COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CELOFYZY to:

Coelophysidae - rodzina dinozaurów z nadrodziny celofyzoidów; były to drapieżniki średniej wielkości (długość ciała 1-5 m); żyły na przełomie triasu i jury (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.629

ZIMNO, KANCZYLE, ZACHŁYŚNIĘCIE, REGUŁA ALLENA, ANTROPOID, PERKOZ ARGENTYŃSKI, KOBRA, POCHWIKOWATE, SROKACZ SZARY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KANGUROWATE, STENOPTERYG, BRYZGUNOWATE, GLOBUS, CIAŁO SZARE, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ARTROLEPTOWATE, BEZJĘZYKOWE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, LABIRYNTOWATE, ZADANIE TRANSPORTOWE, ŻABY SESZELSKIE, PLIOZAUR, SMUKLENIOWATE, TOPIK, GRADIENT, CYNOGNAT, HARD ROCK, KRYZA, NAPIĘCIE KROKOWE, SYNDYKAT, STADNIAKI, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, ROPUCHOWATE, DIPLODOK, BŁĄD POMIARU, METAMERIA, ERYTROZUCH, RELIKWIA, PRECESJA, APASTRON, GRZEBACZOWATE, FANTOM, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, KOMPLEKSJA, OŚLICZKOWATE, HUZAR ZWYKŁY, DYSLOKOZAUR, LICZBA BARIONOWA, KRYPTOZAUR, SINOZAUR, ŻYŁY, DEFERENT, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, PYTONIAKOWATE, FLEBOGRAFIA, BŁĄD PROGNOZY EX POST, DYDELFOWATE, DRZEWOŁAZOWATE, MIARA, KOLCZAKOWATE, OSTROLOTY, DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY, KURTYNA POWIETRZNA, REDONDAZAUR, SERCÓWKOWATE, GEREZA, PERŁOWCE, SŁABOŚĆ, GLOBUS, SĄCZEK, PTAKI RAJSKIE, BEKAŚNICE, SKORUPIAKI WYŻSZE, CIELISTOŚĆ, MIĘSO, PAWICE, ZWIERCIADŁO, PORUSZENIE, TRZPIENNIKOWATE, NASKÓREK, KULESZA, CELOFYZOID, KRZYWA BALISTYCZNA, CZUCIE GŁĘBOKIE, PRZĘŚLOWATE, DRGANIE, ZAWZGÓRZE, REKRYSTALIZACJA, SITATUNGA, BOLOMETR, AUSTRALIA, RÓŻOWATE, RAMFORYNCHOWCE, KRUPA, OPONA, DEPILATOR, APROKSYMACJA, WERBENOWATE, KUSACZE, RAUIZUCHIDY, METAL, ŁAM, PRZEPIÓRY, BESANCON, MARAZUCH, PODKAMIENIAKOWATE, POŁUDNICE, PSOWATE, STYMULACJA, KOBUZ, UKŁAD PIRAMIDOWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, BLESKOTKOWATE, CONDON, ROZPRUWACZ, STENOPELIKS, KRUSZOWNICOWATE, KARAT, TANYSTROF, NOCEK ORZĘSIONY, PISANOZAUR, WĘŻÓWKOWATE, GLEJCHENIOWATE, JURA ŚRODKOWA, KOŁOWRÓT, ENTODERMA, DANDAKOZAUR, KRUCHAWECZKA, LEPIARKOWATE, OBWÓD MAGNETYCZNY, BRZANA, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, PAWPAWZAUR, KRĘPACZKI, SKAFOGNATY, KOTYLOZAURY, KIKUTNICA CZERWONA, LUSOTYTAN, BATON, ŚLEPCE, ASYSTA GRAWITACYJNA, ROZWIERACZ, ZASADA MACHA, OREAS, MOMENT PĘDU, DŁOŃ, METRAŻ, MILA MORSKA, ORFA, TROJAŃCZYK, KUROBRODY, GALWEOZAUR, DELFINOWATE, METODA