POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NERD to:

pogardliwie: zwykle młoda osoba nieprzystosowana do życia w swojej grupie młodzieżowej, introwertyczna, zajmująca się tylko swoimi pasjami (najczęściej komputerami) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.910

SZYSZKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, WODA, ŁAŃCUSZEK, SMOK, SZTUBA, MANICURZYSTKA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, EPICYKL, FITOCENOZA, HIPERMETROPIA, ŁONIAK, PODIUM, NIEZDARA, KROK MILOWY, GONIOMETRIA, STONKA, IZDEBNIK, OSOBA, WYŁUDZACZ, NEURONAUKA, KIJANKA, BIEGUN, KWAS, ORBITOWANIE, SUWNICA BRAMOWA, POŁYKACZ, BUSINESSMAN, WALIDACJA KRZYŻOWA, GRUPA ARYLOWA, ZNAJDKA, DZIEŻKA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, TYP, OBŻER, KECZUA, WIDZOWNIA, BROKER, ZASTÓJ, FOTEL FRYZJERSKI, SYMBOLIZM, NAZAREJCZYK, SEKWOJA, SŁOWACYSTYKA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, JĄDRO ŚLIMAKOWE, INTERFEROMETR MICHELSONA, TRYTON, POWSINOGA, PRZEKŁADNIA CIERNA, PASIECZNIK, CZĘŚĆ, KABOTYN, KĘDZIERZAWKA, SIDLISZ PIWNICZNY, POPIELNIK, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, BEYLIZM, AWANGARDYZM, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GULA, KRYZA, ZASTANOWIENIE, TELEROBOTYKA, FAHRENHEIT, KOPACZ, CWAJNOS, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, SZKAPLERZ, ELEMENT TOCZNY, CHAŁUPNIK, JĘZYK KREOLSKI, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DZIKARZ, ZGRAJA, BIEGŁOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, POGOTOWIE TECHNICZNE, LANGUR WSPANIAŁY, WPŁYWOWOŚĆ, MŁODY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, AKUSTOELEKTRONIKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ANTYWESTERN, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, EFEKT SORETA, GŁUPI JAŚ, PORZĄDEK JOŃSKI, PERŁOZ, ASPIRANT, GLIKOPROTEINA, LICHWIARZ, BARWY NARODOWE, DRIPPER, ZRZĄDZENIE LOSU, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NORMALNOŚĆ, KOMIK, KARTON, LĄG, MONTAŻYSTA, ŻÓŁW MALOWANY, MUTUŁY, GŁOWICA BOJOWA, PIĘTNO, WSKAZÓWKA, ŻABA, ŁUG, LAICYZACJA, SKRĘT, KIERDEL, WOŁOCH, ASEKURANTKA, WIELOBARWNOŚĆ, TUTORIAL, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRASZKA SARDYŃSKA, MENTOR, BADACZ, GRUNCIK, GEOMETRIA CZYSTA, KORPUS NAWOWY, HIPOTELORYZM, ANTENA REFLEKTOROWA, MATEMATYK, WIELOMIESZEK, EUPELYKOZAURY, HALF-PIPE, RZEP, MAKI, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KIESZEŃ, CZUŁEK, UKRAIŃSKI, DESPOTYZM, PREMIA GÓRSKA, USUWISKO, TUALETA, ZIMNO, PILOT DOŚWIADCZALNY, GRAWIMETRIA, STAWIDŁO, GRUNT, CEMENTOWE BUTY, SAMOZAPŁON, SFERA BIOTYCZNA, PIASTUN, FINAŁ, SOK, ODKRYCIE, ODROSTY, IGE, GRUSZKA, INDYGOWIEC, KOŚĆ KULSZOWA, AWIACJA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KALENDARZ, KRATKA VICHY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, FASA, SYSTEMIK, KOKSIARZ, RODZINA NUKLEARNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MONETA BULIONOWA, ALIMENCIARZ, SPŁATA, LIŚCIEŃ, GLIZA, PISTOLET, DRĄGOWINA, PRĄD ZWARCIOWY, NAŁÓG, GROOMING, NAJDA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, BEZTORBIKI, MĄDRA GŁOWA, RYZYKO INWESTYCYJNE, RÓŻOWE OKULARY, SZTUKA ZDOBNICZA, GZYMS, SKIOFIT, NIESNASKA, ELASTYK, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ALEJA SZTYWNYCH, BRIT POP, WODA-WODA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ARMIA ZACIĘŻNA, WYBUCH, DOROSŁOŚĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, KAMERALNOŚĆ, PODGARDLANKA, OTWOREK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, MATECZNIK, NACIEK, KASZTELAN, LEŃ ŚMIERDZĄCY, KRÓLIK, OSŁONA, SIECIÓWKA, PREZERWA, ETOS, OSTRY BRZUCH, PUNKT ROSY, OSUTKA SOSEN, INŻYNIER DUSZ, PÓJDŹKA, MECENASKA, WARTOŚĆ MODALNA, UMOWA O PRACĘ, SUWNICA POMOSTOWA, MARSZAND, OKULISTA, ŻAŁOBA, FAGAS, ZSYP, CZIPS, WALCZAK, DOBRO, GASTROLOG, ZDRADA, KULCZYBA, SYMFONIA, PRZODOWNIK PRACY, PRZEPRÓCHA, ALUMN, CZASZA, PANTOMIMA, FALA BALISTYCZNA, KONKURY, HURYSA, OWCA, MAZUREK, PRZEŻUWACZE, ĆAKRAM, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SEMANTYKA FORMALNA, UKOCHANIE, MONTANISTA, SINGIEL, ZŁÓG, SAPONINA, INFOMAT, ZRAZÓWKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, ZABIJAKA, KODYFIKATORKA, SATYRYCZNOŚĆ, KOŃ CUGOWY, ŚWIATOWOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, TELEMECHANIKA, CIEŃ, ZAWAŁ, BULTERIER, ZWIĘZŁOŚĆ, APTEKARZ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ISTOTA BIAŁA, KOSZT KONTROLI, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, MOGIKAPPACYZM, ZBIORÓWKA, LAFIRYNDA, WĘDKA, ALBUM, DŻEZ, URODA, WZÓR, BOCZEK, BŁONKA, AHISTORYCZNOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZROBIENIE RUCHU, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SAINETE, ZŁOTA KSIĘGA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, CHOROBA WERLHOFA, BRANDMUR, EMULSJA, ŁANIA, APOLLON, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, TEST, OBSESJA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ?PŁASZCZ WODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NERD pogardliwie: zwykle młoda osoba nieprzystosowana do życia w swojej grupie młodzieżowej, introwertyczna, zajmująca się tylko swoimi pasjami (najczęściej komputerami) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NERD
pogardliwie: zwykle młoda osoba nieprzystosowana do życia w swojej grupie młodzieżowej, introwertyczna, zajmująca się tylko swoimi pasjami (najczęściej komputerami) (na 4 lit.).

Oprócz POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POGARDLIWIE: ZWYKLE MŁODA OSOBA NIEPRZYSTOSOWANA DO ŻYCIA W SWOJEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ, INTROWERTYCZNA, ZAJMUJĄCA SIĘ TYLKO SWOIMI PASJAMI (NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERAMI). Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x