IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ITALIAŃSKI to:

ironicznie: włoski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka włoskiego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ITALIAŃSKI

ITALIAŃSKI to:

inna (dowcipna, ironiczna) nazwa języka włoskiego - jednego z języków romańskich (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.771

CYGANKA, RYCERZ ROZBÓJNIK, APTAMER, ZWAŁA, SEKSTET, WODORÓWKA, PLAZMA, KONDOMINIUM, GNETOWE, KAPER, PAUTSCH, PRZEDZIAŁ, CENTRUM POBYTOWE, UBOŻENIE, TAKTYKA, ROZMNOŻA, FUTURE SIMPLE, OŁÓW, KRÓLIKARNIA, KANADA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, HINDUSTANI, ZASADA POMOCNICZOŚCI, AWANGARDA, KALINA, ANTIFA, SCENARIUSZ, KOMISUROTOMIA, FEERIA, MOHMAND, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, TYP DZIKI, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, FARMAKOGENETYKA, PĘTLA HENLEGO, CHOROBA AFEKTYWNA, WYCIEK, ERA AFITYCZNA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BIPOLARNOŚĆ, SER PARMEŃSKI, ATRYBUCJA, DŻINN, RZECZ, AGAMA PERSKA, OBRÓT SPECJALNY, MURARKA OGRODOWA, DAKTYL, DEALER, HIGIENISTKA, WIRTUALIZACJA, CASSOLA, SKAUT, RUMUN, INTERPOZYCJA, JĘZYK WIETNAMSKI, STÓŁ MONTAŻOWY, GEN WĘDRUJĄCY, KONFEDERACJA, MAJSTERSZTYK, INTERPRETATOR, INSTRUMENT FINANSOWY, UCZONY, GORSZA POŁOWA, OLEJEK ABSOLUTNY, DEPESZA, BANAN, KOLBA, ADAM SŁODOWY, WASĄG, KSYLOFON, TARA, STRZAŁ, ZATOR, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KOŁTRYNA, SYMBOL, ANOMALIA MAGNETYCZNA, LASERUNEK, CHUTOR, RYNEK PRODUCENTA, AUSTRONEZYJCZYK, WALIDACJA, REPUBLIKA, WIELOPŁETWIEC, NOSACZ, OKRĘT, SZYNOBUS, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, STARY WYGA, STEREOIZOMER, RESKRYPT, ROZWÓJ, SIEĆ KRYSTALICZNA, TAJNIAK, PRZEPAŚĆ, BRYTYJSKI, MAMUT WŁOCHATY, STRUDEL, KORBA, KADZIELNICZKA, RAFIA, GRATEK, PANTALEON, PRĄD BŁĄDZĄCY, ZLEPNOŚĆ, MONTAŻYSTKA, STREFA BUFOROWA, DERP, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, FRONTALE, PRAWO ZATRZYMANIA, SZWAGROSTWO, MĘKI TANTALA, DOMINACJA CAŁKOWITA, ZAINTERESOWANIE, WRAK, BARWA, LINA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, STOLIK, MACIEJ, MIKROCHEMIA, TAPER, DEMONOLOGIA, MARSJAŃSKI, KRZYŻ, NADPŁYNNOŚĆ, HAMLETYZM, ZALEŻNOŚĆ, DZIELNOŚĆ, AWIACJA, OSZCZĘDNIŚ, KOPALNIA, CZTEROSUW, WĄTEK, ŚRYŻ, GENERACJA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, TKANKA MIĘKKA, PODATEK KOŚCIELNY, WROTA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PLANETOIDA, TINGEL, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, REPRODUKCJA, PROGRESJA PODATKOWA, NOC KAIRU, WSPÓŁRZĄDCA, GRZYB PIASKOWY, SKRZYDEŁKO, GAZ DOSKONAŁY, MIKROFALÓWKA, PATCHWORKOWIEC, WRAŻENIE, JABŁKO, FALKON, FAZA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ERA, EBOLA, STARANIE, NOSICIEL, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, MONITOR, SUROWIEC ENERGETYCZNY, DOBRY DUCH, ZANOKCICOWATE, IGŁY, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PERKOZ DWUCZUBY, KURZYSKO, SIDA, WAMPIREK, AKREDYTACJA, KUKIEŁKA, PŁOMIEŃ, JAZ, MINORKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KWASZONKA, MISKA, GRZEBIENIARZ, POLIKRYSZTAŁ, JANUSZ, KURATORSTWO, GLORIA, FASCYNATOR, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, HAWAJSKI, IZOLACJA, KORPUS, STADION, FURGONETKA PANCERNA, AUTSAJDER, BOCIANIE GNIAZDO, LEGISLATYWA, EUCHARYSTIA, ZGORZELINA, PONCZOWNICA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, KUWETA, MISIEK, TAJEMNICA SKARBOWA, UKŁAD HETEROGENICZNY, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, PROTOHISTORIA, AUTOBUS SZYNOWY, KORSARZ, FIRMÓWKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, BLASZKA, AGENCJA, GRZBIET KSIĄŻKI, SZLAGIER, ALASKAN HUSKY, OLIGOMER, PERIOD, PAŃSTWO ROŚLINNE, WĘZEŁ SA, WIESŁAW, HAJDUK, KOMŻA, HASŁO, RÓJ METEORÓW, BOLSZEWICY, KROWA, SZTYLPA, PNEUMATOLIZA, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, BONOŃCZYK, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, DYSK OPTYCZNY, NAWYK, NAMORDNIK, RASA, SPÓD, IRONICZNOŚĆ, KWOTA POŁOWOWA, FRENOTOMIA, DELUWIUM, REKWIZYCJA, KONDOMINIUM, KOŚĆ SKOKOWA, GRA SINGLOWA, AFIKSACJA, DŻOLER, BÓB KOŃSKI, WIZA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, HAMBURGER, CHIRURGIA, MAMUT KOLUMBIJSKI, GALERIA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PODATEK BASENOWY, CZYSTA ALEKSJA, STYLON, SIATECZKA, WAMPIR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRZYTUŁEK, FORMACJA, KOMOSA, JAGIELLON, STOJAK, FIGURA, WIROWOŚĆ, MAŁPKA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, STOŻEK, GRANICA CIĄGU, CYPRZYN, AUREOLA, ŚLĄSKOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, PERLISTOŚĆ, EMERYTURA POMOSTOWA, DZIANINA, OSZOŁOM, MUSZLA, COLA, TRIADA CHARCOTA, RADIO TAXI, TYMPANON, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, UPADEK, POLONISTA, KASETA, DYMA, STRZAŁKA MAŁA, TECHNOKRATA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, UDAWACZ, ?ŁUCZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ITALIAŃSKI ironicznie: włoski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka włoskiego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ITALIAŃSKI
ironicznie: włoski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka włoskiego (na 10 lit.).

Oprócz IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - IRONICZNIE: WŁOSKI - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA WŁOSKIEGO. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast