STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODUSZKOWIEC to:

statek poruszający się ponad powierzchnią wody dzięki poduszce powietrznej utworzonej przez wydmuch powietrza pod dno statku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.956

DARTANA, PIEZOMAGNETYZM, PEDAGOG SPECJALNY, ZEW, DERMATOLOGIA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, WĘGIERSKI, DYSKONTO, AWERS, STRAWNOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, WOLEC, POBIAŁKA, KRUCHOŚĆ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, DOMINANTA, FONETYKA, WYSŁUGA LAT, TWARDY TYŁEK, SKARB, GRYZIPIÓREK, PUPIL, ABISOBENTAL, CIOSNA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, WSKAŹNIK, TELEGRAF MASZYNOWY, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, GEREZA KRÓLEWSKA, SOLNISKO, WAHADŁOWIEC, DEKREMENT TŁUMIENIA, URANIDOWATE, KRUPADA, OBRONICIEL, FLAMING, BOSTON, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, PRZECIWNIK, DELFIN NADOBNY, JĘZYK ROMAŃSKI, KOPALINA LECZNICZA, RODNIA, NOZOLOGIA, PISTACJA TERPENTYNOWA, MIRA, PRASAD, ZWAPNIENIE, DOTHRACKI, OAZA SPOKOJU, RYNEK PIERWOTNY, DYSLEKSJA, GITARA AKUSTYCZNA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BIAŁA STREFA, RADIOKABINA, REFLEKSOLOG, KOKPIT, REJS, SUPORT, KWAS ŻOŁĄDKOWY, WIELOKROTNOŚĆ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, HETMAN NAKAŹNY, GALUSKI, TRAJEKTORIA, WIĘŹNIARKA, ATRAZYNA, SKRĘT, SUBSTANCJA MATECZNA, TANGANIKA, SYSTEMATYKA, STOPNIOWALNOŚĆ, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, BRZOZA CZARNA, ŁADUNEK BOJOWY, FILARIOZA, SCENA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, DEZERTER, ASPIRANT, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, BRUZDKOWANIE, DZIEŃ REKTORSKI, GRZYB PIASKOWY, SERM, ZAMYKANIE USZU, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, LINA PORĘCZOWA, NEUROCHEMIA, PIES OZDOBNY, BUTLA GAZOWA, PEŁNIA, WYPORNOŚĆ, KANAPA, DEMÓWKA, RASZKA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, AMFOTERYCYNA B, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, CYWILIZACJA TURAŃSKA, METALMANIA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DEWALUACJA, MODEL, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CZOP ZATOROWY, OKSFORD, SZLAUF, SCRATCHING, KADETT, SZCZYPIOREK, TAHITAŃSKI, OTWIERANIE DUSZY, KULCZYBA, LENIWIEC, KAZUISTYKA, GEODEZJA NIŻSZA, ROWEREK BIEGOWY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, DAMKA, ZMARŹLAK, ŁAJBA, ZESKALANIE, KLAROWANIE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PUDEŁKO, NIEUCHRONNOŚĆ, KOMEDIANT, ŁADUNEK, DIETA, BARWA OCHRONNA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, KOLEJ ŻELAZNA, PILARZE, COKÓŁ, GATUNEK INWAZYJNY, FENICKI, KNEDLE, ODMIANA UPRAWNA, REINKARNACJA, LAMPA, ASCETA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KOMPRESJA IMPULSÓW, MERCURY, STAN ŚREDNI, PENTRA, DYSK KOMPAKTOWY, DRAPAK, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, AKCJA AFIRMATYWNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, AMFIBIJNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, DIARIUSZ SĄDOWY, RYGIEL, POSTRACH, BLINDAŻ, WYWRÓCENIE SIĘ, TRANZYT, GATUNEK KATADROMOWY, GEOLOGIA, SPADOCHRONIARZ, MNICH, ZDRADA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, ANONIMOWOŚĆ, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, DIMERKAPROL, ECHOSONDA, GATUNEK CELOWY, WYKOP, KARABINEK GALLAGERA, POCISK SMUGOWY, UPADEK, PRÓBA WODY, AKT ADMINISTRACYJNY, BĄCZEK, WYSZUKIWARKA, KOMÓRKA MATECZNA, OSAD EOLICZNY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ODMA OPŁUCNOWA, PLACÓWKA RODZINNA, PĘDNIK, KINGSTON, GOSPODARKA RABUNKOWA, ZADRAPNIĘCIE, MAKIJAŻYSTA, WĘŻLICA, WEKTOR EKSPRESYJNY, WAMPIRZYCA, TOLERASTA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, ZŁOTY CIELEC, JĘCZMIEŃ, OBLAK, ODWARSTWIENIE, RODZINA NUKLEARNA, PROROCTWO, POJAW MASOWY, GRZBIETORODY, KOROZJA, LORI, DOROBKIEWICZ, STYL DWORKOWY, KRZYŻÓWKA, PODCHLEBSTWO, KUBRAK, PRZEWIĄZKA, KROWIENTA, IZOMER GEOMETRYCZNY, SUKCESJA, CHOROBA BRUGADÓW, SZTYWNIAK, HERBATA CZERWONA, ORTOPTYCZKA, BURSZ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ODDANIE, ZAUROPSYDY, PULSACJA, OCEL, CZERPAK PATALASA, BANIECZKA, RAZÓWKA, PALEONTOLOGIA, HASTA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, WIBRATO, SIATKA, NALOT, WELWET, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ZABAWKA, EKSPERIENCJA, PREFORMACJA, KROPIELNICA, PIASEK BĄBLOWCOWY, OWODNIOWCE, POPRZECZNOZĘBNE, INWERSJA, SYNDROM, LATO, CHMURA KONWEKCYJNA, SYNTETYK, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, LALA, FACJATA, IDIOGRAFIZM, HIPERPRZESTRZEŃ, GATUNEK AMFITERMICZNY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, MACA, BALAST, SOS MALTAŃSKI, STRAJK GŁODOWY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, TENDENCJA, OSTRYGOJAD, RETORYCZNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, BARCZATKA, MIEŚCINA, E-MAIL, PIT, KIR, HISPANO, TENIS, DELFIN CHILIJSKI, TUKAN, PRZEZNACZENIE, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, ARCHOZAUR, GUZEK MONTGOMERY'EGO, ABORDAŻ, OAZA, ZAKON SZPITALNY, KONTUR, BROSZKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, KATECHEZA, HELIKOPRION, KARMANIOLA, KALEJDOSKOP, ZWID, BAZYLIKA, KUBRYK, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, SILNIK CZTEROSUWOWY, SZYK TOROWY, CIĘŻKI TYŁEK, FRYZYJSKI, LIMONIADA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ?DYSTANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODUSZKOWIEC statek poruszający się ponad powierzchnią wody dzięki poduszce powietrznej utworzonej przez wydmuch powietrza pod dno statku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODUSZKOWIEC
statek poruszający się ponad powierzchnią wody dzięki poduszce powietrznej utworzonej przez wydmuch powietrza pod dno statku (na 12 lit.).

Oprócz STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - STATEK PORUSZAJĄCY SIĘ PONAD POWIERZCHNIĄ WODY DZIĘKI PODUSZCE POWIETRZNEJ UTWORZONEJ PRZEZ WYDMUCH POWIETRZA POD DNO STATKU. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x