STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI to:

stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.437

MASZYNOGODZINA, POJAZD KONNY, TROGLOFIL, KOŃCZYNA GÓRNA, MASA RELATYWISTYCZNA, ZAPRZĄG, SUBTELNOŚĆ, SOLFUGI, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, WOJSKO, KRĘT, ZIMNO, POZIOM GŁOŚNOŚCI, SPRĘŻYSTOŚĆ, SABADYL, CHODZĄCY TRUP, OPÓR ELEKTRYCZNY, ZADEK, PIÓRO, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PROTEZA, SEGMENTACJA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, GŁÓD NIKOTYNOWY, WYMIAR, CISZA, STRUNOWCE, AKRECJA, EMISJA POLOWA, OSTROGONY, OPĘTANY, WOSK, STRZAŁKA MAŁA, PŁAZY OGONIASTE, SZKARŁUPIEŃ, KWADRATURA, ILORAZ RÓŻNICOWY, FUNT-SIŁA, PLANKTON WIRÓWKOWY, PRYSZNIC, WĄSKOŚĆ, DETAL, NOGA, STENOPELIKS, WOLT, RUCH WSTECZNY, TAKSA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, LICZBA KWANTOWA, GALWEOZAUR, INTERWENCJA HUMANITARNA, SIŁA JONOWA, BRODAWKA ZWYKŁA, DORABOWATE, MAGNETYCZNOŚĆ, STYL PRZERZUTOWY, HIPSYBEMA, MIGRACJA, KANCIASTOŚĆ, ODWŁOK, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, GEST, SUMA ZEROWA, SZCZECIOSZCZĘKIE, OURANOZAUR, STEREOTYPIA, ROPUCHY NOSATE, SŁABOŚĆ, TERMINATOR, BOK, REKONSTRUKTOR, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, MIKSTURA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SYLWETKA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ŁUSKA, STAŁA SVEDBERGA, OBJĘTOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, ODLEŻYNA, EKOSFERA, FAŁDOPŁETWE, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, NADPOBUDLIWOŚĆ, GERANOZAUR, MASZYNKA DO GOLENIA, BEŁKACZEK POSPOLITY, OREAS, ELEWACJA, MOC, LAME, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, IGG, POSTAĆ, DREN, URAZ, GASPARINIZAURA, MYJKA, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, MISKA, PRZEWRÓT, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, AMBYSTOMY, FUNKCJE ELEMENTARNE, CZUCIE SOMATYCZNE, MINISTRANTURA, MAPA, CYKL PRECESYJNY, SZCZEPONOGI, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, MILCZĄCA ZGODA, SPŁYW, CZUBUTIZAUR, TRYMOMIERZ, GRZBIET, KUPER, ŚWINIA, KORZEŃ, PINGWIN TONIEC, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA, CERKWISKO, KOŃCZYNA, MISTYKA, KOLEPIOCEFAL, WIRTUOZ, OSOBA, LINIA, PRZÓD, KLASMODOZAUR, KOŁOWRÓT, WSPÓŁCZYNNIK INTELIGENCJI, RZUT, TALENKAUEN, KUPEREK, RETORYCZNOŚĆ, PLETYZMOGRAFIA, KAJDANY SKEFFINGTONA, SPRAWNOŚĆ, STRUNOWIEC, OPONA, PROCES FIZYCZNY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, FLAGRUM, MIKROHADROZAUR, URAZ, APARAT GĘBOWY, MIMETYZM, MEGAWOLT, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, DYNAMIKA, CIĘGŁO, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, LONKOZAUR, ZNAK LICZBY, DUPECZKA, KOŁOWRÓT, NUŻENIEC BYDLĘCY, ŚWIECA, JAMA GARDŁOWA, KILOGRAMOMETR, CHEMOTROPIZM, OKUPACJA, MENZURA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SEKS ORALNY, FLUIDYZACJA, DUPCIA, FAZA, APSYDY, ODDYCHANIE TKANKOWE, AMEBA, GRADIENT, WIELKOŚĆ, DOMOWINA, KOHEZJA, UKŁAD PLANETARNY, ZBIEŻNOŚĆ, NUTACJA, STAŁA, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, ZADZIOR, NUŻENIEC LUDZKI, URNA KANOPSKA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, ELEKTROKINEZA, DRAKOREKS, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, CIĘŻKOŚĆ, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, STEN, UKŁAD PIRAMIDOWY, DEKOLT, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, STYGOFIL, AGREGAT EKONOMICZNY, ROZWÓRKA, WAHADŁO, STEPÓWKA, GŁADZIZNA, TYNKTURA, OBLITERACJA, OMOMIŁEK, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, MIERNIKOWCOWATE, CZUJNIK GENERACYJNY, STŁUCZENIE, PERYGEUM, WOJSKO, EMISJA WTÓRNA, WOJSKA LĄDOWE, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, RÓWNOWAGA, CIERNIOGŁOWY, KULMINACJA, TASIEMIEC UZBROJONY, FAKTOR, CYJANELLA, OBRÓT, KAMPYLODONISK, PŁASZCZKA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PION, NEUTROFIL, RYTM, OBLĘŻENIE, SZUANGMIAOZAUR, REZYSTYWNOŚĆ, IMMUNOHEMATOLOGIA, POND, EKSPLOATACJA, METAMER, DOBROĆ UKŁADU, HIPERESTEZJA, NIEAKTUALNOŚĆ, ANKIETOWANY, JELITODYSZNE, MIMEZJA, POŚRÓDKI, SATYR, DUPAL, ODWODZICIEL, MOMENT MAGNETYCZNY, CIĘGNO NAPĘDOWE, LAJKONIK, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PODŹWIĘK, KRATER, GEOIDA, KRZYWA BALISTYCZNA, WYWIJAS, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, BORGIS, ZYSK REZYDUALNY, MAŁŻORACZKI, SALAMANDROWATE, WĘŻOWIDŁA, IMMUNOGLOBULINA, NAJEMNICTWO, TROFEUM ŁOWIECKIE, CZERWIOCH, KRUCHOŚĆ, ROZWIERACZ, MPIX, UKŁAD KOSTNY, KORZENIONÓŻKI, DEGRESJA PODATKOWA, STAŁA HUBBLE'A, ANATOM, ŻWAWOŚĆ, STAŁA LOGICZNA, RYCZAŁT, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, REKIN CHOCHLIK, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ENERGIA, KOSMETYK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, MIARA, OBWÓD MAGNETYCZNY, WÓZEK INWALIDZKI, RANA WYLOTOWA, STAŁA, DUPKA, EPOSOWOŚĆ, CONDON, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WOLT, BRZOSKWINKA, NOSOROŻEC INDYJSKI, ?PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI
stała określająca wielkość odkształcenia w odpowiedzi na siły działające na ciała sprężyste (na 24 lit.).

Oprócz STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - STAŁA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ ODKSZTAŁCENIA W ODPOWIEDZI NA SIŁY DZIAŁAJĄCE NA CIAŁA SPRĘŻYSTE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x