JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUTA to:

jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINUTA

MINUTA to:

maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)MINUTA to:

legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)MINUTA to:

minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)MINUTA to:

w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)MINUTA to:

60 sekund (na 6 lit.)MINUTA to:

część godziny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.274

PROCES CHEMICZNY, LAMPA ŁUKOWA, STRONA, KRATER, NAWIETRZAK, FIGOWIEC POSPOLITY, JUMPSALING, OSTROKRZEW, FAJCZARNIA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, OPINIOTWÓRCA, STYMULACJA, WZNIESIENIE, ZAGRYWKA, SCHLUTER, KAPLICA, RINFORZANDO, FENICKI, WPRAWKA, DEKLARACJA, OWCA ROMANOWSKA, WIOSKA DZIECIĘCA, POCHLEBSTWO, WYSYP, OBROŃCZYNI, LEKTORIUM, REGENERACJA, PODATEK BASENOWY, POŻYTECZNOŚĆ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KURTYNA, PARTIA ANGIELSKA, BIOMETEOROLOGIA, PORÓD LOTOSOWY, WIETLICOWATE, PUSZKA MÓZGOWA, TRANSWESTYTKA, KOMUNIA, CHIŃSKI, WERSJA LEKTORSKA, CECHOWNIA, CZABAN, GROTESKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MECENAS, KROK DOSTAWNY, MATAMATA, KLINKIER, PRODUKT, CIĄGACZ, ZIEMIA, PARTIA HISZPAŃSKA, JEDWAB, GOŁYSZEK, ŚWIAT, ESPRESSO, ARENGA PIERZASTA, JANOWIEC, DEGENERACJA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, FRANIA, RZEKA, DECHA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, HIPNOTERAPIA, HUBA, WAMS, BURŁAK, OZ, LUMENOSEKUNDA, ARKUSZ DRUKU, IMPAS, WORLD OF WARCRAFT, NAROST, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, LIMONIADA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, AURA, KONKURENCJA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, DOBYTEK, GALICJA, RUBLÓWKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PŁOMYCZEK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, TRÓJKĄT, KONTEKST, TOR, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŻAL, PIECHOTA, SATELITA SZPIEGOWSKI, GEN WĘDRUJĄCY, BALSAM KANADYJSKI, STRONA WWW, MĘKI TANTALA, HIPOREFLEKSJA, GOSPODARKA PLANOWA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, UKŁAD, ABSORBANCJA, STYL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SZCZEPIONKA WŁASNA, ROZBIERANKA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, IZOMER, AUSTRIACKI, EFEKT BOGACTWA, WĘŻYK, DEASEMBLER, SKLEJACZ, POWAGA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, TRANSMISJA DANYCH, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, INTENSJA, DYSLEKSJA, SZYP, ZAPCHANIE DZIURY, WIDZOWNIA, PREORIENTACJA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, KOD PREFIKSOWY, CHOROBA SCHILDERA, ŚRODEK KARNY, MONITOR, LIBELA, MALOWANIE, ŁUPEK HUMUSOWY, REDAKTOR NACZELNA, DRĘTWOTA, BEZECEŃSTWO, WYŻ, DZIESIĘCINA, RĘKA SZPONIASTA, ZBIORÓWKA, GOŁĄBKA, EPIZOOTIA, POŻYTECZNY IDIOTA, KONIUNKCJA, SZCZUR ŚNIADY, ACHROMATYNA, JĘZYK IZOLUJĄCY, CENTURIA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, EMANUEL, STROJNICA, KARABIN AUTOMATYCZNY, GORĄCZKA DUM-DUM, MEDYCYNA SPORTOWA, ADDYCJA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, SAMOROZPAD, POSMAK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PIECHUR, CWAJNOS, NASTAWIENIE, GLOBUS, NUROGĘŚ, FAKTOR, LEKTURKA, SPONTANICZNOŚĆ, PRZĘSŁO, PÓŁSIEROTA, GAMBIT, PUNKT PODSŁONECZNY, BUDOWACZ, BOŚNIA, MOSTOWNICZY, HUFIEC, KARABINIER, FELINOLOGIA, PARTIA KATALOŃSKA, DANINA, KORYTKO, ZASTAWKA AORTALNA, FOKI, WĘŻOWNIK, JĘZYK SZKOCKI, FIGHTER, SOLICYTACJA, MAŹNICA, SKŁADANKA, PRZYKURCZ, FILOZOFIA PRZYRODY, RABARBAR, EUTEKTOID, GIGAPARSEK, TEORIA PIERŚCIENI, KUMULACJA, SZAKAL, NUGAT, ŚMIEĆ, PIGWA POSPOLITA, EOZYNOFIL, PORUSZENIE, UNCJA APTEKARSKA, CENTYMETR, URZĄD CENTRALNY, NOWOWIERCA, OTWORZENIE DUSZY, ŚCINACZ, KORMA, KIEP, KOŁNIERZ, HIPOTELORYZM, PULPA, NIEDOROZWÓJ, MINUTA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, STACJA TELEWIZYJNA, CIERNIOPLĄT, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RODZAJ, KRATER WULKANICZNY, PROGRAM, STRONA, SERMONIZM, PODKŁADKA, DAWKA PROGOWA, AKTYWISTA, ŁĄCZNIK, CHOROBA MIKROFALOWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, DRYBLING, NIETOPERZ, PRZEPRÓCH, MIKROFILAMENT, POLE, KRYZYS, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KURACJA UDERZENIOWA, ORBITA, ALBUMIK, KULTURA KRETEŃSKA, KONWOKACJA, OŻYNA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PILAW, NARZĘDZIE, PLAC, MODEL NOMINALNY, FUTRO, GŁUPTAK BIAŁY, KILOBAJT, MARGARYNA, PROTETYKA, ULUBIENIEC MUZ, AHISTORYCZNOŚĆ, ODPŁATA, FORMACJA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ORKA, AERONOMIA, KLAWIATURA EKRANOWA, KOPALINA SKALNA, OSZCZĘDNOŚĆ, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, SKOCZNIA NARCIARSKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, GLIKOZYD FENOLOWY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, K, ŚWIATEŁKO W TUNELU, BILDUNGSROMAN, OBRAZ, SKLEP MONOPOLOWY, DZIURA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, ZAMKNIĘCIE CELNE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SPOŁECZNE, WADA WZROKU, SPOTKANIE MODLITEWNE, FERETRON, BIOLOG MOLEKULARNY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SETER, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, WNIEBOWZIĘCIE, SEKTOR, BRYŁA LODU, KRZYŻ MALTAŃSKI, SIODEŁKOWCE, PAS POOPERACYJNY, ŻABA SZTYLETOWATA, HIPOTEKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, NARZĄD ROZRODCZY, SOK JELITOWY, ?NEURONAUKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUTA jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUTA
jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA W TELEKOMUNIKACJI; W ZALEŻNOŚCI OD TARYFY I OPERATORA DZIELI SIĘ NA SEKUNDY (TZW. NALICZANIE SEKUNDOWE) LUB NIE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x