LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EOZYNOCYT to:

leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.)EOZYNOFIL to:

leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.317

TŁOK, KRYZA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PINGWIN PAPUA, GIGANT, KRÓLIKARNIA, PRZESTWORZE, KLĄTWA, WILKI WORKOWATE, KONIECZNOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, BOA KRÓTKOOGONOWY, BIFURKACJA, TYTAN, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, NADNOSIE, AWIATYKA, MAGAZYN, HARMONIA, ASOCJALNOŚĆ, LAMPA WOODA, WIDŁY, KONTRETYKIETA, ROZWÓJ ZALEŻNY, HYLOFIL, OFIERSKI, ŁĘG OLSZOWY, HYBRYDYCZNOŚĆ, DZIEŃ REKTORSKI, GERMANISTYKA, CHOROLOG, PRZETARG OGRANICZONY, RESTAURATOR, ALEGORIA, MAKROWIRUS, OCZYSZCZALNIK, SUBTELNOŚĆ, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, MEDYCYNA KOSMICZNA, CHÓR, ROŚLINA AKWARIOWA, BUTERSZNIT, AGROMETEOROLOGIA, FIZYKA, TWIST, ORGANIZM MODELOWY, JĘZYK MANSYJSKI, WŁÓKNO, CHALDEJSKI, PROCESOWICZ, MATMA, TYFUS PLAMISTY, ZABUDOWANIA, PŁETWA, EPICYKL, KOMA, PIŻMOSZCZUR, NIESKWAPLIWOŚĆ, DRZEWIANIN, PRZEBITKA, RANA WYLOTOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, GENETYKA KLINICZNA, SKRĘT, ROBER, CINEREA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, WYCISKANIE, PARCELANT, BALON, LB, SIEDLISKO, PUSTAK, KINOMAN, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SUBKOWY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, HACEL, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, KASA, PRZECHLEWO, AKCELERATOR KOŁOWY, ORGIAZM, SZARPANINA, PASTISZ, CYKL EKONOMICZNY, KRYPTODEPRESJA, ODSYŁACZ, SYSTEM WBUDOWANY, DRYL, REEDUKACJA, KAMIEŃ SŁONECZNY, LINIA HODOWLANA, CZIRLIDERKA, BIURO PODAWCZE, INKA, LEUKOLEUCYTYT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, JĘZYK KENTUMOWY, FAGOT, ROŻEK, MARKIZA, KWADRYPTYK, PERIOD, ZGRYW, FIZJOPATOLOGIA, CIĘGNO NAPĘDOWE, POLICJA DROGOWA, PĘCHERZYK, STANCA, CENTRUM, SŁONICA, SEJMIK RELACYJNY, WIECHA, CIĄGNIK ZRYWKOWY, DYSTANS, NEUROCHEMIA, RELIGIA, MAORYJSKI, JON HYDROKSYLOWY, PIĘKNODUCH, MOST, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ESTRADA, MROŹNIA, TRZEŹWOŚĆ, RYBA PO GRECKU, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, WYŚCIGÓWKA, ANTYPETRARKIZM, REWANŻ, LANCRET, OSZCZĘDNIŚ, INSTRUMENTALISTYKA, KOŃ ŚLĄSKI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ELEMENT GRZEJNY, RECESJA LODOWCA, PŁYNNOŚĆ, OFICYNA WYDAWNICZA, SZTUKA DEKORACYJNA, MEDYCYNA SPORTOWA, SPRAWNOŚĆ, SZTUKA, PAREMIOGRAFIA, KARTA ZAWODNICZA, EPITLENEK, POŁYSK, MRÓWKA ĆMAWA, PIJAR, MUFLA, NIEMĘSKOŚĆ, OKOWITA, SZYB WINDOWY, OGNISKO, WAGON DOCZEPNY, UBARWIANIE, KASZANA, WYKŁADZINA, POZŁOTKO, PROMIENIOWANIE ALFA, KOLORYSTA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, SEROWNIA, DESZYFRAŻ, BRULION, DENDROMETRIA, ZWIERCIADŁO, PAPILOTKA, KIR, GEREZA BIAŁOBRODA, WINIETA, WSPARCIE, METEOR, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BIEG PŁASKI, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, IRYZACJA, UPOJENIE SENNE, ZŁOŻENIE PODPISU, KACOWE, DYMARKA, WORECZKOWY, ADRES LOGICZNY, SEMANTYKA FORMALNA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ILOCZYN JONOWY, CHWILÓWKA, POCIĄG METRA, WARUGA, FILEMON BRĄZOWY, DOBRO KLUBOWE, ATOMIZM, KLOPS, PRZODEK, RZEŹNICZKA, OBIEGNIK, GARNCZEK, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ROSA, JURYSLINGWISTYKA, ATASZAT, UTRATA, POMPA TŁOKOWA, ŚPIESZNIKOWATE, FAŁDA, NOWOZACIĘŻNY, OSAD CZYNNY, ROZCHODNIACZEK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, STYL ARTYSTYCZNY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TOKSEMIA, TON, ALFABET GRECKI, ENERGIA ROZPADU, EFEKT LENSE-THIRRINGA, ASTROWIEŻYCZKA, STEROWANIE, HISTORIA, ALFABET SEMAFOROWY, SZKOŁA, INSTRUKCJA, ZODIAK, FAKOEMULSYFIKACJA, BOROWINA, KONTENEROWIEC, SWAWOLNIK, PALCAT, STYL WIKTORIAŃSKI, SZŁYK, SŁUŻBA, POMROCZNOŚĆ JASNA, MAŹ PŁODOWA, DODATEK MIESZKANIOWY, REWANŻ, ZADYCHRA POSPOLITA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, STOCZNIA, SOBÓR, KACERSTWO, MINUCJA, LUMP, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, OAZA SPOKOJU, LENTILEK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, DEPRESJA, WIDZENIE PRĘCIKOWE, TOWAROZNAWSTWO, POLEMIZATOR, BRACHYCEFALIA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, NEANDERTAL, ŻYTO, RUCH PRECESYJNY, TREP, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, SZTUKA KONCEPTUALNA, SKRUPULAT, ORZEŁ, STOPKA, WESEL, POMYSŁOWOŚĆ, DELFIN CIEMNY, KORELACJA ELEKTRONOWA, WANIENECZKA, WOJSKA PANCERNE, PĘPEK ŚWIATA, TOMBAK, KOMITET, GNIAZDO, ZDUN, FORMIZM, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, RUCH WAHADŁOWY, TRÓJBÓJ, PROBIERNIA, MATEMATYKA, ŁZA, DRAPAK, ŁOWCA, KOLEŻANKA PO FACHU, WĘZEŁ ZWYKŁY, RZEPY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, MAGNOLIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, SROGOŚĆ, FECHMISTRZ, NAUKI O POZNANIU, KASJERKA, PHISHER, ?ZAPASY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EOZYNOCYT leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.)
EOZYNOFIL leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EOZYNOCYT
leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.).
EOZYNOFIL
leukocyt zawierający w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony (na 9 lit.).

Oprócz LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - LEUKOCYT ZAWIERAJĄCY W CYTOPLAZMIE ZIARNISTOŚCI, KTÓRE PRZY BARWIENIU EOZYNĄ BARWIĄ SIĘ NA KOLOR CEGLASTOCZERWONY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x