ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ to:

element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.824

SKIPASS, KOHEZJA, OFICER ŻEGLUGI, TORFOWISKO WISZĄCE, OC, KULMINACJA, RYNEK PRODUCENTA, DUKTOR, PISMO URZĘDOWE, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PRZEPLOTKA, EFEKT DOPPLERA, OBOJNAK, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, SEGMENT RUCHOWY, TUNICELA, ESCUDO ANGOLSKIE, SZYSZAK HUSARSKI, PENDENT, HARCERKA ORLA, PRACA DOMOWA, CHOROBA D'ACOSTY, PUNKT, NAZWA ZWYCZAJOWA, TRANSPORT AKTYWNY, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, POSTĘPOWANIE KARNE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, BADANIE, POCZTA KOMPUTEROWA, SOS BESZAMELOWY, RIBAT, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, KREOLKA, SZYNEL, PĘDNIK, MOZAIKA, DEKORACJA, KARA, ZAPONA, WACHTA, WSPOMNIENIE, SZLAK BOJOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, EKSKRET, PANDA, GRUPA ABELOWA WOLNA, GLIGLIŃSKI, OSKÓREK, TENGWAR, SILNIK INDUKCYJNY, ZNAK TOWAROWY, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, TARABAN, EKSPERTKA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, GÓGLE, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, CZARNE PODNIEBIENIE, MLEKO W PROSZKU, KONSOLA, SMERFETKA, KARAWANA, ZYDWESTKA, WYDMUSZKA, FURDYMENT, PROMIENIOWANIE ALFA, SZCZOTKA, OPUSZKA PRĄCIA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ZRAZIK, PIUSKA, WIATROPYLNOŚĆ, PRZEPAD, CHMIELEWSKI, DOMINIKANKI, BOCZNIK, MARKETING SIECIOWY, RAMA, PARZYSTOŚĆ, CHOROBA GRZYBICZA, WIBRATOR, JANOSIKOWE, PODATEK WYRÓWNAWCZY, SKOK KWANTOWY, WILCZY BILET, CHLEB PSZCZELI, CIŚNIENIE, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, PERGAMON, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TEMPERA, WODZIDŁO, KOT DOMOWY, KAJDANY SKEFFINGTONA, GARDA, TROGLOFIL, NAWYK, POPYT INWESTYCYJNY, DOKTOR HONORIS CAUSA, KOTEW, OBRÓT PIERWOTNY, ESCUDO GWINEJSKIE, PYŁEK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, MBIRA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, TONUS MIĘŚNIOWY, DRĄŻEK STEROWY, TUKA, ZASTRZAŁ, KUBIZM, SZPILA, POLIMORFIZM, PAŃSZCZYZNA, BODZIEC WARUNKOWY, ENTEROTOKSYNA, RZEPKA, BOZON W, KONTROLKA, ZAPASY, WYKRYWACZ MIN, GRĄD SUBATLANTYCKI, OSKARŻENIE, DOM AKADEMICKI, FUNKCJA JEDNORODNA, MYCKA, ELFKA, SESJA, EWOLUCJA NARCIARSKA, JOGURCIK, DROGA POŻAROWA, JEDNOSTKA, MONOPOL, TELEFON TOWARZYSKI, KOTEW, ELEMENT PIERWSZY, MYDELNICZKA, CIERNISKO, CHWOŚCIK BURAKOWY, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, OKLEPIEC, GRZEŚ, PSIA MINA, NADZORCA SĄDOWY, INFLACJA KOREKCYJNA, RÓWNIK, SUFIKS, DZIEŃ OTWARTY, EMBARGO, JUFER, ZŁOTA KLATKA, LAGERPETON, KARTEZJANIZM, SIECIÓWKA, DERG, SERBO-CHORWACKI, KOREKTA DRUKARSKA, EGZEKUCJA, ĆWICZENIE, CIT, PODATEK, EMAIL, DEWOLUCJA, SKAŃSKI, KREWETKA WIŚLANA, AKCJA, PŁASKLA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ENCEFALOPATIA, POLIHISTOR, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, TARCZA, LICZBA NIEPARZYSTA, STARONORDYJSKI, POLOWIEC, ŚWIATŁA DROGOWE, WKRĘTKA, ANKIETA, BARSZCZ BIAŁY, TERMINATOR, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, CZĘŚĆ WSPÓLNA, KRZYŻ PAPIESKI, PIEŃ PŁUCNY, KATAR KISZEK, NACIEK JASKINIOWY, ĆWIERK, PROKARBAZYNA, SAMBAR SUNDAJSKI, OKNO RADIOWE, NEXIA, SILNIK SZEREGOWY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, AMORTYZACJA, MIKANIT, STRAJK OKUPACYJNY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, KAPILARNOŚĆ, BÓBR WSCHODNI, BRÓD, BRZYDKIE KACZĄTKO, ADAPTER, NIKAB, CEWKA RUHMKORFFA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MIESZAK, FIRMÓWKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KREW, REDUKTOR CIŚNIENIA, LIRA, PODKŁAD, LOT ROZPOZNAWCZY, MOSTEK, ANDROGYNIZM, ŁUK TĘCZOWY, RZEP, RASKOLNICY, RESOR, DUR RZEKOMY, CZERWONY ŚNIEG, ODPŁYW, NUBIRA, SZPILKA, PŁAT NOŚNY, MUNK, ZOOLATRIA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, DEMORALIZACJA, ZROST, VOTUM SEPARATUM, LEW SALONOWY, POLOWANIE, KARKÓWKA, MAPA TURYSTYCZNA, CZÓŁENKO, CELESTYN, PIŻMAK, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, JARMUŁKA, TRZEPOT, ZWÓJKI, JĘZYK NAWAHO, PROPOZYCJA UKŁADOWA, HENOCHIAŃSKI, MINERAŁ ZABARWIONY, GALIA, GZYMSIK, CHORAŁ LUTERAŃSKI, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FOREMKA, EUROKORPUS, AKTORSTWO, CERIWASTATYNA, LOT CZARTEROWY, ANALIZA WARIANCYJNA, KOPIEC, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, BADANY, IMPLIKACJA MATERIALNA, MIECZ, PRYMICJA, POLITEIZM, PODZIELNIK, SUKNIA, WOSZCZEK, POJAZD SZYNOWY, BURGRABIA KRAKOWSKI, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, AGENT, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SZTUCA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZADANIE, ANODA, ARLEKIN, FIGURA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, PADACZKA AUDIOGENNA, MOSTEK, NANDORIŃSKI, APARAT WOLCOTTA, PŁYWIK, FRYZYJSKI, BÓBR AMERYKAŃSKI, INTROSPEKCJONIZM, SELEKTOR, DIMERKAPROL, MLECZARKA, SUS, MONOTERPEN, MASAJSKI, JEZIORO FIORDOWE, KORBKA, ?ANTYPARLAMENTARYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ
element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej i telegraficznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach (kanałach) jednocześnie, uzyskiwanych przez zwielokrotnienie torów transmisyjnych (na 33 lit.).

Oprócz ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ELEMENT WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI MAJĄCY ZA ZADANIE ZAPEWNIENIE TELEFONICZNEJ I TELEGRAFICZNEJ ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ NA WIELU ŁĄCZACH (KANAŁACH) JEDNOCZEŚNIE, UZYSKIWANYCH PRZEZ ZWIELOKROTNIENIE TORÓW TRANSMISYJNYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x