ZGŁAD, BOMBER, ZRAZ, KOZAK, BULLA, CYGARNICA, SKOK, SAMOLOT BOMBOWY, BISIOR, NIESTAWIENNICTWO, MINIATURA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, DROGI, GRYKA, SZPILECZKA, ABSYDA, WODNICZKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, GOŹDZIENIEC, PRZYZIEMIE, SYSTEMATYKA, AKR, AŻUR, FALANGA, ZBROJOWNIA, SILNIK SPALINOWY, PRACOWNIK, WIEŃCE, JĘZYK, SZYB NAFTOWY, AKCENT OSTRY, WOLUTA, DOBRO FINALNE, PŁACHTA, CHOŁODEĆ, KOMISARZ WOJSKOWY, RYLEC, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GUŁAG, AEDICULA, IMIONISKO, KLOPSIK, NARÓD, KADŁUB, ESTRAGON, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, OSIEDLINY, KRYNOLINA, GORĄCY PIENIĄDZ, APOGEUM, PODKAST, CUMULONIMBUS, PRZEBUDOWA, MLECZAJ LEPKI, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, BETON ŻUŻLOWY, OBCHÓD, REDUTA, SĄD I INSTANCJI, MODULACJA SKROŚNA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, OCENA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MER, ZATRUCIE, CIĄG, DRYF KONTYNENTALNY, WALENCJA, ORANŻADA, STOCZNIA, PORCYJKA, EPITET, FOTOTROPIZM DODATNI, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KONIEC, NIEDOROZWÓJ, KOCHAŚ, FAZA, ROZTWÓR STAŁY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SEGMENT, KRUPON, DANA, ROSYJSKI, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, PRZEBIERANIEC, GEODEZJA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, AURA, NOK, EMBRIOGENEZA, DZIAŁANIE, ŻYDEK, REWIA, METATEKST, ESENCJA, FLOTA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KSIĘGA METRYKALNA, KET, MEBLOWÓZ, FIGURA GEOMETRYCZNA, SZCZĘK ORĘŻA, KONCERT ŻYCZEŃ, BECZKA Z PROCHEM, ŻUPAN, FERMAN, PANNEAU, CIĄŻA JAJOWODOWA, GRZYB SIARKOWY, KIJ, TRINIA, MÓRG, DOZYMETR, ZNAK DIAKRYTYCZNY, GRUBOŚĆ, LENIOWATE, ZARYSOWANIE, PLUJKA, GOSPODARZ DOMU, NORA, DYSALTERACJA, BABULINKA, MINERAŁ, TABS, CHAM, ZDRADA, KOŁTRYNA, SYNOD, KAMIEŃ OBRAZY, LAMA, KASOWNIK, GRA, ROBOTY DROGOWE, KRÓTKA PAMIĘĆ, SPRAWA, SPŁACHEĆ, GOŁOLEDŹ, POMPA WYPOROWA, AKWEN, DELAMBRE, URZĄDZENIE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SERWETKA, TRÓJSTRONNOŚĆ, BIOGEN, GOBELIN, LEJ KRASOWY, SIDLISZ PIWNICZNY, MADONNA, BURLESKA, UDERZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY, DZIAŁ WODNY, MŁODE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ZBROJA ŁUSKOWA, SANKI, SOCZEWKA, STOŻEK USYPISKOWY, DYSZEL, DESTRUKCYJNOŚĆ, HAMULEC, ŁYKOWATOŚĆ, ANAGLIF, PUŁAP, ABSZTYFIKANT, FALA WODNA, KOŁO HISTORII, AUTOMAT, ZBOCZENIEC, MECHOWCE, KOMBINATORYKA, MANTELLOWATE, WPADKA, ROZNOSICIEL, POTWORKOWATOŚĆ, BOCIANIE GNIAZDO, BYSTROŚĆ, SEZAM, KONGRUENCJA, TETRAPOD, CYNGIEL, DASHI, GIRLANDA, WYCHODŹSTWO, REKWIZYCJA, ELIZJA, DRAM, DREN, HIPERESTEZJA, ZANIECZYSZCZENIE, PROCES BUDOWLANY, BLISKOZNACZNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WIEŻA STRAŻNICZA, WYBIEG, VADEMECUM, SZALKA PETRIEGO, ?TUNIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAMA mieszkanie zwierzęcia w formie otworu lub systemu otworów w jakiejś powierzchni, często w ziemi, w glebie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAMA
mieszkanie zwierzęcia w formie otworu lub systemu otworów w jakiejś powierzchni, często w ziemi, w glebie (na 4 lit.).

Oprócz MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - MIESZKANIE ZWIERZĘCIA W FORMIE OTWORU LUB SYSTEMU OTWORÓW W JAKIEJŚ POWIERZCHNI, CZĘSTO W ZIEMI, W GLEBIE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x