PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARGARYNA to:

produkt spożywczy należący do tłuszczów jadalnych; emulsja tłuszczowo-wodna wytwarzana współcześnie głównie poprzez katalityczne uwodornienie płynnych olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego, palmowego, arachidowego i innych) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARGARYNA

MARGARYNA to:

porcja margaryny, emulsji tłuszczowo-wodnej; określona ilość margaryny, zazwyczaj kostka owinięta papierem lub plastikowy kubek (na 9 lit.)MARGARYNA to:

tłuszcz otrzymywany z utwardzenia olejów roślinnych z dodatkiem mleka, cukru, soli itp (na 9 lit.)MARGARYNA to:

mleczna Kasia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.338

KRAJE, CYRK, GASTROFAZA, OCZERNICIEL, SWÓJ, ERIOPS, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, JUDASZOWE SREBRNIKI, ŻABY WĄSKOPYSKIE, BARWY NARODOWE, ŚWIERZBOWIEC LUDZKI, ŁOPUCH, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, BOKÓWKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, KULTURA ŁUŻYCKA, KĄPIEL, EUKALIPTUS, MISIACZEK, WENDAT, SSAK, CHAMEDAFNE, ASTER CHIŃSKI, ZWÓJKA SOSNÓWKA, HASTINGS, KĄPIEL, SEWELE, DZIKI RYDZ, NIEPARZYSTOKOPYTNE, RACKA, TURBINA PAROWA, SUBKATEGORIA, ALFABET ŁACIŃSKI, PŁYWACZ, MINERALIZACJA, CZUSZKA, SELER WODNY, NIEDOROŚL KRZEWINKOWA, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PIRANIOWATE, KORELACJA CZĄSTKOWA, CZERKIESKA, WIDŁOZĄB CIEMNY, ŁYSAK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, OSIKA, FAJKA WODNA, KAMPESZYN, LAMPA METALOHALOGENKOWA, STANICA WODNA, NATYWIZM, GORCZYCA, KERSTSTOL, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, WEZWANIE, NARCYZ WONNY, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, IPEKAKUANA PRAWDZIWA, KREDYT SKUPOWY, KESON, DERYWACJA UJEMNA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, HALIBUT NIEBIESKI, KASATA, OWOC MIĘKKI, PT, ŚWIĘTA KROWA, CZERŃ PLATYNOWA, NEOLIBERALIZM, SUBSTYTUCJA, AKSAMITKA, GORYL, FREZJA MIESZAŃCOWA, FIOŁEK ALPEJSKI, SEKTOR, FLUITA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, MARMOLADKA, TĘPOZĘBNE, PREFEKTURA, KWARCÓWKA, PŁASKOMERZYK, OLEWACTWO, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, MECHOWCE, MAKAK MANGA, AMMANATI, FUNKCJA EKSPRESYWNA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, DEFICYT EKONOMICZNY, SIQUEIROS, WYSPA KONTYNENTALNA, TURBINA NAPOROWA, OSKÓREK, SAKSOŃSKI, MIESIĘCZNIK, NIMFA, CIĄG, ŻMUJDZKI, BRODOBRZANKA WODNA, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, URSONOWATE, TETRACYKLINA, ARTEMISA, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, GRUPA ACYLOWA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, TORFOWIEC PIERZASTY, MOCZARA SIERPOWATA, CYBERNETYZACJA, GRUSZE EUROPEJSKIE, PARWOWIROZA, PIENIĄŻEK, DOM WCZASOWY, DIETA ASPIRYNOWA, DIOGENIT, ELFICA, METYCYLINA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, KOD KRESKOWY, KOSACIEC RÓŻNOBARWNY, NUREK, KONODONT, MARGARYNA, ROŚLINA WYMARŁA, IMAK NARZĘDZIOWY, KONOTACJA, CALDER, DIFFERENTIA SPECIFICA, KUCHY, RUDBEKIA DWUBARWNA, ŹRÓDŁO RADIOWE, MANDRAGORA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, KONOTACJA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, AUSTRALORZEKOTKA ZŁOCISTA, CHONDRYTY, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, TAKSON, MAŁŻORACZEK, DYKTATOR, JEŹDZIEC APOKALIPSY, AZOLLA KAROLIŃSKA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, PASZTETÓWKA, CHOROBA AUJESZKYEGO, OSADY ŚCIEKOWE, BURSZ, CZAPLA RAFOWA, WYKLINA ROCZNA, PARAWANING, KOŁO ZĘBATE, JODŁA