ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ to:

element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.824

DZIKI MIÓD, CHUSTA, DIAGNOSTYKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, KERATOPLASTYKA, PIERWSZY PLAN, ŁĄCZNIK, PIERWODRUK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KOSZT ZARZĄDU, PIES LAWINOWY, POLITYKA ENERGETYCZNA, HOMOLOGIA, KLAMRA, ŻŁÓB LODOWCOWY, ALBA, NIL, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SUPERKLIENT, SOKOLE OKO, DWUBÓJ KLASYCZNY, NARNIA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ŁAPOWNICTWO BIERNE, POCHŁANIACZ, TAG, KULIK MNIEJSZY, SYMPOZJON, JĘZYK INDIAŃSKI, KERATYNA, KOT, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, ŚRODEK PRAWNY, KACZKA CHIŃSKA, MLEKO W PROSZKU, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PAZUR, FIESTA, PODGARDLE, NAKAZ PRACY, ŻYCIE OSOBISTE, SYMFONIA, CHWYTAK, CLIPART, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, WAGON BREKOWY, BALKON, HUGENOCI, NASIENIE, STRZAŁKA KIERUNKOWA, ANALIZA FINANSOWA, ZABORY, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, RETORYCZNOŚĆ, PROTOAWIS, SZKLIWO CERAMICZNE, NIKAB, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ŚNIEĆ, MANGABA ZWYCZAJNA, POZYCJA TESTOWA, ÚLAIRI, PROGRESYWIZM, FIZYKA STATYSTYCZNA, ŁUK BRWIOWY, HULA, CHAŁUPNIK, SOPLENIEC, NADPROŻE, NAKO, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ZBROJA, PREKONIZACJA, INKWIZYCJA, ROK ANOMALISTYCZNY, ARTYKULACJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, SZLAFROK, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, MODELUNEK, KANAŁOPATIA, WSTAWA, HIW, LAKONIZM, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, OPŁYWKA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, ZBIÓR MANDELBROTA, SAKSONIA, CZUCIE SKÓRNE, NAZWA ZWYCZAJOWA, PROMIENIOWANIE, USTĘPSTWO, AKTYWA, RATTAN, SPUST, DŹWIĘK, ZAŚCIANEK, SAN, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, SIEĆ KABLOWA, BUŁAWA, AMBER GOLD, KWAS, WZMOCNIENIE, BRYCZKA, DOWÓD, PŁASKLA, CZARNY DIAMENT, TRANSGRESJA, UCHWYT, PISIA, CIŚNIENIE, CYSTOSTOMIA, KONSTYTUCJA, KOLATOR, GIZARMA, POKŁAD PANCERNY, PIĘTRO, DOLNOSAKSOŃSKI, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ARENDARZ, REPETYTYWNOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, TROFOBLAST, GHI, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, RADA GABINETOWA, MAŁPIATKA, PUEBLO, ŚWIERGOT, FENOMENOLOGIA, OPASKA, ZADANIE, KWINTET, PIES PASTERSKI, WYKRYWACZ MIN, ŻÓŁW IRWINA, FIRMÓWKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, MUFLON, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, MARZANA BARWIERSKA, TAPAS, DEINSTALACJA, ELEMENT TOCZNY, KRAKUSKA, KHUZDUL, CYKL REPRODUKCYJNY, PRZYŁBICA, USZKO, KANAŁ PACHWINOWY, PROWINCJA, WIELOETAPOWOŚĆ, TEKA, PREDESTYNACJA, TUBKA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, INICJATYWA OBYWATELSKA, SKWIR, SAJAN, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SINGEL, BIAŁA STREFA, WIZJER, ZABAGLIONE, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, KOMÓRKA, URLOP WYPOCZYNKOWY, CZAKROTERAPIA, EKSPERT, GETTER, ŻÓŁW BRUNATNY, ZWICHNIĘCIE, PARAFIA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, ANTYLOPA KROWIA, STUDNIA ARTEZYJSKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DZIEŃ POLARNY, SERBO-CHORWACKI, VERDI, PORĘCZYCIELSTWO, PRZESMYK, ŻÓŁW OLIWKOWY, APERTYZACJA, AUTSAJDER, KOSZT SPRZEDAŻY, HALUSZKI, DOMINACJA CAŁKOWITA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, BRODAWKA, KORONA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, TERBINAFINA, PRZESTRZELENIE, CHÓW, RĘKAWICA GOLFOWA, PUNKT OKOSTNOWY, WYPUK, WARKOCZ, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, CYNAMON, PRACA, CHWYTAK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DUJKER MODRY, PSOTKA, NORIKER, SZCZWACZ, BAZIN, JĘZYK FRYZYJSKI, DZIEWIĘCIU, ALFABET MORSE'A, ZMIOTKI, ĆWICZENIE, ŚCIĄGACZ, PIGUŁKA WIEDZY, OKULARKI, DIRHAM, SZCZĘKA, JAMA USTNA, JĘZYK NESYCKI, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, BEZWIETRZE, KREACJONIZM, PACHOŁ, GĄBKA, BOCZNIK, TAMTAM, KONSULTACJA SPOŁECZNA, BEZTORBIKI, GRANT, DEPOZYT SĄDOWY, SZAŁWIA, BRUMBY, OŚ PORTALOWA, SPRZĄCZKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, WZW D, SZCZUDŁO, KWIZ, KĄT POZIOMY, BARSZCZ BIAŁY, WKŁAD, REZERWA OBOWIĄZKOWA, JEŻOZWIERZOWATE, PARAZYTOZA, UKAZ, UCHO IGIELNE, PIEC, TYGODNIÓWKA, CZŁONEK, ŁAŃCUSZEK, USŁUGA INTERNETOWA, BLASK, SKRZYNIA BIEGÓW, MULTYPLIKACJA, MANUFAKTURA, FUNT IRLANDZKI, KATLEJA, KOŁO MAŁE, KINDER NIESPODZIANKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, ZALICZENIE POCZTOWE, ALBUMINA ZNAKOWANA, ANIOŁEK, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ZESPÓŁ LEŚNY, ŁASKA, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ROMINGER, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PERCHA, JĘZYK HETYCKI, RURA OGNIOWA, TELEMARK, KRZESANY, STYGMATY, KOMBAJN ROLNICZY, BOSY ANTEK, GZYMS, MIÓD SZTUCZNY, CHOROBA GRZYBOWA, METATEKST, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, AFEKT, SPOTKANIE MODLITEWNE, JENIEC, KAFKA, POŻAR, TULEJA, MESA, SZATA SPOCZYNKOWA, KOLORATKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, ?KONSERWACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ
element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.).

Oprócz ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast