PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAŁAS to:

prymitywne, tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, zwykle w kształcie stożka lub dwuspadowego daszka; mieszkanie ludów koczujących (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZAŁAS

SZAŁAS to:

trwały budynek z drewna lub kamienia o prostej konstrukcji, czasami bez okien, przeznaczony na sezonowe miejsce zamieszkania, np. szałas pasterzy w górach (na 6 lit.)SZAŁAS to:

schronienie uplecione z gałęzi i chrustu (na 6 lit.)SZAŁAS to:

domek juhasa (na 6 lit.)SZAŁAS to:

schronienie z gałęzi (na 6 lit.)SZAŁAS to:

juhasa ochroni przed deszczem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.847

POPIELNIK, KONOTACJA, POWIEŚĆ SCI-FI, STADIONIK, PUNKTUALNOŚĆ, DRAPACZ, EMBARGO, KWACZ, SKROMNISIA, KOMOSA, PIEKŁO, PRZEKĄSKA, MIKONAZOL, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, POLONEZ, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KOŁOWROTEK, CYKL WYDAWNICZY, KOŁO RATUNKOWE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TOALETA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, OBIONE, FURGON, WYRO, KOŁO POLARNE, ŚMIAŁOŚĆ, INGUSZ, MIERZYN, ALT, BULION, KRWIŚCIĄG, PRZEŚMIEWKA, KIFOZA PIERSIOWA, BURZA DZIEJOWA, CHOROBA WENERYCZNA, KOLONADA, RÓŻANIEC, SCENKA RODZAJOWA, BIAŁY, KOŁOWRÓT, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, OKRUTNOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PRZYGOTOWANIE, CYGANKA, ALMANACH, BABULA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, AGATA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PODKAST, WALTORNIA, PAJA, KATEDRA, PROSTOSKRZYDŁE, HARCAP, PIGWA, PRANKO, NADBITKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PLANETA SKALISTA, SKOPEK, PUSZKA, ROZSZCZEP, AGNOZJA TWARZY, MAPA POZNAWCZA, PODZBIÓR, KAPITALISTKA, FRATER, ARYJKA, MEFLOCHINA, SSAK MORSKI, ZŁOTOKAP, FIBRYL, STANOWISKO, PŁUCZKA, SPRZEDAŻ, SKRZYDŁO, MADONNA, ZALESZCZOTEK, CZEBUREK, KOSZULKA, SQUATTER, KOŁPAK, KOZACZKA, GRYLAŻ, SAKRALIZACJA, ZBIORNIK, PELA, ZAWRÓT GŁOWY, UŚMIECH, DYREKCJA, SIŁY POKOJOWE, KRYJÓWKA, SMERF, CHWYTNIK, POZYCJA TESTOWA, PIKSEL, FORMA, PASCHA, KOLEŚ, REJESTR, UKŁAD NIEINERCJALNY, SOBÓR, PRZYPOŁUDNIK, SITKO, KORYTKÓWKA, ŚWIECA, GROWL, AWIZO, WOLNOBIEG, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ŻUPA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KUTER UZBROJONY, WIATR, TAŚMA FILMOWA, STEROLOTKA, SMOCZEK, UZYSK, ANTYKADENCJA, DMUCHAWA, SAMARKA, ODWYKÓWKA, METFORMINA, KRYSTALIZACJA, BIAŁA KSIĘGA, PRYZMA, KRESA, OCHRONA INDYWIDUALNA, TOUROPERATOR, OZDOBNIK, ANTRESOLA, STONOGA MUROWA, HAMBURGER, SIATKA GEOGRAFICZNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, WELIN, ODKRYCIE, MARSKOŚĆ, PRZEKOZAK, ŁUK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, LIPA, PYSZOTA, RZADKOŚĆ, MAKSIMUM, STRAPONTEN, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, BELA, BOMBA WODOROWA, MASŁO, KOŁTRYNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, KOSMOGONIA, DENAT , BIAŁA DIETA, OSPA, GRZĘDA, ANILANA, SCHABOSZCZAK, ASOCJACJA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, KLUCZ OBCY, LAPARENTOZAUR, WRZUTA, ŁONO, SEREK, MAJDANIARZ, KOEGZYSTENCJA, SOŚNINA, TARPAN, LIMBURSKI, ENZYM, KATASTROFA BUDOWLANA, WIDŁY, ZEBROID, AKT, ODPŁYW, ŚWIĄTEK, WUZETKA, KOSZT INWESTYCYJNY, KONTYNGENT, SILNIK KUBKOWY, WYGIĘCIE, PORÓD RODZINNY, KOMORA WULKANICZNA, FASETKA, WYŚCIGÓWKA, ZORZA, SONG, STATYWIK, SAMOTOK, MELDUNEK, PUL, WELON, WIERTNICA, BAT, KORT, RABA, KOKOSZNIK, ASD, OSTENTACYJNOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, GORĄCA KREW, EKOGROSZEK, BARKAS, DRĘTWOTA, METAL CIĘŻKI, SZLAUF, PAJĘCZAK, LUNULA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PIECZEŃ, ANASTYLOZA, TENIS ZIEMNY, WŁADZUCHNA, CZÓŁENKO, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, AFRIKAANS, MUR, ANTYKATOLICYZM, DWÓJKA, PEDAŁÓWKA, FILOGENEZA, ARESZT, LEKCJA, PROWANSALSKI, SPĄGNICA, WYDŁUŻALNIK, BRZEZINA, JEDWAB OCTANOWY, FRONT STACJONARNY, REWOLWER, LUSTRO, POMPA WYPOROWA, TRANSPORTOWIEC, FANTOM, PAWĘŻ, SOK, OBRONA WŁASNA, ANTROPOCENTRYZM, EKRAN, WYKUSZ, ANGOL, WIESZAK, RACJA, NIEDOŻYWIANIE, MANDORLA, PASTWA, PRZEDSZKOLE, BRYFOK, ROZPADLINA, KANWA, MATOWOŚĆ, WYCHODŹSTWO, HETERODYNA, WĘGIEL, BOA, LIST KREDYTOWY, KONSTYTUCJA, DINAR, PLAMKA FORDYCE'A, MOST POWIETRZNY, SATELITA, METRYKA, DYSONANS, GRZYB JADALNY, BARSZCZ, PRACE, RADIO, NOTABL, OSTOJA, ZIARNO, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, KOLONISTA, BATERIA WODOCIĄGOWA, OLEJEK ETERYCZNY, WZÓR JAWNY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DEKLARACJA, MEDYCYNA LOTNICZA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DOKŁADNOŚĆ, GOLONKA, KAMERA, DYSZKANCIK, MAKINTOSZ, WAKUOLA, NIEMIECKI, ŁUSKOWIEC, LABIRYNT, KIEŁZNO, PANICZ, KAFTAN, WRÓBEL MAZUREK, FAUL, ?PÓŁSKÓREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAŁAS prymitywne, tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, zwykle w kształcie stożka lub dwuspadowego daszka; mieszkanie ludów koczujących (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAŁAS
prymitywne, tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, zwykle w kształcie stożka lub dwuspadowego daszka; mieszkanie ludów koczujących (na 6 lit.).

Oprócz PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRYMITYWNE, TYMCZASOWE SCHRONIENIE WYKONANE Z GAŁĘZI, ZWYKLE W KSZTAŁCIE STOŻKA LUB DWUSPADOWEGO DASZKA; MIESZKANIE LUDÓW KOCZUJĄCYCH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x