KALIFORNIJSKA, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, KOSÓWKA, KANNA, MAKARON, GOŹDZIKOWCE, ELFKA, BULL, KIELICH, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, POWIEŚĆ POETYCKA, PREFIKSACJA, SINGLE MALT, DASHI, CZERWONA PORZECZKA, PŁASKOMERZYK OSKRZYDLONY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, SER SOJOWY, KOSZ SSAWNY, DOWÓD WPROST, ŁUSZCZARNIA, PAMIĘĆ RUCHOWA, RASZKA, PIKIETA, KOKS, DYDELF PÓŁNOCNY, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, PRZYZWYCZAJENIE, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ALTANNIK LŚNIĄCY, PARA WODNA, SIWERNIAK, ARESZT, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, HORMON TROPOWY, PASCHA, GRUSZYCZKA, KONDOR, TRĄBKA, WYBIELACZ OPTYCZNY, MACERACJA, TURZYCA OMSKA, TOFU, BAJKA TERAPEUTYCZNA, POWIERZCHNIA STEROWA, PAS RADIACYJNY, RAK SYGNAŁOWY, MIĘSOŻERCA, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, KOTO, SKAŁA WAPIENNA, PIENIĄŻEK, PONURNIK, GEKON PAZURZASTY, ETIOLOGIA, GASTRO, WYPIEK, STUZŁOTÓWKA, KAZNODZIEJSTWO, BUDOWLANIEC, DERMATOLOGIA, WYPALANKA, PRZETWÓR, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, CZŁONKA PSIA, LASOWIAK, CZĄBER, TETRAETYLOOŁÓW, WÓDKA GATUNKOWA, BORAKS RODZIMY, JĘZYK INDOARYJSKI, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, NIPA, KONTO, GĘŚ DOMOWA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, KINKAN, JĘZYK FLAMANDZKI, ALDOLAZA, FREISING, PŁOCHACZE, ENALAPRYL, MARGARYNA, REAKCJA SPRAWCZA, SZCZODROŚĆ, KIERKI, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KOMIK, BILBERGIA ZWISŁA, ALKA, MODERN, KONFEKCJONER, ACENA DROBNOKWIATOWA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, ZACIESZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, SNAJPERKA, NARCYZ WIELOKWIATOWY, WŁAŚCICIELSTWO, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DRYL, WIECHLINA MOLINERIEGO, MODRZEW POLSKI, KABACZEK, FILM FABULARNY, JODŁA BALSAMICZNA, HOACYN, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DZWONECZNIK BULLEYA, PRAWO RZECZOWE, LIRYKA POŚREDNIA, WADA, INUKITUT, WAŁECZEK, ASTER WIELKOLISTNY, KREBS, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, JĘZYK IZOLUJĄCY, PLEUSTOFIT, JUWENALIA, LIRA, INFLACJA PIENIĘŻNA, NOŻOWNICTWO, OKSACYLINA, PRZESYP, ZBRODNIA STALINOWSKA, PRZYSPOSOBIONY, DRYFTER, REKTYFIKAT, WAGON DOCZEPNY, TORSJE, WOREK, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, BEGUINE, LEZGIN, PIES GOŃCZY, LINOLEUM, WIĄZOWATE, PACHISI, ALFABET HEBRAJSKI, CZUBACZ, WALENCJA, GAŁĘZIAK, SOCJOBIOLOGIA, TRUPOJAD, ?GRZYBIEŃ EGIPSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARGARYNA produkt spożywczy należący do tłuszczów jadalnych; emulsja tłuszczowo-wodna wytwarzana współcześnie głównie poprzez katalityczne uwodornienie płynnych olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego, palmowego, arachidowego i innych) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARGARYNA
produkt spożywczy należący do tłuszczów jadalnych; emulsja tłuszczowo-wodna wytwarzana współcześnie głównie poprzez katalityczne uwodornienie płynnych olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego, palmowego, arachidowego i innych) (na 9 lit.).

Oprócz PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRODUKT SPOŻYWCZY NALEŻĄCY DO TŁUSZCZÓW JADALNYCH; EMULSJA TŁUSZCZOWO-WODNA WYTWARZANA WSPÓŁCZEŚNIE GŁÓWNIE POPRZEZ KATALITYCZNE UWODORNIENIE PŁYNNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH (RZEPAKOWEGO, SOJOWEGO, PALMOWEGO, ARACHIDOWEGO I INNYCH). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x