URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYRZĄD OPTYCZNY to:

urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.652

KLASA, ŁÓDŹ PODWODNA, ZAPORA WODNA, LASECZKA, BELKA, OLEJEK HASZYSZOWY, HERBATA, OSAD DELUWIALNY, RECYTATYW, JARZĘBINA, KARKAS, LAMPA LUTOWNICZA, RZADKOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, WAŁ MORENOWY, DEPESZOWIEC, TACZKA, PROMIENNOŚĆ, ZATROSKANIE, ALKOMAT, MATURKA, PSYCHOLOGIA, SZCZODRZENIEC, UKŁAD, MAKSYMALISTA, KRAKWA, PESTO, IMAK NARZĘDZIOWY, ZAPŁOTKI, KOPARKA, KLESZCZE, KARA GŁÓWNA, GRUBA RYBA, TRZEPACZKA KUCHENNA, ŁUPACZKA, HELLENIZACJA, ŁADOWARKA, ŁATA, MIKSEREK, MIASTO, OBYWATELKA, OPŁATA SKARBOWA, GNOMON, KIERKI, ZIARNKO, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SZALONA GŁOWA, GIMNASTYKA, PRACOHOLIK, MIOPIA, PISTOLET, OSTEOTOMIA, PRÓBA JĄDROWA, BIEGUNKA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, OGNISKO, ARABICA, ZBROJENIE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, RADAR, MIĘSO, KĄPIEL OŁOWIANA, MARMURKOWANIE, ZNAK CZASÓW, SZABER, DŁUGI WEEKEND, KORUPCJA, SYNDETIKON, KLUSKI ŚLĄSKIE, ZASKARŻENIE, FAKS, ISKRA, PRZERYWACZ, DIATERMIA, SZANIEC, D, KONOTACJA, PIESZEK, ESZEWERIA, BALISTOKARDIOGRAM, DRĄG, RÓG, JAMRAJ, RUCH BEZWIZOWY, GALANTYNA, STOS ATOMOWY, JĘZYK, ORGANIZM WYŻSZY, PRZYBORY DO PISANIA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, DOSTATEK, BLINDAŻ, AKTYNOMETR, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, AKROBACJA LOTNICZA, DUKLA CHODNIKOWA, KLAUZURA, DZIOBACZ, LIŚCIENIE, WALGINA RDESTNIAK, ZŁOTODESZCZ, BOMBARDOWANIE, TRÓJZĄB, ODRUCH BEZWARUNKOWY, HELIOMETR, WIWAT, KAJMAK, PERLICZKA, RAJD DAKAR, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, JAD KIEŁBASIANY, DOKUMENT, MUSZLOWCE, PANEKLA, WEKTOR SWOBODNY, WYRZUTNIA, PŁATNERZ, OPONA BEZDĘTKOWA, CHILLI, JACKSON, DYSKONTO, SAGAN, NIESTAWIENNICTWO, DZIEWCZYNIĄTKO, PRZECHYŁKA, SWOJAK, TAPAS, INSTRUMENT, GODZ, ŹREBAK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KREPA, BABINIEC, KOSZT KOMPARATYWNY, PASER, JATA, AKSAMITKA, INDUKTOR, PŁUCZKA WIERTNICZA, CZYNNOŚĆ POZORNA, DZIAŁ, KOLEGA PO FACHU, PACZKA, DZIĘCIELINA, FORMANT, AWOKADO, SMOŁOWIEC, MŁOT, PĄK, TWAROŻEK, TKANKA MIĘKKA, OPERETKA, TORY, REGION STREFOWY, SAMPEL, BENEDYKCJA, ZJAWISKO PURKINIEGO, PULPA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PEJOTL, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, BARWA, SER, TERYNA, KISZONKA, ALARM SZALUPOWY, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, NIEDOPASOWANIE, AFERKA, ROSTBEF, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, KOMPLEKS GLEBOWY, LEWANTER, TOWAR KOLONIALNY, OFFSIDE, CAB, ALT, KOM, HURYSA, CAMPANILA, JONIZACJA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, BILBORD, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ELEWATOR ZBOŻOWY, OLIWKOWATE, UCIECHA, MYJKA, RIGOROSUM, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, DIAMENT, GWAREK, PROTEGOWANY, ROZBÓJNIK MORSKI, KRÓWSKO, SŁUŻĄCY, PIERWSZY ŚWIAT, MEDALION, GIERKA, HEJT, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, KUBEŁ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KARTOFELEK, CYSTERNA, PACHOŁEK, WYŚWIETLARNIA, FRONTON, TARNOWIANIN, TRUP, WRZUTA, SPRZĘG, KAGU, OKRĘT-BAZA, SĄD REJESTROWY, BASEN, SYFON, PIEROŻEK, JAN, UWE, TRZYMADŁO, SZPIEGÓWKA, BRUZDKOWANIE, PILNIK, KOKARDKA, REKINY, BLOCKERS, KLEJÓWKA, ANEMOMETR, GODŁO PROMOCYJNE, NAPŁYW KORZENIOWY, AMINOKWAS, CHEMIA ORGANICZNA, INKUBATOR, PATOGENNOŚĆ, KOZIOŁEK, HEADHUNTER, LITERATKA, NEGACJONISTA, MONSTRUM, LIMETA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, NATASZA, PUDER, ANŻELIKA, BOMBARDON, STEROWNIK URZĄDZENIA, MIASTO, ŚWIATŁA DROGOWE, EWALUACJA, PIERSIÓWKA, PIĘTNASTY, HASŁO, PORTER, STREFA HEMIPELAGICZNA, KOMPAS, ALBUMIK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, MARŻA HANDLOWA, STRONA, ANEGDOTA, ECHOKARDIOGRAFIA, KUPAŹ, LAMPA RENTGENOWSKA, MIKROWELA, NIENORMATYWNOŚĆ, FITONCYD, KLINIEC, KSIĘŻNICZKA, TYTUŁ NAUKOWY, WOREK OSIERDZIOWY, LAWATARZ, AMFITEATR, ŻÓŁW TORNIERA, GODZINA PRAWDY, PALPACJA, OBELGA, ADMINISTRATYWISTA, MAGNES, PAROWAR, SAKWA, PARAPECIK, CIECZ WYCZERPANA, ROKOKO, BURT, WOLUMEN OBROTU, KARABELA, KOZIOŁ, WIDMO OPTYCZNE, REPASAŻ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, STRASZAKOWATE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, FORTISSIMO, ZNAK MUZYCZNY, TAMPER, KIEROWNIK POCIĄGU, ?AMNEZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYRZĄD OPTYCZNY urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYRZĄD OPTYCZNY
urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x