WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRZĘK to:

wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 6 lit.)OBRZMIENIE to:

wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.)OPUCHLIZNA to:

wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRZĘK

OBRZĘK to:

wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 6 lit.)OBRZĘK to:

opuchlizna (na 6 lit.)OBRZĘK to:

spuchnięte miejsce na skórze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.196

PRZEMYT, SZKAPLERZ, GIPSATURA, DOKŁADNOŚĆ, KAKAO, POLSKOŚĆ, DZIEWCZYNIĄTKO, BETON, REZYDENCJA, KRWAWNIK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SCENARIUSZ, REGULACJA CEN, LINIA ZABUDOWY, ABIOGENEZA, SILNIK STRUMIENIOWY, PODKŁADKA, KLOCKI, MELUZYNA, KAROTENOID, TARCZA, OSPAŁOŚĆ, STRZYKAWKA, GARKUCHNIA, METODA TERMICZNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, EMALIA, DEWALUACJA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, BAŃKA MYDLANA, DANA, KUBEK, CEWKA, KOŻUSZYSKO, TRÓJKA, MASŁO SHEA, IRENA, GŁOSKA NOSOWA, LEKARZ, KLIPER, PODOBIZNA, BINARNOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, GACEK SZARY, DEKALKOMANIA, BUŁGARSKI, KOTLINA, ARONIÓWKA, POKAL, WYDATEK RZECZOWY, SUNI, SZTUKA DEKORACYJNA, PAS MIEDNICOWY, ZAKOLE, ŚCIĘCIE, KOCHAŚ, SER, ŻALE, PIONIZACJA, CZĘSTOKÓŁ, OGNIE, PIENISTOŚĆ, SZÓSTKA, BATERIA, SZYSZKA, CZWÓRKA, ABERRACJA, ORSZADA, ZAMEK, WAHADŁO, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ISTOTA RZECZY, MCHY WŁAŚCIWE, EUROPEJSKOŚĆ, RZUT, WĘGIER, ŁADUNEK, PIANA, ELIMINACJA, MAGNOLIA, WICIOWCE, KRATOWNICA, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZESPÓŁ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, NIHILIZM, DZIEŁO, GNÓJ, PIEROGI, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, UNIA REALNA, AGNOZJA TWARZY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, WISCONSIN, OMDLAŁOŚĆ, SERPENTYNA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PROPAGANDA, BEFSZTYK, RYM NIEPEŁNY, ARABESKA, ZUPA, SAŁAWAT, MEMBRANA, ADRES, ŁUPIEŻ PSTRY, KLASER, OPŁATA STOSUNKOWA, LISTA PROSKRYPCYJNA, NIEREGULARNOŚĆ, FIRMANCTWO, POR, WIOŚLARKI, KRZYWA BALISTYCZNA, EWANGELIA, STYL, ALT, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, POŁY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KĘS, ARTUR, KORONA, JAPOŃSKI, STOPNIOWALNOŚĆ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, WELUR, TRAŁ, KARTAN, MONETYZACJA, MUŚLIN, WINA KWALIFIKOWANA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TEOLOGIA NEGATYWNA, SKRĘT, TATIZAUR, ZIARENKOWIEC, SYTA, ESPADRYLA, SŁODYCZ, PROMIEŃ, LAKONIA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TOWARZYSZ PANCERNY, PASOŻYT, TYTULATURA, DZIUPLA, DOMEK, IZOTERMIA, JĘZYK, WINO, DRÓŻKA, RÓŻA, CZTERDZIESTKA, FORSZLAK, KRAKOWIAK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, NOBILITACJA, SOLANKA, TALIB, STARTER, HUBA SINIAK, AKCENT, USTĘP, PRESTIŻ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, GRADACJA, WIZJONER, ORBITER, WARTOWNIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BIZON LEŚNY, CIERŃ, SERIA, RAMA, KOSMONAUTA, PERYGEUM, PRZEKAZ, PREFORMACJA, FUTURE SIMPLE, OSA, RASTER, WKLĘSEK, ROZPRZA, DZIEDZICZNOŚĆ, KREM, TRÓJSTRONNOŚĆ, HIEROGLIFY, AFISZ, PYSZCZEK, KRATOWNICA, STOPA DOCHODU, DELIBERACJA, RYT, MIOTŁA, SALSA, OSAD DELUWIALNY, KAMIEŃ, SECESJONISTA, LEGOWISKO, KREDYT HANDLOWY, KOSMITA, PAPROCANY, SYGNAŁEK, KOPARKA, PRZYSTAŃ MORSKA, PRZYKRYCIE, KRYZYS KATATYMICZNY, FRAZA, NAŁÓG, ODRA, NADLOTKA, GUMA, KORDIAŁ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ZARYS, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, LUSITANOZAUR, ANARCHIA, MROZIWO, POKRYWA, GWINT, DEKONCENTRACJA, KOSZARKA, WĄTROBOWIEC, MAŁOPOLSKOŚĆ, NAKŁO, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GŁOS, NADBITKA, KASZYCA, TUM, OMAM, DZWONY, CIĄŻA, PAWANA, KORD, KAZALNICA, ROZŁÓG, SCENOPISARSTWO, LEPSZA POŁOWA, AULA, ORZECH, ALIENACJA RODZICIELSKA, DRĄG, AJON, OKRAJ, ILUZJA PIENIĄDZA, INTERMEZZO, TOKSEMIA, BUTELKA MIAROWA, MONTOWNIA, DŻINSY, RACJONALIZM, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, BOROWIKOWA, CHOMIK EVERSMANNA, KATALOG DZIAŁOWY, KOLUMNA, PROFESJA, KOMISJA REWIZYJNA, BASEN, WYZIEW, DONIESIENIE, KONFIRMACJA, EMPORA, SUBSTANCJA OBCA, BASKINA, RODZICIELSKOŚĆ, SKALNIAK KARŁOWATY, ZWŁOKI, MIKONAZOL, ENTEROTOKSYNA, BEAT, REKUPERATOR CIEPŁA, LIST POETYCKI, GRUDKA CHŁONNA, W, EKRAN, KAPTURZEC, BONANZA, BERCEUSE, BELMOPAN, PATRON, RYTOWNIK, SKAŁA, BYCZEK, PARYTET, KLAOZAUR, STRZAŁKA, PRZEDROŚLE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PŁUCZKA, TWÓR, OBUSTRONNOŚĆ, ZADRAPANIE, KONIEC ŚWIATA, AKROLIT, ?WIRUS POLIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRZĘK wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 6 lit.)
OBRZMIENIE wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.)
OPUCHLIZNA wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRZĘK
wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 6 lit.).
OBRZMIENIE
wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.).
OPUCHLIZNA
wzdęcie, pogrubienie jakiejś tkanki lub części ciała, zazwyczaj spowodowane urazem lub procesem chorobowym (na 10 lit.).

Oprócz WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WZDĘCIE, POGRUBIENIE JAKIEJŚ TKANKI LUB CZĘŚCI CIAŁA, ZAZWYCZAJ SPOWODOWANE URAZEM LUB PROCESEM CHOROBOWYM. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x