Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYRZĄD OPTYCZNY to:

urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.780

OTWÓR, ZAPARZACZ, KAWA ROZPUSZCZALNA, DEPILATOR, WYKŁAD, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PRZĘSŁO, WRAK, KAMELIA, CIOŁEK, WITACZ, LEGOWISKO, ASTERIONELLA, PAS, MOREZ, SKALNICZEK SIWY, SPRAWOWANIE, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, MIĘSISTOŚĆ, UPAŁ, ANTYMONARCHISTA, IRRADIACJA, HABANERA, KALIBER, OBELISK, ESENCJA, RESIDUUM, TRĄBKA, MISTRZ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, CHRUPKOŚĆ, PROLIFERACJA, WERESZCZAKA, FILM DROGI, MADŻONG, ŁUPEK ILASTY, ASPOŁECZNOŚĆ, BENEFICJANT, PUBLIKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, GLORIETTA, HIN, NACZYNIAK GRONIASTY, KICHA, OGNISKO, GILOTYNA, CZASZA, CHLOREK SREBRA, GŁOWICA BOJOWA, GĄBKA, AFRYKANER, PRZEDPRĄTNOŚĆ, STOP-KLATKA, NASTURCJA, SIEROTA SPOŁECZNA, FLACHA, PRZEWARSTWIENIE, PASTYLKA, OGORZAŁOŚĆ, SENSUALIZM, KARYKATURALNOŚĆ, PENITENCJARYSTA, CYKLON, POWĄTPIEWANIE, FIGURA RETORYCZNA, TELEFON, WNĘTROSTWO, STAN PSYCHICZNY, KONCERT ŻYCZEŃ, KANTON, BRZOSKWINIA, LAMA, WYMÓG, BOZIA, BONITO, KABINA, OBUCH, SIAD RÓWNOWAŻNY, INKORPORACJA, ZAKRĘCANIE, HEBAN, WILK, SZCZOTKA, ZAROBEK, APOGRAF, ŚWIECA, KROPIELNICA, KALINA, DEWIACJA, AFERALNOŚĆ, BYLICA, NAKIEROWANIE SIĘ, ŹRÓDŁO POLA, WPŁATA, BEDŁKA, DRĄŻEK POGO, ROBOTA GÓRNICZA, CZASZA LODOWA, PRZEKŁADACZ, ŚWIATŁO, REOFILE, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, SKLERYT, MODERNA, KASOWNIK, FILIGRAN, SPORT EKSTREMALNY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ROZPRAWKA, JĘZYK, BÓBR KANADYJSKI, LINIA ENERGETYCZNA, ASCEZA, CHOWDER, JADZICA, PRZEPŁYWOMIERZ CORIOLISA, NATURALIZM, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PARÓWKA, PAŃSTWO, CHLAJNA, PARYTET, FIOLET GORYCZKI, GRAFFITI, OBRAZEK, ACEFALIA, PAS RADIACYJNY, STOPOFUNT, STARA DUPA, WIELOKROTNOŚĆ, FRÖBER, TARAN, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, MATRYKUŁA, WYROCZNIA, JARZENIÓWKA, MASZYNA INFORMACYJNA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, TRUP, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BICZ BOŻY, RUMUŃSKOŚĆ, SUBSTANTYWNOŚĆ, KWIZ, KAPOTKA, WIGONIA, KOPALINA STAŁA, PERSKIE OKO, LĄDZIENIE, ARABIKA, SZARPANKA, ATRITOR, JEJMOŚĆ, PLATYKLADUS WSCHODNI, SCYNTYLATOR, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ANALIZA, POJEDYNEK, KIERZNIA, RZECZOWNIK, ZAKRĘTKA, REWANŻ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, LIBELA, UCHWYT, DZIAŁANIE, DELFIN PRĘGOBOKI, SANITARIUSZ, DYPTYCH, TREPANG, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SCARPA, MOSKALIK, AGENCJA RATINGOWA, ZABYTEK, WANGE, ELOPSOPODOBNE, DRWINA, KARES, TRĄBA POWIETRZNA, KONOTACJA, WÓZKOWY, BAWEŁNA, AERODYNAMIKA, GRETING, AEDICULA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ŚMIETANKA, PROMIENISTOŚĆ, ODSKOCZNIA, MARENGO, PIANISTYKA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KNEL, DYSK PLACIDO, AGRAFA, KŁOBUK, OCZKO, SHOUNEN, ŻŁÓB, KLASZTOR, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, LIOFILIZATOR, LAKONIZM, SZYPLIN, NABIEG KORZENIOWY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, SYSTEM OBRONNY, SCHADOW, POMARAŃCZA, PRÓCHNO, AKOMODACJA, RACHATŁUKUM, SKANIA, LINIA EMISYJNA, PĘDRAK, CYBORIUM, KAWOWIEC, NYLON, KAFIR, SISLEY, PRZEMOC, POEMAT HEROICZNY, ADHD, PODGATUNEK, CIĄGNIK, KASZUBSKI, SZYSZKA, ARALIA, WOSK, PIONIER, CIASNOŚĆ, KUBEK, IGŁA, CZAS GRAMATYCZNY, MISIAK, SAMOISTNOŚĆ, KUCH, PROTOHISTORIA, CZTERNASTKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PRZEPRAWA, INKLINATOR, FARBA OLEJNA, KOŃ CUGOWY, BIAŁY, ROZTWÓR WZORCOWY, ODBOJNICA, KRAJALNICA, KUKUŁCZE JAJO, FIGURKA TANAGRYJSKA, ZEGAR PIASKOWY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, INTELEKTUALISTA, EGZORCYZM, NOS, LEJ KRASOWY, SKARANIE BOSKIE, HAK, LASKA, PREZENTER, SMOŁA DRZEWNA, INFORMACJA, E, MITOLOGIZM, SKAŁA WAPIENNA, TRANSPARENTNOŚĆ, REFLEKTOR NEUTRONÓW, MARCHEW PO KOREAŃSKU, SEZAM, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, BIDET, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, WODA, CUGANT, OKREŚLNIK, PUSTY ŁEB, KASETA, KORNET, GRAFIKA, EKLER, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, KOPISTA, SOLO, MUZYCZNOŚĆ, LODOWIEC FIELDOWY, KASTRAT, SKRZYNKA, ECCHI, WAMPIREK, PIKIETA, OZDOBNIK, PISKLĘ, PLON REFERENCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIENIANIA DROGI PROMIENI ŚWIETLNYCH, A CZASEM TAKŻE PROMIENI NIEKTÓRYCH INNYCH FORM PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SŁUŻĄCE M.IN. DO OBSERWACJI OBIEKTÓW BARDZO MAŁYCH,OBIEKTÓW ZASŁONIĘTYCH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI, PROJEKCJI LUB EKSPOZYCJI OBRAZÓW, NADANIA OŚWIETLENIU ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU I KSZTAŁTU LUB KOREKTY WAD WZROKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
przyrząd optyczny, urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYRZĄD OPTYCZNY
urządzenie służące do zmieniania drogi promieni świetlnych, a czasem także promieni niektórych innych form promieniowania elektromagnetycznego, służące m.in. do obserwacji obiektów bardzo małych,obiektów zasłoniętych dla bezpośredniej obserwacji, projekcji lub ekspozycji obrazów, nadania oświetleniu odpowiedniego kierunku i kształtu lub korekty wad wzroku (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x