URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLETYZMOGRAF to:

urządzenie rejestrujące zmiany objętości części ciała, zależne od zmian przepływu krwi przez naczynia obwodowe położone blisko powierzchni ciała (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.552

WNUKOWO, PŁYTA KORKOWA, ISZYM, PUPCIA, ODLEW, PROSZEK, BAWARIA, JĘZYKI TURAŃSKIE, DOBRE RZĄDZENIE, BANDOLET, POLARYZACJA ŚWIATŁA, ZJAWISKO FIZYCZNE, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, NIEŻYWOTNOŚĆ, LABORATORIUM REFERENCYJNE, KOŃ TRAKEŃSKI, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KALORMEN, NOCEK WĄSATEK, SPOIWO BUDOWLANE, SZYSZAK HUSARSKI, WYDMUSZKA, KIELONEK, ZEGAR SZACHOWY, TORPEDA LOTNICZA, DŻEZÓWKI, KIEŁBAŚNICA, STYGOFAUNA, PAŃSZCZYŹNIAK, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, LINIA LOTNICZA, SZACHY, WIRUSY DSDNA-RT, PONTYFIKAT, DYSFAGIA, MISECZKA, GEMULA, SZKŁA, PSTRYKACZ, SELEKTOR, NAROST, PRAWO KARNE PROCESOWE, AKTORSTWO, KOKS, PINGLE, FONIATRIA, PROMIENNIK, SUPERPRZEBÓJ, ODBIERACZ, WYPARZACZ, BUZUŁUK, PALEC CYNKOWY, POŁOWA, EKONOMIA NORMATYWNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KOŁYSKA, TRIO, PIEZOMAGNETYZM, KARMAZYN, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, SKRZYDŁO, ORTEZA, BEARS, SZTUCZNE OGNIE, BRETOŃSKI, TERMORECEPTOR, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, OKRĄGŁOŚĆ, WIELORYBNICTWO, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WIGRY, SILNIK SYNCHRONICZNY, HUBA LAKIEROWANA, POMPEJE, GŁOWIENKA PRERIOWA, KOCIOŁEK SKALNY, SŁOMA TARGANA, RETENCJA, WYWRÓT, FEREZJA, DELFINAT, HUMAŃ, ŁUGOWNICA, NAROŻNIK, TRAWA PASTEWNA, KECALKOATL, HEPTAPTYK, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, KOZACTWO, MI2, GEODEZJA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, MONASTYR, KAFAR, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KRZEPNIĘCIE KRWI, ŚWIST KRTANIOWY, MIGRACJA PLANETARNA, ZWIERCIADŁO, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, DRAGONADA, ABLACJA, ROZKAZ, AUTOSKLEP, TRISKWELIŃSKI, USTAWNIK POZYCYJNY, PENSUM DYDAKTYCZNE, SMERFETKA, KULEBAKI, RYTM, DEFOLIANT, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KAJDANY SKEFFINGTONA, WODA POWIERZCHNIOWA, BARYCENTRUM, JAMA CIAŁA, NEWELSK, CHOROBA GRZYBICZA, OKAP, OZ, CHOROBA LUTZA, DŻEM, BIOFILIA, HARAD, CHOROBA D'ACOSTY, JEZIORO RAMIENICOWE, SPÓŁKA PARTNERSKA, BETON JAMISTY, SZKAPLERZ, WYPALENISKO, ARIANE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, CENTURIA, SYFON, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, KAPELUSZ KARDYNALSKI, JARD KWADRATOWY, WIELOPESTKOWIEC, BORDER, LANCET, CIĄG KOMINOWY, ZĘBORÓG, REJESTR, KOKLUSZ, ROBOTY PRZYMUSOWE, IWAKUNI, BRĄZÓWKA, DROŻNOŚĆ, PILOT, MAMUT JEFFERSONA, OBSUWISKO, OREGON, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, BIEŻNIK, BAROMETR KONIUNKTURY, MIKROSATELITA, PAS MIEDNICOWY, JAMA