GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONCERN to:

gospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela; koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.213

SŁOMA TARGANA, INERCYJNOŚĆ, FIGURA RETORYCZNA, OPONKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, KOŁO PODBIEGUNOWE, PIES UŻYTKOWY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, JOSE, ŚWIECA, MUTACJA, ANDROGINIZM, ZARYS, DZIADZIU, WARNIK, TULEJA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, WIOSKA DZIECIĘCA, KOŁPAK, BENEDYKCJA, SZWEDZKOŚĆ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SPLOT, JAŁOWIEC, KONSEKWENCJA, IZOMER KONFORMACYJNY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, RUMPEL, PRZETARG OGRANICZONY, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, KREDYT SKUPOWY, NASZELNIK, RUMIEŃ LOMBARDZKI, TRANSFERAZA, BUDKA LĘGOWA, WYPADKOWOŚĆ, LICENCJA PRAWNICZA, KROWA, KRYZA, GRAFIKA, TORT, BAWÓŁ DOMOWY, BRZYDAL, IDENTYFIKACJA, NERKOWIEC, RUMIENIDŁO, ASOCJACJA, OBIEKT KUBATUROWY, POTWIERDZENIE, RUMSZTYK, OJCIEC, HERETYCZKA, HEAD HUNTING, WÓZEK SZPITALNY, SMOLT, URNA, RULETKA, DWUIZBOWOŚĆ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CHUTOR, PIERWOTEK, PACZKA, ANASTOMOZA, SZTABSOFICER, ZAKRĘT, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, SŁUPISKO, EGZORTA, SAMOWOLNOŚĆ, DOBRE IMIĘ, KOREK PAROWY, BŁONA LOTNA, UPROWADZENIE, TANK, WYROŚLE, MANIOK, KISZKA PODGARDLANA, GWIAZDA WIELOKROTNA, ROKIET, ARABIKA, KARTKA ŻYWNOŚCIOWA, GRAMOWID, SPRZĘŻAJ, KANTOR, DESZCZ, EMIRAT, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ANAFORYCZNOŚĆ, PRAŻONKA, NASTURCJA, GASTROFAZA, ZGĘSTEK, STARUNEK, PSEUDOPAŁANKOWATE, ZNAK TOWAROWY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, KSZTAŁT, SAKLA, WRÓG, GÓRA PODWODNA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, CUMULONIMBUS, STATYSTA, KAPUSTA KISZONA, LANE KLUSKI, LINIA MONTAŻOWA, RABAT, AKROPOL, PAS, KORPUS, KĄT PROSTY, KRZYŻ POKUTNY, TWIST, RZEMIEŚLNICTWO, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, LAUFER KRÓLEWSKI, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, KONTROLER, KOSZT BEZPOŚREDNI, MYŚLIWIEC, SERIA, ZAWISAK, RUG, ROZBÓJNIK MORSKI, NEUROTRANSMITER, ROK ŚWIETLNY, ZAPŁODNIENIE, WYSZUKIWARKA, KANTOŃSKI, KOMUNIA, FUNKCJA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, FLUIDYZACJA, INTERCEPCJA, BALON, KWASJA, OBRAŹNIK, NADŻERKA, GRA W BUTELKĘ, WARTOWNIK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KOPROFAGIA, ŻOŁĄDKÓWKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MIKROREPRODUKCJA, ERPEG, WINDSURFING, STRZECHWOWCE, GŁOWA, SIEDEMNASTY, NASTURAN, SPŁYW, OKRZEMKI, FACHOWIEC, SZATA, UZYSK, PRZEKŁAD, FILC, KRZYŻ PAPIESKI, ANIOŁEK CHARLIEGO, RUMUN, KAPITAŁOWOŚĆ, DEFERENT, ŚRUBOWIEC, OBUSTRONNOŚĆ, KILOMETRAŻ, PODWOZIE, NEBULIZACJA, CHŁOSTA, OPERA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, FAUST, MIGAWKA CENTRALNA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, BENEFIS, FELLINI, GORĄCY PIENIĄDZ, JAJA, SOMONINO, AKORD, ZSYP, TARNOWIANIN, ASYNCHRONIZM, KOMANDOR, ADWOKAT DIABŁA, ZNACZEK, ZIEMNIAKI, STOSUNEK, TROSKA, DERESZOWATY, LAK, DWÓJECZKA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, BIELIZNA, RADAR, OSA, DUPLIKACJA, ZORZA, AKCJA NA OKAZICIELA, TR, BASEN, OKULAR, WIERZBINA, NOKAUT TECHNICZNY, PIROGRAFIA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KETCHUP, POWIEŚĆ FANTASY, CEL, PARAFARMACEUTYK, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, SUŁTANAT, RÓG, STYMULACJA ODWIERTU, TAG, DEBUGGER, ŚWIETLICA, DUMA, RELISH, CARAT, CZYNNIK NIECENOWY, BIFORIUM, JOGURT, UTARG CAŁKOWITY, PRZEDŁUŻACZ, ORANŻADA, KRATA KSIĘCIA WALII, PERFUZJA, KANAPA, PRZEPŁYW, OBSERWATOR, JER SŁABY, DZIURKA, MORTADELA, SZPRING, ARABESKA, RUCH, ALASKA, KASZA, PRADZIAD, PRZYCZÓŁEK, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, TARAN, CHOINKOWOŚĆ, FIGA INDYJSKA, DŁUBANKA, RENKLODA, BAJKA, MNIEJSZE ZŁO, NAZWA HANDLOWA, MOSTEK, CZECZOTA, TWIERDZENIE KRULLA, CEL, KUDŁACZ, RZEZAK, PRAWO CURIE-WEISSA, GŁOWA PAŃSTWA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SERPENTYNA, PIRAT, BOM, FORMA WYRAZOWA, STOCZNIA, WŁOSY TETYDY, EMILY, KITAJKA, HOMOGENIZACJA, KLIMAKS, SYNOD DIECEZJALNY, PORTUGALSKOŚĆ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WOLUTA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, STOPIEŃ, DŁUGODZIÓB, POWIERNICTWO, OPŁATA PROLONGACYJNA, SYRENA OKRĘTOWA, EPOKA, FROTTE, POCHODZENIE, BEZRZĄD, KULCZYBA WRONIE OKO, HANKA, FARBA, ODWROTNOŚĆ, KEM, UWŁOSIENIE, KAZNODZIEJSTWO, MARENGO, PŁUCA, KOMIN PŁACOWY, WILK, BYDLAK, MARRAN, ?RESTRYKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONCERN gospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela; koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONCERN
gospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela; koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm (na 7 lit.).

Oprócz GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - GOSPODARCZA FORMA ORGANIZACJI SKUPIAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWA O ODRĘBNEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NALEŻĄCE DO JEDNEGO WŁAŚCICIELA; KONCERN POWSTAJE NA SKUTEK KONCENTRACJI KAPITAŁU, DOKONYWANEJ ZAZWYCZAJ W DRODZE ZAKUPU AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH FIRM. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x