GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA to:

Gastropacha populifolia - ćma z rodziny barczatkowatych; występuje w Europie środkowej i południowej, przez Rosję, aż po Chiny i Japonię; jej gąsienice żywią się liśćmi wierzby i topoli (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.321

SOSNA DŁUGOWIECZNA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, SEKCIARSTWO, RZEŻUSZNIK, IZOCHRONA, UNAJZAUR, GRABARZ, REPOWNIA, BEKAS WYSPOWY, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, NIEKLAROWNOŚĆ, UCIECZKA, PLISZKA GÓRSKA, CERKIEWSZCZYZNA, TRÓJKA, LICA, PARANTODON, PRZYPŁASZCZEK, BIAŁA MAGIA, ZAMSZ, STROIK, WIGOŃ, GAZELA GRANTA, GMINNOŚĆ, DELFIN RISSO, SPOCZYNEK, ŚNIEG, OKRES WEGETACYJNY, OSTROBOK, KUSACZ SZARY, GAZELA DORKAS, CHOROBA MORGELLONÓW, NICI, ŚWIDER, NAUKA ŚCISŁA, JAŚMIN, LAKIER DO PAZNOKCI, POLE, KABAŁA, MAJOWIE, RZEP, ELIMINACJA, CZEKAN, MAGOT, JEMIOŁUSZKA, MAKIJAŻYSTKA, KAPUCYNKI, AGNOSTYCYZM, RYBY, ORLEŃ CĘTKOWANY, ARYJSKOŚĆ, BAGNET, ARAGOZAUR, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ROMANSOPISARZ, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY, JĘZYK TURKMEŃSKI, TOUAREG, ZAPALNOŚĆ, SITATUNGA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, WĘZEŁ ZATOKOWY, ZABUDOWA, STRUMIEŃ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MAŁPY SZEROKONOSE, WYRAJ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ZASOBY KOPALIN, CZAPLA SIWA, INTELIGENCJA WERBALNA, ŻYWOTNIK, WALCOWNIA GORĄCA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ŻYCICA SZTYWNA, DOCHÓD WŁASNY, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, SEMITA, ZIELE, PRZYGOTOWALNIA, BIAŁY MARSZ, PODKAMIENNIK AMURSKI, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, ANEKSJA, PODRYDZYK OSTRY, LUKSEMBURKA, POLIMER FLUOROWY, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, REDINGOT, WATAHA, FRYZYJSKI, CZAKRAM, BEZSTRONNOŚĆ, ŁUSKIEWNIK, DETERMINIZM, SEROWNIA, POJAW MASOWY, SIEĆ KOLEJOWA, KROWIA GĘBA, SINICA OBWODOWA, KALEKA UMYSŁOWY, POGODNOŚĆ, NURZEC MAGELLAŃSKI, ŻABA KRZYŻOWA, KONCHYLIOLOGIA, WERBOWNIK, DYSPENSA, LANGUSTA, OSKRZELE, INTROJEKCJA, MIMETYZM, CZAS, PEŁNOKRĘŻNIK, OBUDOWA, KAPAR CIERNISTY, CIEMNOBLASZEK, KOZA, ROZRZUTKOWATE, MA, PEDAŁÓWKA, OSTROLOTEK SZARY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, WALABIA BENNETTA, GUGLE, STRUKTURALISTA, DIAMAGNETYZM, LORA, RADIANT, PŁYTA KONTYNENTALNA, LOTOS TYGRYSI, KLUCZ, KRATOWNICA, KOMIK, KRĄŻENIE WROTNE, KWAS BUTANOWY, JAŁOWIEC SKALNY, POJAZD KONNY, SOWA, PETREL BRUNATNY, MIODÓWKA CZERWONOGARDŁA, RECESJA LODOWCA, GRYMAŚNIK, SKUP INTERWENCYJNY, KOMUNIKACJA, KORMORAN OKULAROWY, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, FAWORYT, DETEKTOR JONIZACYJNY, ZLECENIE PŁATNICZE, KROTON KORODAJNY, KOKSIAK, JĘZYK PASZTO, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, WIELOKROTNOŚĆ, RUMIAN POLNY, BYLICA, RÓW MELIORACYJNY, METOPION, WIEK DOJRZAŁY, ROPUCHA KARŁOWATA, FALA NOŚNA, PAMIĘĆ, CHRZEST PRAGNIENIA, MLECZ NADWODNY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DZIELNICOWY, ŻYWOTNIK JAPOŃSKI, ELASMOZAURY, SOBACZA LILIJA, WIDŁOZĄB