USTNA, OKNO MODALNE, AKWIZYTORZY, POTOP, ŁAZARZ, CHODNIK MINOWY, NALEŚNIK GUNDEL, PIERŚCIEŃ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, CRO-MAGNON, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, NARD, WYDATEK MAJĄTKOWY, PRZESTRZELENIE, GRUPA GALOIS, KOŃ WESTFALSKI, RUCH CIĄGŁY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, OCZKO, JARZMO, WIBRATOR, CYKL MIESIĄCZKOWY, EKSPERYMENT KORTOWSKI, WULGATA, BAZYLEUS, FRAGMENTACJA, PODEJŹRZON MARUNOWY, MONDRIAN, RÓWNOWAGA, TAGUAN, KASA FISKALNA, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, ODMIANA MIESZAŃCOWA, KLIENT, STRAJK WŁOSKI, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, SARSAT, NUŻENIEC LUDZKI, WALEC KOŁOWY PROSTY, MADAGASKAR, MIERNIKOWCOWATE, GUJANA FRANCUSKA, DOBUDOWA, DIALOG KONKURENCYJNY, ZANZA, ACHTYRKA, ENDOSKOPIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, DÓŁ BIODROWY, ŻABA Z JUNIN, SZACHOWNICA PUNNETTA, MIKROCYT, PEŁNOŚĆ, LUTERANIZM, PEDERASTKA, TAU, NAWAHO, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, PIEC KUCHENNY, KROKODYLE, INFLACJA, EFEKT TYNDALLA, KARTA, ZGORZEL, MELDUNEK CZASOWY, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, KOKCYDIOZA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, WRĄB, BRUNO, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, CEWKA RUHMKORFFA, IGIEŁKA, BUŁAWA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ZNAK ZODIAKU, IRREDENTA, ODWOŁANIE, APARAT GOLGIEGO, ODWŁOK, KRYL ANTARKTYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, ZASADA MACHA, REGENERACJA, NOTKA, ZACHÓD, KOMPATYBILNOŚĆ, KANGGJE, MIESZACZ, RAJA MOTYL, POPŁUCZYNA, WORECZEK, BAJADERA, QUIZ, ZASTOINA, OGNIWO CLARKA, MIĘSISTOŚĆ, DŻINSY, OWEROL, DÓŁ, ŁAZIK, APPALOOSA, SPAWĘKI, STRZELNICA, SUROWICA, MOWA, OMOMIŁEK, CIĄG, PRACA ORGANICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, MOTOR NAPĘDOWY, KUPER, SKOK, OGONICE, BARBARIA, CZARNA FEBRA, MASA RELATYWISTYCZNA, RABSZTYN, PROTEKTORAT, DZIELNIK, PROCES, PRZEDSTAWIENIE, DOPALACZ, GŁOWICA, KONCERT, KALUS, MAŁŻORACZKI, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SERCE JASIA, EROZJA WODNA, DREN, DOMINACJA ZUPEŁNA, PODWYMIAR, NAROST, PSYCHOTERAPIA GESTALT, NOTACJA DIRACA, ?WYRÓB HUTNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLETYZMOGRAF urządzenie rejestrujące zmiany objętości części ciała, zależne od zmian przepływu krwi przez naczynia obwodowe położone blisko powierzchni ciała (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLETYZMOGRAF
urządzenie rejestrujące zmiany objętości części ciała, zależne od zmian przepływu krwi przez naczynia obwodowe położone blisko powierzchni ciała (na 12 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE ZMIANY OBJĘTOŚCI CZĘŚCI CIAŁA, ZALEŻNE OD ZMIAN PRZEPŁYWU KRWI PRZEZ NACZYNIA OBWODOWE POŁOŻONE BLISKO POWIERZCHNI CIAŁA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x