CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDROFIL to:

cząstka koloidowa, która łatwo łączy się z wodą (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HYDROFIL

HYDROFIL to:

gatunek żyjący w środowisku wodnym (na 8 lit.)HYDROFIL to:

substancja, która łatwo bierze udział w tworzeniu lepkich wodnych roztworów koloidowych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.833

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, BAT, JARSTWO, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ESENCJALIZM, CHRABĄSZCZ, GONIEC BIAŁOPOLOWY, MANIERYSTA, POMOST, CHRZCIELNICA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, POPIJAŁA, POŚLIZGI, BŁONKA, RAJZER, NIELUDZKOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PODCIEP, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, MAGMA, POPĘDLIWOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, STANICA, GASKONADA, BIUROKRATA, ILUZJONIZM, BREZYLKA, FENICKI, CHOROBA KUFSA, POLISACHARYD, ROZWOZICIEL, PARAPETÓWKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, OŻYNA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SZEW STRZAŁKOWY, POLIMORFIZM, BADANIE JAKOŚCIOWE, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SPLOT, LENIWIEC PSTRY, BIEGACZ, GRUPA ABELOWA WOLNA, PUCHLINA WODNA, MAKAK JAPOŃSKI, WYBIJACZ, EROZJA WĄWOZOWA, ŁACINA, CZIROKEZKA, DONICZKA, PTASZĄTKO, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, POTENCJA, ANTYIMPERIALISTA, SWEET, METATEKST, GAZ ZIEMNY, SAMOGŁOSKA DŁUGA, CHUTLIWOŚĆ, PLASTYKA, MAJĄTEK RUCHOMY, SOCZEWKA FRENSELA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, WAR, LIŚCIEŃ, OKOŃ, ORZECH KOKOSOWY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, STARY LIS, ODSTĘPSTWO, HIPERMETROPIA, BIODROWA, GANG, ARCHEOLOGIA, KANION PODMORSKI, PRYMUS, BAPTYSTERIUM, RZUT WOLNY, NARZĘDZIE, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, INSTAGRAMERKA, GORETEX, NIECUŁKA, WYLEW, ROSA, GARBATY ANIOŁ, FERRIMAGNETYZM, MLECZAJ LEPKI, AUTYZM, PŁACA ZASADNICZA, ŚLEPY TOR, STĘPKA PRZECHYŁOWA, ANTYGENOWOŚĆ, RUSYCYSTYKA, INTERWIZJA, MASECZKA, BYŁA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, SKARYFIKACJA, MAMUT KOLUMBIJSKI, AWANS, KLEJOWNIA, EKSHIBICJONISTKA, SPŁYW BŁOTNY, KOŃ TORYJSKI, DEMOLUDY, SYNANTROPIZACJA, POCHLEBNIK, KONSYGNATARIUSZ, SUPERNOWA TYPU IA, MATMA, GINEKOMASTIA, ADAT, JAJKO PO FRANCUSKU, SPECGRUPA, KRAV MAGA, USZCZĘŚLIWIACZ, MONTER, MINISTERSTWO, USTNIK, KAMICA, NIESPOKOJNOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, PRZEZNACZENIE, SYMULANT, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SŁUCHAWECZKA, BIEG, MYŚLIWY, RODZAJ GRAMATYCZNY, BRYŁA SZTYWNA, TELESKOP, DYFUZJA, NARAKA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, BIEGŁOŚĆ, WIDZOWNIA, ZIMNO, BEZGRANICZNOŚĆ, NEBIWOLOL, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ŻAŁOBA, ANTYCYPACJA, PRZYPADEK, TROGLOFIL, SZCZUR, MONARCHIA ELEKCYJNA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PĘDZARNIA, KORTYNA, PRZYBUDOWA, SHAPESHIFTER, MISJA WERYFIKACYJNA, HOBBYSTA, PARA, KARTOWNIK, SZCZERBA, WYRZUT SUMIENIA, ODPŁATA, KASZANKA, KUREK NA KOŚCIELE, PIKIEL, DWUSTUMETROWIEC, LAFIRYNDA, HISTOPATOLOGIA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, SZTUKA MYKEŃSKA, SPADOCHRONIARKA, REDA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PRELUDIUM, OGNIWO NALEWNE, CZARNY SZLAK, PODUSZKA KURTYNOWA, FRYZ, TROGLODYTA, MEDYCYNA SĄDOWA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, MOMENCIK, DOJŚCIE, ISKRA ELEKTRYCZNA, GRUPA ELIMINACYJNA, AKLIMATYZACJA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, FIX, IGLICA, AKSJOMAT, BIOSELENOLOGIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, DZISIEJSZOŚĆ, BANALNOŚĆ, GRETING, KARCZOWISKO, APRIORYZM, AWANGARDYZM, NACIEK JASKINIOWY, CENZURA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BATAT, KOCIOŁ, EWANGELIZATORKA, PIĘKNOŚĆ, MŁOTECZEK, EMALIA, BICIE POKŁONÓW, ZIARNOJAD, PALEOKLIMATOLOG, PSYLOFIT, ORBITA, DROGA ŻELAZNA, CÓRA MARNOTRAWNA, TROJACZEK, MĄDRA GŁOWA, ŚMIEĆ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KLOPS, PARANOJA PIENIACZA, DREDNOT, RELACJA PRZECHODNIA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, KOŁECZEK GOLFOWY, GITARA HAWAJSKA, GRUCHOT, PAGINATOR, ŚCIĘCIE, KLOZET, CUD, TYNTA, NORKA, GRAFOMAN, JEDNOKLASÓWKA, WIĄZADŁO, MATERIAŁ, ROBOTY PRZYMUSOWE, CHŁOPSKI FILOZOF, APLIKACJA ADWOKACKA, MECHANIK, BOHATER POZYTYWNY, BĄBELEK, WARP, BRUZDKOWANIE, WŚCIEK DUPY, WYCZYSTKA, MURY JERYCHA, TAMILSKI, PĘCINA, OBOZOWISKO, SUBSTANCJA CZYNNA, MEGAPASKAL, ADRESAT NARRACYJNY, SKŁADNIK LOSOWY, FALA AKUSTYCZNA, AKTOR KOMICZNY, NOGA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, BANK KOMERCYJNY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ŻYDOFIL, DAMKA, WELWET, CZARA, POLIMODALNOŚĆ, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, INTERGLACJAŁ, ROTANG, MECENASKA, BULDOG, STAWONOGI, BEZPARDONOWOŚĆ, CZTERDZIESTKA, DYPTYK, INTEGRACJA POZIOMA, WĘZEŁ, BYDLĘCTWO, FARBA OLEJNA, KANAPKA, WINNICA NABOTA, PROMOTOR, PSALM ALFABETYCZNY, KOŚCIÓŁ, DRUH, PŁUG KOLEŚNY, APLIKANT ADWOKACKI, DELFIN, ALLEL DOMINUJĄCY, ZGNICIE, PUSTA STRUNA, UŚMIECH SARDONICZNY, NAZWA ATRYBUTYWNA, TCHÓRZLIWOŚĆ, ZMIANA, PODZIAŁ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, CIOS PONIŻEJ PASA, VOLLEY, BOROWODOREK, ?PŁOW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDROFIL cząstka koloidowa, która łatwo łączy się z wodą (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDROFIL
cząstka koloidowa, która łatwo łączy się z wodą (na 8 lit.).

Oprócz CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CZĄSTKA KOLOIDOWA, KTÓRA ŁATWO ŁĄCZY SIĘ Z WODĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast