SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WÓZ STRAŻACKI to:

specjalnie oznakowany i przygotowany samochód, używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych); w większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.034

SKARB, KOLORYMETRIA, BOMBERKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, SER EDAMSKI, KROPKA, CEGŁA DZIURAWKA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, SZPILKA, TYBET, KIJ BEJSBOLOWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, LOCO, CEFTAZYDYM, LWIA CZĘŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, BRUK, ALASKA, OKO OPATRZNOŚCI, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WYCHODZTWO, KOSTKA, PAENULA, TULEJA, ŁOPATA, CIĘCIA BUDŻETOWE, ADHEZJA, MAKSYMOW, LEVEL, VOLKSWAGEN, PIRACTWO INTELEKTUALNE, GORGONZOLA, OGIEŃ ZAPOROWY, MODA, PUNKT NASTAWCZY, SAKALA, RUBLÓWKA, WĘGAREK, BĄK AMERYKAŃSKI, NUKLEOZYD, KAPAR, ASTON MARTIN, ILUMINATOR, TRYMOWANIE, WIATRAK, BEKHEND, PROCES BUDOWLANY, STYL, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, ZAPITKA, POKARM, ZNAK DIAKRYTYCZNY, JAZ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ZEGAR SZACHOWY, ZBIORKOM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, CHOROBA DZIEDZICZNA, TARLAK, MERCEDES, TONACJA, KSIĄŻĄTKO, TRĄBA JERYCHOŃSKA, WOAL, PATOGENNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, OCHRONNIK, REGULACJA CEN, OMDLAŁOŚĆ, DYNAMIZM, SZATA GODOWA, SONAR, UDERZENIE, DOLAR NOWOZELANDZKI, SIÓDEMKA, ZADZIERZGNIĘCIE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, DZIKARZ, NACZÓŁEK, HETERYK, ZŁUDA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, CIEŃ, METAL KOLOROWY, WISZNICA, ZAŚWIATY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, GARNEK PODLODOWCOWY, RAK KALIFORNIJSKI, STANICA, DRAMAT HISTORYCZNY, APOSTOŁ, POKRZEPICIEL, FILM S-F, RANWERSY, ZAKWAS, ŚCIANA, FORMA DRUKOWA, PAN STOP, PLASTYKA, DILER, EPIZOOCJA, SZPETOTA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, MISJONARZ, MŁOTECZEK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, KRUPNIK, GOUDA, BANDAŻ, OPIEKUN PRAWNY, DZIERŻAWCA, ZŁĄCZE, KAULIKARPIA, BIOTRANSFORMACJA, RAJDÓWKA, RZUT WOLNY, TRISKWELIŃSKI, OSTANIEC, DOMINANTA, BAŃKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CZAPKA TEKTONICZNA, SKAŁA METAMORFICZNA, KOMPANIA, AJENCJA, TWIST, WARIACJE, RZADKOŚĆ, EDYKUŁ, ŻYŁKA, CENOTWÓRCA, SEGMENTACJA, OSĘK, MATRYKUŁA, LINIA BRZEGOWA, DWUDZIESTY DRUGI, SKUN, MASA SPOCZYNKOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, WIĄZANIE, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, AUTSAJDER, ODMIANA MIESZAŃCOWA, LAMINAT, TAŚMA IZOLACYJNA, KLAN, LALA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TUNEL MORRISA-THORNE'A, KUNA, KAKAO, CYPRZYN, GWAJAK, CACHAÇA, TAKEMOTO, JANKA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, ŚRODEK STRZAŁOWY, OBRONA, URLOP WYPOCZYNKOWY, SKRZYDŁO, LEGITYMACJA PROCESOWA, KABEL, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PRAWO MOJŻESZOWE, WYKŁADOWCA, TOPENANTA, ALFABET WIĘZIENNY, BIERNE PRAWO WYBORCZE, WAWRZYN, TENDENCJA, WYBIEG, WRZÓD TRAWIENNY, DOMINO, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ANTAGONISTA, MASKOWANIE, OBOWIĄZEK WIZOWY, UWAGA, KOMŻA, ŁAŃCUSZEK, DACH ŁAMANY, KREDYT KONTRAKTOWY, KOLOKACJA, BLOKHAUZ, KOMONICA, CHRUST, WARTA, SUBEMITENT, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, NACIEK JASKINIOWY, SILNIK SZEREGOWY, DODATEK MOTYWACYJNY, TRACKLISTA, JĘZYK WU, KANOE, LEKARZ, ARMILA, METEORYT, BODZIEC, KULTURA ŁUŻYCKA, DYSPOZYCJA, NALEWKA WĘŻOWA, WYŻYNA, KADŹ, HAIN, DWUPRZYMIERZE, FAKSYMILE, UBOGI KREWNY, CZYNNIK CHŁODNICZY, CENZUS MAJĄTKOWY, PIŁA, SIEĆ NEURONOWA, KORDONEK, JUNKERS, SZMACIARZ, PIERWSZY PLAN, GRA, PŁAT CIEMIENIOWY, LUKA STRATYGRAFICZNA, NARTOW, SZYBKOZŁĄCZE, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, REJESTR, UAZ, IPP, MITENKI, BLASK, KOSZER, TOTEM, SALWINIOWCE, ŻUKOWA, KORD, EROZJA BOCZNA, CIĄGNIK SIODŁOWY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ZWOLNIENIE, LADA, ŚLUZ SZYJKOWY, AŁUN, ORTALION, CZAPRAK, PODATEK OBROTOWY, MAJEUTYKA, DRUT, ANNA, STEROWNIK, BLISKOŚĆ, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, MYLAI, SKARBNIK, LIBRA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, MIKROSKOP POLARYZACYJNY, FRANCZYZA, DEPORTOWANY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, FELDMARSZAŁEK, TREŚĆ, SOSNA GÓRSKA, CZUB, LIST POETYCKI, DIALOG KONKURENCYJNY, CZYTAL, WAPNO, NETTO, ALFONS, STAN, IMIR, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, GŁOWNIA GUZOWATA, PĘTLA, BRUNATNE KOSZULE, ZŁOTA RENETA, STWÓRCA, WATOLINA, TOOLBAR, KOZACZKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, HARMONIKA SZKLANA, WIEŻA STRAŻNICZA, KUDŁY, WULGARYZM, TRABANT, CIĘŻARÓWKA, KOŃ DOMOWY, KATALOG SYSTEMATYCZNY, OMAR, SULKY, PLUSKWIAK WODNY, CIĄGOTY, POSTĘP NAUKOWY, OWRZODZENIE, SPEAKER, ?PIASEK SANDROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.034 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WÓZ STRAŻACKI specjalnie oznakowany i przygotowany samochód, używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych); w większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WÓZ STRAŻACKI
specjalnie oznakowany i przygotowany samochód, używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych); w większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono (na 12 lit.).

Oprócz SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SPECJALNIE OZNAKOWANY I PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD, UŻYWANY PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ ALBO INNĄ JEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB INNYCH DZIAŁANIACH STATUTOWYCH (NP. PREWENCYJNYCH); W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW ŚWIATA WOZY STRAŻACKIE MALOWANE SĄ NA CZERWONO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x