SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIT to:

symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności; znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIT

MIT to:

opowieść o otaczającym ludzkość świecie, opisująca historię bogów, zjawisk paranormalnych, demonów, legendarnych bohaterów oraz historię stworzenia świata i człowieka (na 3 lit.)MIT to:

częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona (na 3 lit.)MIT to:

podanie o Zeusie (na 3 lit.)MIT to:

np. historia Syzyfa (na 3 lit.)MIT to:

podanie o Ikarze (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.036

ŁAZIK, CIŚNIENIE, HEGLIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, SZKAPLERZ, PRZEKAZIOR, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SPADKOBIERSTWO, KALENDARZ JULIAŃSKI, PUNKT OKOSTNOWY, CELIAKIA, PISMO KLINOWE, PRODUKT GLOBALNY, HOLTER EKG, PSYCHOANALIZA, ALLOSTERIA, JOGACZARA, KURIER PODHALAŃSKI, AUTOTOPAGNOZJA, REGULATOR WATTA, STAWKA KAPITACYJNA, PACHT, WŚCIBSTWO, APARAT KRYTYCZNY, RUTA, HARCERKA ORLA, NALEWKA WĘŻOWA, MIARODAJNOŚĆ, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, KONFIGURACJA, KONSULAT, CIOSNA, MACA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, TATUAŻ, KARTA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, ŚPIĄCZKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, WIRUSY SSRNA(-), KRUCJATA, SAGUM, SĄD POLUBOWNY, WARCHOŁ, SAN, RÓWNIA POCHYŁA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MATIZ, NAZEWNICTWO, LEW SALONOWY, EMBLEMAT, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, DYSPEPSJA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, FUNDUSZ PREWENCYJNY, KURCZATOW, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, SEJM, JĘZYK NAWAHO, BACHATA, USTĘPSTWO, OSTRY DYŻUR, BOGOMILIZM, AGREGATOR, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, FAWELA, SAMOWYLECZENIE, PIERŚCIEŃ, PODSZEWKA, GAŁĄŹ OLIWNA, BAKTERIOZA, CZASOWNIK FRAZOWY, NORA, UNDOROZAUR, GLOTTOCHRONOLOGIA, KALWINIZM, MARTWOTA, STRZAŁKA, WAŁ BRZEGOWY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, LOGO, WYANDOT, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, RÓŻNOWICIOWCE, ALFABET WIĘZIENNY, EKSPERT, MODEL AKTANCJELOWY, HERMAFRODYTYZM, ZOOCHORIA, JURYSDYKCJA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, DUET, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ZABÓR, HUMBER, MORFOTROPIA, ZIEMIA OBIECANA, AKWENT, PŁUCZKA, KRĘGARSTWO, OPOZYCJONISTA, CZARNA LISTA, ZABORY, HALOGENOALKAN, KULMINACJA, WOSK MONTANOWY, DEPRYWACJA POLITYCZNA, LEPTOSPIROZA, ŻÓŁTY GUZEK, LASKA, KAKAO, LIST MOTYWACYJNY, EKSTRAKLASA, SKOK TŁOKA, ABLACJA, PŁACA MINIMALNA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TRYSKAWKA SZKLANA, DEFINIENDUM, NEWA, KOLABORACJONISTA, CEMENTACJA, BOGOMILSTWO, KROTNOŚĆ, OBLIGACJA MUNICYPALNA, ZAKRES ZNACZENIOWY, C, GŁOWA KOŚCIOŁA, CHOROBA LUTZA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, CZARNA MOWA, MUZA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, MORALNOŚĆ, WJAZD, SONDA, KATEGORIALNOŚĆ, PRZEMYT PLECAKOWY, PSYCHOHIGIENA, GEOMELOFAGIA, KANARKI KSZTAŁTNE, MIKS, XSARA, WYPŁUCZYSKO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, METYL, FORMA PRZESTRZENNA, DZIENNIK URZĘDOWY, ZAGRANIE, BOZON CECHOWANIA, WIKARIUSZ KAPITULNY, NAZGULE, METODY, DERYWAT, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, DIONIZYJSKOŚĆ, WERTEKS, PEGAZ, BORDER, MAPA TURYSTYCZNA, LUTERANIZM, BIOGEOCENOZA, ENTEROTOKSYNA, KWAS GLUKONOWY, PŁÓTNIANKA, ARENDA, MASADA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, PRÓG RZECZNY, KAUTOPIREIOFAGIA, MODULACJA SKROŚNA, BRAMKA KONTAKTOWA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, ARUMUŃSKI, ZABÓR, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PAPPATACI, PARADOKS GRAWITACYJNY, OKRĄGŁY STÓŁ, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ŚRODEK PRAWNY, ZASTRZAŁ, MISJA STABILIZACYJNA, KATEDRA, OFERTA WARIANTOWA, MEDIA, ZAKWATEROWANIE, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, HILAL, ODKŁADNICA, JĘZYK MIGOWY, TOLTEK, PROPORZEC, DZIAŁANIE PRAWNE, ZYSK, TRÓJZĄB, ABRAZJA, PILEUS, PRZEJŚCIE, ETOLA, ZAWIEW, ODWIEDZALNOŚĆ, EWOLUCJA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, POPYT INWESTYCYJNY, ŁUK DŁONIOWY, HIPOSTAZA, ULOT, HUBA, PEPLOS, INTERWENCJA, PIANOLA, PARANDŻA, IMIĘ, EU, MAJORAT, JAZGOT, CZEK PODRÓŻNICZY, SYMULACJONIZM, RETORYCZNOŚĆ, OPAT KOMENDATORYJNY, NADZÓR INWESTORSKI, MARSJAŃSKI, DOSTĘP, PRZESIĄK, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, GERRYMANDERING, KONTROLA INSTANCYJNA, WYROK, WILKI WORKOWATE, ANODA, ZEZNANIE, BABESZJOZA OWIEC, LINGWETKA, NP, FALABELLA, ŁUK BRWIOWY, BEMBA, JĘZYK CELTYCKI, KĄT ŚRODKOWY, PRAWO, EPOKA GIERKOWSKA, TYFUS OSUTKOWY, CE, TORUS, ARGO, KADETT, TERMOMETR CIECZOWY, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, CZUCIE POWIERZCHOWNE, MLECZARKA, DEPRAWACJA, OBJAWIENIE, OPERACJA, PIRÓG, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, KLUCZ KODOWY, ROŚLINA UPRAWNA, KRĘCIEK, WICI, KOŁOWACIZNA, ŻYZNOŚĆ, ADWEKCJA, SUBWENCJA, BIBLIOTEKA, SPRZĄCZKA, DOGMAT, FLAK, ODMIANA MIESZAŃCOWA, ROBUR, ŻARÓWKA, SUWAK LOGARYTMICZNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KOD OGRANICZONY, MIANOWANIEC, SERBO-CHORWACKI, JEZIORO RAMIENICOWE, TORT DOBOSZA, NIECHLUBNOŚĆ, MONOPOL SKARBOWY, POWRÓZEK NASIENNY, USŁUGA OBCA, PATENT, SERWITORIAT, MERMOZ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, GNIAZDO SIEROCE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, ?TRIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIT symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności; znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIT
symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności; znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu (na 3 lit.).

Oprócz SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYMBOL, NARRACJA FUNKCJONUJĄCE W ŚWIADOMOŚCI DANEJ SPOŁECZNOŚCI; ZNACZENIE PRZYPISYWANE CZEMUŚ PRZEZ DANĄ SPOŁECZNOŚĆ, SZERZONE NP. PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x