BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUŁAWA to:

broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUŁAWA

BUŁAWA to:

atrybut hetmana (na 6 lit.)BUŁAWA to:

oznaka władzy hetmana (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.546

SARI, GRUŹLICA ZWIERZĄT, MURENA WSTĄŻKOWA, JEZIORO ENDOREICZNE, KANAŁOPATIA, MNOŻNIK, CIEŃ, POLEWKA, NABIEŻNIK, LOGIKA KIERUNKOWA, KLIENT, RYNEK PIERWOTNY, KOT, INICJATYWA OBYWATELSKA, WYDZIELINA, TONUS, RAK PRĘGOWATY, OSKARŻENIE, SAURON, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, POLO, MANTOLET, GALARETA, KRYPTOKOMUNIZM, RYZYKO INWESTYCYJNE, WYROCZNICA, PIANOGIPS, RODZINA NIEPEŁNA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, DŹWIGARKA, DMUCHAWKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, JĘZYK KAFIRSKI, KOŁOWACIZNA, ZOOEKDYSON, INFLACJA BUDŻETOWA, KULBAKA, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, FILOZELA, KOŃ, BOLA, KSIĘGA ŁAWNICZA, KARABINEK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, CHOROBA GRZYBOWA, FIRMAMENT, MLECZKO, SZCZUR PIŻMOWY, OPŁATA PÓŁKOWA, CZARNA FEBRA, SPUST, WIELKANOC, REGULATOR WATTA, MIESIERKA, MAŁY RUCH GRANICZNY, MAKRO, PÓŁSFERA, UDZIAŁ, CHOROBA BOSTOŃSKA, MOWA, MISJA STABILIZACYJNA, RUSZNICA, WIATROPYLNOŚĆ, OBRĄCZKA, ŁUK, CIŚNIENIE KRWI, KLAG, STANZA, NIESTRAWNOŚĆ, FREUD, ALBIGENSI, ŁYŻWA FIGUROWA, SUKSAMETONIUM, GODZINA REKTORSKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, SCENA ROZBIERANA, DONIESIENIE, DŁUG TLENOWY, ZAWAŁ, KASZTAN, UDAWANIE, PRZEPĘD, KASZT, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KORIACKI, PAENULA, KĄPIEL, DANONEK, FORMA, CIĘCIA BUDŻETOWE, MINERAŁ ZABARWIONY, BACHMAT, PROLIFERACJA, KARTEL, EKONOMIA NORMATYWNA, STUDNIA ARTEZYJSKA, ANALIZA FINANSOWA, HISTORYCYZM, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, FATALIZM, KADETT, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, WARTOŚĆ NOMINALNA, AKT MOWY, STRÓŻA, SZKODNIK, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, SUTENER, KASTET, NAKO, SUTANELA, BIAŁA STREFA, EMITOFAGIA, IRTYSZ, KOLEGIUM KONSULTORÓW, DAMAST, KOLORATKA, LASKOWANIE, RZEŻUCHA, CZEK PODRÓŻNICZY, EWOLUCJA, USTAWA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, BRAT MLECZNY, ŻNIWIARKA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, EB, LATA, PACHYPLEUROZAUR, CAP, IRREDENTA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, INFILTRACJA, ŚWIST KRTANIOWY, RADA GABINETOWA, PĄK, PIERWODRUK, SZYFON, SPŁUKIWANIE, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, MĄKA RAZOWA, INFLACJA, TUKA, WSPÓŁCZYNNIK, SZEW, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, BOGOMILIZM, CHWOŚCIK BURAKA, SUSZARNICTWO, NOKAUT TECHNICZNY, PROTEKTORAT, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, ŚLIMACZEK, CHŁODNIK LITEWSKI, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, DZIELNICA, BUFFETING, OBRAZ OPTYCZNY, KOMISJA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, MUŚLIN, PRZEWIELEBNOŚĆ, KATANA, SUKMANA, WYDATEK MAJĄTKOWY, MONITOR, BAGNO, SEŁEDEC, KATEDRA, TUNDRA, MINISTERSTWO, SKŁAD AWIZOWANY, KINDER NIESPODZIANKA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, WIKARIUSZ GENERALNY, GALWEOZAUR, TUBKA, OSUTKA SOSEN, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, WISKOZA, ODGŁOS, INGRES, KOKS, HOLTER, TELEGRAFIA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KWOTA CUKROWA, HELLENIZM, TYRANIA, KUCHNIA WOJSKOWA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, FAVELA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KĄT BRYŁOWY, KOLABORANT, PIERWSZY WERTYKAŁ, PRZEWÓD, CZUCIE TRZEWNE, SUTENERSTWO, GRZEBIEŃ, OBWÓD AUTONOMICZNY, BIOSFERA, MUSZKA, DONŻON, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KOSZARNIAK, TARCICA, GUR, POSTĘPEK, BÓJ SPOTKANIOWY, KOSA, LINIA, NARYS KWIATOWY, WILKI WORKOWATE, HADŻAR, LUTEFISK, LAJKRY, GRZYBY LĘGNIOWE, ZABORY, ALLOFONIA, DEPRAWACJA, HIPERPRZESTRZEŃ, BARBARIA, KOLEKTA, MACEDONIA, ŁUK, SINGEL, MACA, NANORADIAN, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, HURYCKI, CZEBUREK, CIT, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, REKWIZYCJA, KUKŁA, HULA, ARENDARZ, ILOCZYN MIESZANY, KUCHNIA POLOWA, ŻER, DYSFAGIA, KRÓCICA, MEGAPARSEK, ANTYSZTUKA, CZEK BANKIERSKI, ŚWIECA, ZAPIEKANKA, PUNKT FILTRACYJNY, KUŁACTWO, ROZPORZĄDZENIE, PUNIJCZYK, KOTURN, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, KARTUZ, LANCA, MONITOR, MENTYK, SEKRECJA, FUNDUSZ ZASOBOWY, BALSA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, HISZPANKA, NOTKA, SSANIE, RYNNA POLODOWCOWA, TERMOGRAM, PUSZKARSTWO, SILNIK SZEREGOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, ADAMÓW, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PUGET, FACH, KARABIN BERDAN, WKŁAD BUDOWLANY, SERDUSZKA OKAZAŁE, CHODY, KANAŁ JONOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, KOSZT FINANSOWY, HETERODUPLEKS, KULOMETRIA, CYK, INTERWENCJA HUMANITARNA, PERGAMON, KYNOTERAPIA, STANDARD ETYCZNY, ABSOLUCJA, ŻWIR, GOLIAT, MIKOZA, DIECEZJA, ?KLINKIER CEMENTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUŁAWA broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUŁAWA
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów (na 6 lit.).

Oprócz BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - BROŃ OBUCHOWA UŻYWANA PRZEZ TURKÓW I TATARÓW. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x