TERMICZNA, SPACHACZOWATE, KALISZ, OSTRAKODERMY, CAMPUS, JESIOTRY, PIŻMOWCE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ŁAPCE, KB, STEPÓWKA, ŻURAWIE, KRĘT, KORBIKULOWATE, AKT, MIERNIKOWCOWATE, PINGWINY, MIESIARKOWATE, OKRZECZOWATE, ATLAZAUR, NASTAWA, PRZEPROST, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, AMYGDALODON, ELASMOZAURY, ZŁOTOLIKI, MORŚWINY, RZEKOTKA DRZEWNA, KROKODYL NILOWY, JĘZYKI KARTWELSKIE, MRÓWNIKI, GNATOZAUR, WIEWIÓRECZNIKOWATE, WIRKI, TAGUAN, SZUM, COYPEL, OFTALMOZAURY, BEL, ZEBRA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PŁYWACZOWATE, ARCHEODONTOZAUR, RZUT, APARAT GĘBOWY, TRZASKACZE, ZYFIOWATE, SIKOROWATE, SKÓJKOWATE, LAMACERATOPS, PORYBLINOWATE, PERKOZ ZAUSZNIK, URAZ, FUJARKA, NOGALE, BAŃKA, KRĄŻENIE OBWODOWE, PINGWIN TONIEC, OPOSY KARŁOWATE, KOSTNOJĘZYKOWE, SIAOZAUR, TANIEC NOWOCZESNY, GOŁOTA, LOTOPAŁANKOWATE, PIWETOZAUR, LORISY, KLESZCZE MIĘKKIE, TEKSASET, MAROWATE, KOLCZATKOWATE, PTERANODONY, PATAGOZAUR, KORMORANY, TRABANT, GRANULACJA, PUPA, ARAUKARIOWATE, KOROŁAZY, ZAKRZTUSZENIE, DROPIATKI, SYGNAŁ, PODWOIK BAŁTYCKI, JEDNOSTKA CZASU, WENESEKCJA, SPRZĄGLE, PAZIOWATE, WIĄŚLOWATE, ŻABA SZTYLETOWATA, PANCERNIKI, LAMNOKSZTAŁTNE, KRĄŻENIE DUŻE, DELFIN DŁUGOPYSKI, LOSILLAZAUR, GAJNIKOWATE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SKAFOGNAT, MANEWR PRINGLE’A, PIETROW, KONDOROWATE, STRASZAKOWATE, SPRAWNOŚĆ, REGRESJA, ZBROJA GOTYCKA, FLUID, SIDEROPS, PERKOZ RDZAWOSZYI, ROTATOR, SZURPKOWATE, WIOSŁONOSOWATE, LAMPARCIKI, KRÓLIK WULKANOWY, HIPERALGEZJA, KARNACJA, GEMMULA, SYLWETKA, SINICA, PŁONIWOWATE, ROSŁOŚĆ, GRUDKA CHŁONNA, NASYCANIE, CZUJNIK ELEKTRONOWY, CZERWIOCH, STRZYKWY, ERLIKOZAUR, KOLEC, GŁUPTAKI, RODZINA PEŁNA, DIKDIK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ONOWODKOWATE, TENORKI, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, LESSONIOWATE, ONEGA, MASA RELATYWISTYCZNA, PLEZJOZAUR, PALUSZEK, AWIATYRAN, MIODÓWKA, ROKIETOWATE, LASONOGI, ?PEŁNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CELOFYZY Coelophysidae - rodzina dinozaurów z nadrodziny celofyzoidów; były to drapieżniki średniej wielkości (długość ciała 1-5 m); żyły na przełomie triasu i jury (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CELOFYZY
Coelophysidae - rodzina dinozaurów z nadrodziny celofyzoidów; były to drapieżniki średniej wielkości (długość ciała 1-5 m); żyły na przełomie triasu i jury (na 8 lit.).

Oprócz COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - COELOPHYSIDAE - RODZINA DINOZAURÓW Z NADRODZINY CELOFYZOIDÓW; BYŁY TO DRAPIEŻNIKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (DŁUGOŚĆ CIAŁA 1-5 M); ŻYŁY NA PRZEŁOMIE TRIASU I JURY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x