POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)ATMOSFERA ZIEMSKA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATMOSFERA

ATMOSFERA to:

nastrój panujący w danym środowisku, towarzyszący określonemu zdarzeniu, miejscu, zjawisku itp (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powietrze, które wypełnia pomieszczenie (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

jednostka ciśnienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.010

ETHSHAR, OBWÓD ŁOWIECKI, TEMPERATURA MROZU, POPRĘG, PRZYSTAŃ MORSKA, SPIRYTUS SUROWY, WEGA, OBERON, URUK-HAI, PROMIEŃ, GRA TOWARZYSKA, ELITARYSTA, NIL, SIERAK, OKOP, I WOJNA ŚWIATOWA, CHROPOWATOŚĆ, MIÓD EKSPRESOWY, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, EMBARGO, LANOS, ETOLA, REDYNGOT, ARMSTRONG, RANDERS, CIŚNIENIE KRWI, SONOMETR, TAFTA, ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA, KOLORATKA, PIANOLA, JĘZYK BRETOŃSKI, DOMEK JEDNORODZINNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PRZYCISK, DERYWAT MODYFIKACYJNY, HIMATION, OBJAW ZASŁONOWY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, PŁYTA PILŚNIOWA, STAW, MOZART, NAWROTNICA, PUNK ROCK, EMOTIKONKA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, ZESPÓŁ LEŚNY, NABÓJ ĆWICZEBNY, NAUKI GEOLOGICZNE, IZERA, RZEŻUSZNIK, OPAT KOMENDATORYJNY, PRZYLEPNOŚĆ, KATAPULTA, AKWIZYTORZY, ZATOR PŁUCNY, FIRMAMENT, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, JEZIORO POLJOWE, NAREW, KLAMKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SZELF, POLAROGRAF, PŁATANIE, NARTA, LAMPA DÖBEREINERA, ŚCIGAŁKA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PUNKT ROSY, ABCHASKI, OBSŁUGA, MGŁA WYKŁADNICZA, ZASIŁEK OKRESOWY, FISHARMONIA, NOTACJA DIRACA, MODEL, ŁABA, KRETOWINA, CZUCIE SOMATYCZNE, KSYLOFAGIA, PAPIER PRZEDRUKOWY, CÓRDOBA, PRZYCHACIE, ŚWIERGOT, CHMIELNICCZYZNA, UROKI, MARKIER, ROLA, KONWERSJA , PRZEJEŻDŻAJĄCY, KOŁOMNA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PRZĘŚLIK, DŻUBBA, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, OLIFANT, JOGURCIK, KREDYT INWESTYCYJNY, TOREBKA BOWMANA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, UTRATA, ORZECZENIE, SPOWIEDŹ, NIDA, OMEGA, GEN HIPOSTATYCZNY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PING-PONG, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, IAPETUS, KALETA, PRZESIĘK, ŁUK ANGULARNY, KONSERWACJA ZABYTKÓW, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, WIATR, EWOLUCJONIZM, DYSKRETKA, KONSULENT, DEBRA, INTERWENCJA PROCESOWA, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MONITOR, CHLEBEK PSZCZELI, ANKUS, ZASPOKAJANIE, SUPERKLIENT, LISTA TRANSFEROWA, BAZA ORBITALNA, BODY PAINTING, WKRĘTAK, TRABANT, GAŁKI, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZPITALNICTWO, OTWORNICA, JELITO PROSTE, BARIERA JĄDROWA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, MARŻA HANDLOWA, SEKRECJA, PRZYCZEPNOŚĆ, PROPYL, OPŁATEK, TURKAN, JAZZÓWKA, BRZDĄKNIĘCIE, UZBROJENIE, HEJNAŁ, PLISA, PIEC TYGLOWY, WŁOSEK, ELONGACJA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, DZIAŁANIA, STRONA, JANOSIKOWE, GODŁO PROMOCYJNE, URNA, AUROR, DRABINKA POŻAROWA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SKRZYNIA BIEGÓW, KWEF, ELEKTOR, KOŃ POZNAŃSKI, KOMÓRKA, ŚNIEG, HAFT KRZYŻYKOWY, DŁUG TLENOWY, REFERENDUM GMINNE, PANDA, RZEŹBA, KM2, KRĘGARSTWO, TWIERDZENIA TALESA, DOSTĘP, BALSA, OKULTACJA, ORMIAŃSKI, KONDYCJONALIZM, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, UT, ZACHMURZENIE, PERKOLACJA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KOLORYMETRIA, SALONOWIEC, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, EKSPLOZJA, ESCUDO ANGOLSKIE, SZTUCZNY LÓD, CZARNY JEŹDZIEC, HELISA, WENUS, NIENIEC, GAWIALOWATE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KOŃ OLDENBURSKI, OLEJ SOJOWY, LONŻA, GARDA, SYMULTANA, NADŚWIADOMOŚĆ, FOTOJONIZACJA, FLADROWANIE, TEATR CIENI, MESJASZ, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, DŻINSY, KALUS, NOWINKARSTWO, LEJ KRASOWY, PYŁ PROMIENIOTWÓRCZY, AMFORA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, EPILIT, FESTMETR, MLON, AKRECJA, MAŁCUŻYŃSKI, CEDUŁA, WETTER, NIEWZAJEMNOŚĆ, DOM WOLNOSTOJĄCY, EMAIL, GNIAZDO SIEROCE, WOLA BOŻA, RURKA INTUBACYJNA, FORD, PRZYŁBICA, AWANPORT, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, SATELITA, REDUKTOR CIŚNIENIA, SKRYPT, KULMINACJA, KASOWNIK, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KONTAKCIK, MIRIN, KARTA, NORMA REAKCJI, RUMIEŃ NAGŁY, PLAMKA FORDYCE'A, TELEDETEKCJA, DIAKONIA, DOMANIEW, BALATA, TAM TAM, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BACHUS, KLOMIFEN, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, MSZAR, MIĘŚNIAK, WYNIKANIE LOGICZNE, ODBICIE, PRZEBIJALNOŚĆ, SOCZEWKA FRENSELA, MODRASZEK ALKON, TEMPERA, DIONIZYJSKOŚĆ, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, GIMNASTYKA MÓZGU, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, PIERWSZY PLAN, SOBÓR, WŁÓCZNIA, HARFA EOLSKA, KOLEJ OBWODOWA, PLUWIAŁ, KONCESJA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, MAPA TURYSTYCZNA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, SZEFEL, ZDANIE WZGLĘDNE, NEXIA, SYGNAŁÓWKA, ŚWIĘTOPIETRZE, PIEC DYMARSKI, KWAS GLUKURONOWY, OPISTORCHOZA, OPAR, FERMENTACJA MASŁOWA, TRANSPORTER, PALIWO KOPALNE, ?KAPITAŁ WŁASNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERA powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)
ATMOSFERA ZIEMSKA powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERA
powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.).
ATMOSFERA ZIEMSKA
powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 16 lit.).

Oprócz POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POWŁOKA GAZOWA OTACZAJĄCA PLANETĘ ZIEMIĘ, UTRZYMYWANA PRZY POWIERZCHNI PRZEZ GRAWITACJĘ PLANETY. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x