WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUK PANCERNY to:

wyjątkowy głupiec, ktoś o niskim ilorazie inteligencji, mało rozgarnięty, uczący się bardzo powoli (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUK PANCERNY

TŁUK PANCERNY to:

o startym, zniszczonym, ale prawie niezniszczalnym przedmiocie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.086

MOST, REGENERATOR, POCIĄG POSPIESZNY, LOGIZACJA, INTROJEKCJA, MISJA, WARTKOŚĆ, SZKŁO Z MURANO, CHRONOMETR, WIECZÓR PANIEŃSKI, MENUET, GENETYKA POPULACYJNA, ICHTIOBIOLOGIA, WYRWIZĄB, CYKLON, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ZAĆMIENIE, CHIRURG PLASTYCZNY, PRZELEW, EKSPERTKA, SKROMNISIA, GRZĘDA, WYTRAWERSOWANIE, WYCZYSTKA, LUDZIK, PRZECHOWALNICTWO, STARAJĄCY SIĘ, MIŁOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, RUPIA INDYJSKA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, CZAPA POLARNA, BEZCZELNOŚĆ, EDYL, DWUCUKIER, MINIMALIZM, RESTAURATOR, KRYZYS, JEŻOWIEC, LEVEL, ZGREDEK, HIPOMANIA, TALERZ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SALA, DZIEŃ, RAUIZUCHY, KAWA MIELONA, DYSK GALAKTYCZNY, SURÓWKA, ORZEŁ, ZDZIADZIENIE, HUBA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PODSTAWKA, PATOLOG, ZRAZOWA, DOWÓD APAGOGICZNY, CHOROBA DAVIDSONA, DOROSŁOŚĆ, GMINNOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, ZBOCZENIEC, FILEMON BLADY, ODCZYN ZAPALNY, REPERTUAR, KATEDRA, SZORY, OMDLENIE, MIĘSOŻERCA, FONDUE CZEKOLADOWE, PRZEBIERANIEC, ŁYDKA, KOŃ LUZYTAŃSKI, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, RULETKA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, IZOZYM, PŁYNNOŚĆ, TEKST, IMMUNOPATOLOGIA, PRZEGRYW, ROZPRAWA HABILITACYJNA, TCHÓRZLIWOŚĆ, RZUT BERETEM, OŚCIEŻNICA, LIŚĆ ZARODKOWY, BUDA, CHMURA KŁĘBIASTA, CHOROBA TAYA-SACHSA, WYPUSTEK, PSYCHOTANATOLOGIA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, NIEZNAJOMY, EKSTRADYCJA, GENIUSZEK, SILNIK SPALINOWY, TRIADA CARNEYA, FRANIA, NĘCISKO, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, OCZKO POLODOWCOWE, ROCZNIKARZ, LICZI, PUB, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WŁOSEK, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, BEZLIST OKRYWOWY, CZTEROTAKT, CERKIEWNY, FULMAR ZWYCZAJNY, PODZIAŁ METRYCZNY, ASFALT, ZEW, PRZECHOWANIE, KAPOK, POMÓR, BLASZKA, RUSYCYSTYKA, UMOWA SPONSORSKA, SEMITOLOG, IMMUNOGENETYKA, KURATORKA, SKARBNIK, KCIUK NARCIARZA, GONIEC, WENEROLOGIA, CEDET, NAKRYCIE GŁOWY, FONDUE SEROWE, INTERMEZZO, LISZAJ RUMIENIOWATY, KOCHAŚ, AUTOMAT, ZUPA Z GWOŹDZIA, FARMAKOGENETYKA, SEMITKA, KRZTUSIEC, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KĄT, RYNEK TERMINOWY, ŁOKIEĆ TENISISTY, ZIOMEK, ŁEPAK, KANKA, KATAR KISZEK, GRUNT, BODZIEC PROKSYMALNY, ZRZĄDZENIE