Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUTA to:

jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINUTA

MINUTA to:

maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)MINUTA to:

legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)MINUTA to:

minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)MINUTA to:

w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.427

NENCKI, POIMEK, SIDARA, SKARYFIKACJA, EKSTREMOFIL, DZIDZIA-PIERNIK, ŹRÓDŁO POLA, KAPITANIA, MUTACJA DYNAMICZNA, JAJKO PO FRANCUSKU, KOMORA, PROTOZOOLOGIA, CRUZADO BRAZYLIJSKIE, KOŁO, STYL TOSKAŃSKI, FLASZKA, FANDANGO, CHOROBA CAROLEGO, MIAZMAT, ODMIANA, DŻIHAD, COCKNEY, CYFRA, MANTY, SUCHY TYNK, BEŁKACZEK POSPOLITY, IZOMER OPTYCZNY, MRÓWNIK, DŻUL, KUTER UZBROJONY, SUBSTANTYWNOŚĆ, IMPULS, STADIALNOŚĆ, TĘPAK, ASTROWIEŻYCZKA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, SZPARNICOWATE, ZAPACH, BULLA, ŁASKUN, ŻART, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KLEJONKA, SZPATUŁKA, TERMOMETR RNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PEPSI, SARDELOWATE, PYTANIE, MPA, ESTOŃSKOŚĆ, KOTONINA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ANTYSZTUKA, ANGIOPLASTYKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, OPERATOR, ŚCIANA DZIAŁOWA, NAGRANIE WIDEO, ZAPRZĘG, JEDNOSTKA POMOCNICZA, CUKIER ZŁOŻONY, SOLARZ, NOTOWANIE CIĄGŁE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, STULENIE USZU, SADNIK, TERATONA TROTYLU, KUTER RYBACKI, POMYLENIEC, NACZYNIE, PANAMA, BIURO PODAWCZE, WZORZEC, NAUKI O POZNANIU, POKRZYWDZONA, ODTWÓRSTWO, BZDURA, PRÓBA LOSOWA, PIERÓG KARELSKI, SOSNA MASZTOWA, ZŁOŻENIE BRONI, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, OBSZAR CELNY, ŻELAZNE PŁUCO, OPENER, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SZCZEP, KOPUŁA PANCERNA, BAR, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, MINUCJA, WRAŻENIE, PROGRAM, BEZDNO, BUŁGARYSTYKA, HOT DOG, KORNET, ZAWÓD, CZYRAK GROMADNY, SIZAL, BAŁYK, ŻUK, AMERYKAŃSKOŚĆ, SUFLET, ALGEBRA MACIERZY, MANKIETY, DIALIZA OTRZEWNOWA, UPOJNOŚĆ, JELEŃ DAVIDA, POROST, BYSTRZE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, SPIRALA ARCHIMEDESA, PASCHA, MUTACJA ZMIANY SENSU, APOLOGETYK, TARCZA, NIBYJAGODA, CECHOWNIA, TEREBINT, ATASZAT, RUGI, ZESPÓŁ USHERA, HURYTA, SARONG, ARESZT, POKÓJ, OBSERWATORKA, TYMBALIK, WODOPÓJKI, KŁUSAK ROSYJSKI, PRZEKŁADACZ, WYPADEK DROGOWY, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PRZEDMIOT, DOWÓD NIE WPROST, ZŁOTY STRZAŁ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, RPG, KINKIET, FILAKTERIE, KARTOGRAFIA, TWARDY RESET, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SKAŁKA, PION, KREM, INSTYTUT, SŁUCHAWKA, VIANI, ELEMENT, ARENA, SAMOZAPALENIE, SENS, PERKOZ BIAŁOCZUBY, STOŻEK ŚCIĘTY, WOAL, JĘZYK DRAWIDYJSKI, NAPPA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, REGULACJA CEN, BŁĘDNOŚĆ, HOLK, MARUDA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ADRESAT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WYBUCHOWOŚĆ, WYGASZACZ, FALA WODNA, MEMBRANOFON, CZAKRA, FASKA, AGENT, POKAL, FELOPLASTYKA, OBWIĄZKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, CHOCHOŁ, SZKARADZTWO, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, TYMPANON, SPRAWA, BANK KOMERCYJNY, BLEŻNIA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, OSTEOTOMIA, SIATECZKA, OBUDOWA, RUSKI, DEDUPLIKACJA, STRZELNICA, DACH HEŁMOWY, NOCEK ORZĘSIONY, CHOROBA WRZODOWA, WYGRZMOCENIE SIĘ, TUNDRA, DZIEWCZĘCOŚĆ, BRAZYLIJSKI, EGZORTA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ARABIKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KOŁOWROTEK, SZAŁAS, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, STUDNIA, TUBULOPATIA, EMALIA, PIĘTKA, SZAGRYN, KIESZONKA, PODKŁAD, ANALIZA LOGICZNA, METAL NIEŻELAZNY, CZERWIENIDŁO, KLEJOWNIA, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, KONIK, RELA, UKŁAD HAMULCOWY, LOGOPEDKA, SOLIDARYZM, ŁYSAK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, RZEŚKOŚĆ, PRZESTĘPNOŚĆ, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ŚMIETANKA, OPINIOTWÓRCA, OSTRONOS, BOMBERKA, MASŁO CZOSNKOWE, BARWY PAŃSTWOWE, RYMARSTWO, NERW, SELSKIN, PODGATUNEK, KOMORA MINOWA, WSZY, PODLIZYWACZ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MUZA, PÓŁMISEK, KOREKTOR, MANES, KRENAL, WĘZEŁ, SOLIDARNOŚĆ, LUFKA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, JADOWITOŚĆ, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ATEISTA, NIESTANOWCZOŚĆ, IMPREGNAT, BANAT, IKAR, NIEUNIKNIONOŚĆ, BEZNADZIEJNOŚĆ, SKÓRA WŁAŚCIWA, OBERWANIE CHMURY, ROMANISTYKA, BATAT, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MIARA, POKŁAD, GŁUCHY TELEFON, PIKIETA, TRZEŹWOŚĆ, BAJT, ENTEROKOK, KONTRASYGNATURA, SŁUPOZĘBNE, WYSYPKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, PEDIATRIA, OPONA PNEUMATYCZNA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, LABIRYNT, GARNITUR, LOGIKA TEMPORALNA, PENETRACJA, KLAPA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, AZJATYCKOŚĆ, OBSADA, ĆAKRA, EKSKLUZYWIZM, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, RZECZY OSTATECZNE, LATARNIK, WIECZÓR, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, NACECHOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
minuta, jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUTA
jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x