JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORWACKI to:

język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 9 lit.)JĘZYK CHORWACKI to:

język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.717

BIJAK, HEJNAŁ, HOSPODARSTWO, ALMIKOWATE, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, WOŁYNIANIN, POBYT CZASOWY, ZŁOTY SYROP, ALI, CHANSON, KALENDARZ CHIŃSKI, KLUCZ, MACAK, ATOM, KORMORAN ETIOPSKI, CERIWASTATYNA, BOA CZERWONOOGONOWY, POŚWIST, STROLLER, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, USTNIK, CZAS GEOLOGICZNY, KAMIZELA, SPŁATA BALONOWA, KOMIN, DAKAR, AMALAKA, PRZEDZAMCZE, OFICER ŻEGLUGI, DYSPENSA, KREOLKA, EDYKUŁ, DOBRE RZĄDZENIE, KASOWNIK, PARPOSZ, ROMANISTA, CANCA, DUANT, LERICHE, TROP, STEROL, GUMA ARABSKA, INTERES, CZAMBON, LUFA, CZESKI, CHOROBA CUSHINGA, BLASK, BATIK, ROZBUDOWA, KOALICYJKA, GHOUL, ELEKTROWNIA ADAMÓW, TAMANDUA, TOWIAŃSZCZYZNA, WEKSEL WŁASNY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, TORFOWISKO WISZĄCE, WASABI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TEZA, ASTER GAWĘDKA, MUCHA, KARTACZ, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, PASTORAŁ, PLEYEL, CYBUCH, MUNK, WIELKA PŁYTA, KANAŁ NADGARSTKA, KROŚNIANIN, ŚWIECA DYMNA, JĘZYK NATURALNY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, OZÓR, MILIMETR SZEŚCIENNY, EDREDON OKAZAŁY, KRAN, SZCZUR WODNY, GWAJAK, SZLEMIK, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, STAROUKRAIŃSKI, CHARLES, FITOEKDYSON, KRAJINA, TRASA ŚREDNICOWA, OKTANT, PŁUG, TRAKTAT WERSALSKI, PSZCZOLINKI, CAKLE, KUFF, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, APORT, TURBINA RUROWA, ROK, RYBOŁÓWSTWO, AFLASTON, HIPOTEKA, MIĘKKI ENTER, PIOTROWO, GRUCA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, TAGALSKI, ISKIERNIK OCHRONNY, KLAPKA, NAKŁAD POŁOWOWY, OPARCIE, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, MISTRZYNI, KUC FELL, OKSZA, DELIRIANT, UMIAK, FORGA, JĘZYK LECHICKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ROBOTY PUBLICZNE, SYCYLIJSKI, MOCHWIAN BŁOTNY, WNĘKA WĄTROBY, TYFUS PLAMISTY, PAMIĘĆ RUCHOWA, MOSTEK SCHERINGA, PRZETRAWIANIE, FREESTYLE, RURA OKŁADZINOWA, LIMBO, RAJA SIWA, ŁUT, POWIETRZE WENTYLACYJNE, INFLACJA JAWNA, PASIAK, KOREKTA WŁASNA, SKRZYNKA LĘGOWA, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, DUŻY EKRAN, SZYNEL, PALIUSZ, CHWOSTKA SZAFIROWA, STATEK PORTOWY, ORTOPTYK, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, WEKTOR, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, LIGA JĘZYKOWA, SZYSZAK HUSARSKI, MYDŁODRZEW, PIĘTA, SZKOCKI, IMMUNOGLOBINA A, APERTYZACJA, KAZIMIERZ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, OFIAKOMORFY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, HAIŃSKI, KUTER, WAHADŁOWIEC, KRYZA, BYTOMIANIN, BIODRÓWKA, JĘZYK BURIACKI, NOCEK OSTROUCHY, ZEBRA GRANTA, CIS, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, ODLEWARKA, PAJA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, PUCHACZ ZWYCZAJNY, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, DZIRYT, POŻYCZKA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, PRZYGOTOWALNIA, WISKACZA, MNOŻNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, DERWISZ, MORAWSKI, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SREBRZENIE, WYDATKI INWESTYCYJNE, EGIPSKI, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, KULBAKA, WYROCZNICA, JEZIORO POLJOWE, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, FITOCHEMIA, RASZKA, GRAF EULEROWSKI, MEWA CZARNOGŁOWA, MASORA, SZLUFKA, PRASAD, DRABINA, ŚWIĘCONE, MIASTO OTWARTE, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KRÓL, JĘZYK ITALSKI, BRYLANT, PORT MORSKI, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NAGÓRSKI, LEUKODYSTROFIA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ŚLONSKI, KAWALER, ŚRUTA SOJOWA, OZDOBNICA WIĘKSZA, WIRUSY SSRNA(-), ŚLEPOWRON, ULICA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, MAGAZYN, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, ODWRÓCONY DASZEK, KLIMAKTERIUM, BRUNO, KLAPA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, ALGONKIN, KOKSOWNIA, AMYLOFAGIA, TAM-TAM, MANIERKA, LICENCJA PRZYMUSOWA, KUPON, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, OGON, GALIARDA, OPOS KRÓTKOOGONOWY, JĘZYKI LAPOŃSKIE, MONDEO, IGLISHMEK, JĘZYCZNIK MALUTKI, KOLEMANIT, KAFTAN, PODUSZKOWIEC, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, SOFISTA, BLASZKA SITOWA, DYSCYPLINA SPORTOWA, DOMIAR PODATKOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, WYMIANA GAZOWA, BĄK, TELEFON ZAUFANIA, WALEC KOŁOWY PROSTY, VOTUM, GORS, SZPILKA, PIEROGI RUSKIE, LASOWIACZKA, KRAV MAGA, NARKOANALIZA, BOSCH, WIEK NASTOLETNI, WOMBAT, ANNATO, GOMÓŁKA, UCHYB USTALONY, ODCINEK, TRINAKSODON, CHOMIK CAMPBELLA, MAMUT JEFFERSONA, OKRES OKOŁOPORODOWY, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POŁYSK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, TOWARZYSTWO, AGENT, POLEWKA, WTRYSKIWACZ, MYŚLIWIEC, PĘCINA, LITEWSKI, PRÓG, FIKCJA, DROGA POŻAROWA, RAK PRĘGOWANY, GRYS, BRYNÓW, SKOCZ DŁUGOCZUBY, KUSACZ KASZTANOWATY, NANDORIŃSKI, OBROSTKA MURÓWKA, STAROSŁOWIAŃSKI, CZARNA, CHODY, ELEGIA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ?PRZEMYSŁ CUKIERNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORWACKI język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 9 lit.)
JĘZYK CHORWACKI język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORWACKI
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 9 lit.).
JĘZYK CHORWACKI
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH; UŻYWANY GŁÓWNIE W CHORWACJI, KRAJACH SĄSIEDNICH ORAZ PRZEZ CZĘŚĆ CHORWATÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x