LOSU, MANDRYL, KOTERYJNOŚĆ, OKOT, SENTYMENT, DŻINN, PORA GODOWA, UMIEJSCOWIENIE, ZŁUDZENIE, PRAWORĘKI, MITSUKURINA, ZESPÓŁ DRAVET, PRZEJEZDNA, CAŁY TON, PRZERWANIE, HOBBISTA, KARPLE, SŁABIZNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, CZARNA ROBOTA, WABIK, DOSTRZEGALNOŚĆ, TRÓJKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PIĘTNASTKA, DŻIN, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, DAMKA, ZERÓWKA, AUSTRIACKI, STREFA RYFTU, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SHORT TRACK, GRZEBIEŃ, ULTRABOOK, ASPIRATA, KANCONA, HISPANO, CHRONOMETR, MOC, TONIKA, OKSFORD, UŚMIECH SARDONICZNY, EKONOMIA, SEMITYSTA, BEZCIELESNOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, POLEWA, POWOŹNIK, PODKOWIEC MAŁY, AMFITEATR, PODKOWA, MAGMA, RYNEK PODSTAWOWY, OGNIWO ZASADOWE, MAŁA OJCZYZNA, TRANSPOZYCJA, AGENT, SNIKERS, FUNT, ZESPÓŁ TUMARKINA, ZWIĘZŁOŚĆ, ŻÓŁW SŁONIOWY, PONURAK, PŁYN, WOJOWNICZOŚĆ, BEZDOMNOŚĆ, CYBERPUNK, XHOSA, KÓŁKO, ODBIJANIE SIĘ, PATELNIA, SZCZEP, BĘBEN, PĘDNIK AZYMUTALNY, BOHATER, KARCZMA PIWNA, ODPOWIEDNIOŚĆ, GOŚĆ, ZAŚCIANEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PŁOMYCZEK, OLEJ ARACHIDOWY, INŻYNIERIA TKANKOWA, REAKCJA ZAPALNA, KOŁEK, PENETRACJA GENU, BOOGIE-WOOGIE, KLATKA BŁAZNÓW, GOLARZ, KOSZT KONTROLI, BRUSTASZA, WKŁAD, ANGEOLOGIA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, MASZT, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ZBRODNIARZ WOJENNY, ASTROBOTANIKA, GASTRONOM, SIŁA SPOKOJU, SUKCES REPRODUKCYJNY, GRZYWA FALI, MARUDA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KOSZULARZ, KRAKELURA, BEZA, GOGLE, PRYMUS, JAWAJSKI, SEKSUOLOGIA, GŁASZCZKOCHODY, ŻMIJA, SACHARYD, RACHUNEK CAŁKOWY, CZARDASZ, SEPARACJONIZM, SZTUKA PERFORMATYWNA, PIŁOGON, ODNÓŻA, NIESTANOWCZOŚĆ, POSTRZEGALNOŚĆ, TĘTNICA SKRONIOWA, ULEGŁOŚĆ, BŁYSZCZ ANTYMONU, ANTENA REFLEKTOROWA, REAKCJA NIEODWRACALNA, KOŁO, PIĘKNO, WÓDKA, PANORAMA, KLATCHIAŃSKI, MOTYW, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ZACHÓD, MIECZ DWURĘCZNY, TAJEMNICZOŚĆ, KARTACZ, GWIAZDARZ, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, MOTYLEK, KOLORYT LOKALNY, HIENA, PUNKT KOPULACYJNY, FINEZYJNOŚĆ, MIHRAB, ?OMASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUK PANCERNY wyjątkowy głupiec, ktoś o niskim ilorazie inteligencji, mało rozgarnięty, uczący się bardzo powoli (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUK PANCERNY
wyjątkowy głupiec, ktoś o niskim ilorazie inteligencji, mało rozgarnięty, uczący się bardzo powoli (na 12 lit.).

Oprócz WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYJĄTKOWY GŁUPIEC, KTOŚ O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI, MAŁO ROZGARNIĘTY, UCZĄCY SIĘ BARDZO POWOLI. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x