OKAZAŁY, TRZYSZCZ, DZIEŃ, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, PAŁECZNIK, PUCH, PIPA, SEKWOJADENDRON, WYWIETRZNIK, WŁOSKI, BOCIAN, ADAPTER CUMOWNICZY, AUTOGIEŁDA, GEODEZJA SATELITARNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, INTRYGA, TOKSYNA SINICOWA, TRÓJLIST FALISTY, SZCZAWIK CZTEROLISTNY, WANNANOZAUR, BARBARYZACJA, PLEBEJKA, OBIEKT MOSTOWY, NAMULNIK WIELKOGŁOWY, PORA, RYNEK KONKURENCYJNY, EGILOPS CYLINDRYCZNY, ZEBRA GÓRSKA, TANATOLOGIA, MACHNIĘCIE KOZŁA, MIÓD SZTUCZNY, BLASZKA, PROPORZEC, ODWIEDZALNOŚĆ, OSSUARIUM, SZAFRAN GARGAŃSKI, KOPERCZAKI, KWEZYTOZAUR, INŻYNIERIA WIEDZY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SZAFRAN, CZOSNEK DZIWNY, ZIEMIA ŚWIĘTA, SODOKU, GESTALT, SIATKA CENTYLOWA, MORS, GIBON CZARNORĘKI, ARTEFAKT, UTATSUZAUR, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, KROWA MORSKA, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, PUZZLE, EURO, TEORBAN, SINIEC, BAGNIAK, SĄD KAPERSKI, GAULEITER, SINIACZEK PASKOWANY, WARSTWA OZONOWA, SZARAŃCZA, KANAPKA, KONTRALT, PSZCZELNIK, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, KABARET, KUPRÓWKA, ROZRABIACZ, FUNDUSZ SOŁECKI, OPŁATA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, ROBAK, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, CZAPLA CZARNONOGA, NARCYZ ŁUSKOWATY, ASTRONOMIA, BLOK, UPOLITYCZNIENIE, WYSYPKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SAMOGŁOSKA DŁUGA, ISLANDZKI, OAZIK, CHOROBA CAFFEYA, ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, FELSUMA STANDINGA, MYSZOSKOK WIELKI, KETEMBILLA, KOMEDIA DELL'ARTE, CHOINA ZACHODNIA, NEBIWOLOL, MIRAŻ, GAZ, MEWA CZARNOGŁOWA, OBSADKA, ZBÓJNIKOWATE, MORENA BOCZNA, RACIECHOWICE, DOMINO, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, GITARA AKUSTYCZNA, FOKA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, STUDNIA ARTEZYJSKA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, WIETRZENIE TERMICZNE, MONTAŻYSTA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, WZGÓRZE, KOSTECZKA SŁUCHOWA, BANAN, MUSZLOWCE, RUSEK, RUCH PRECESYJNY, ALMIK KUBAŃSKI, BURGRABIA KRAKOWSKI, DROGI RODNE, PRUSKI DRYL, MIÓD BARTNY, SZAFIROLOTEK, SERBISTYKA, KOSOGON, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, ŻÓŁTLICA, OWCA KAMIENIECKA, ?VEGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA Gastropacha populifolia - ćma z rodziny barczatkowatych; występuje w Europie środkowej i południowej, przez Rosję, aż po Chiny i Japonię; jej gąsienice żywią się liśćmi wierzby i topoli (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA
Gastropacha populifolia - ćma z rodziny barczatkowatych; występuje w Europie środkowej i południowej, przez Rosję, aż po Chiny i Japonię; jej gąsienice żywią się liśćmi wierzby i topoli (na 20 lit.).

Oprócz GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - GASTROPACHA POPULIFOLIA - ĆMA Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; WYSTĘPUJE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, PRZEZ ROSJĘ, AŻ PO CHINY I JAPONIĘ; JEJ GĄSIENICE ŻYWIĄ SIĘ LIŚĆMI WIERZBY I TOPOLI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast