NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEZIORO EPISZELFOWE to:

naturalny zbiornik wody słodkiej, powstały przez zamknięcie odpływu wody z doliny (fiordu) przez lodowiec szelfowy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.185

KARLIK KUHLA, DIODON JEŻYK, JĘZYK PIKTYJSKI, PUŁAP DYNAMICZNY, KIOGA, CUCHA, TERMITIERA, TRASZKA OGNISTA, WODOROSIARCZAN, INTERWENCJA PROCESOWA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, DZIEŃ PAPIESKI, PILOTÓWKA, TRAWOŻERNOŚĆ, TĘCZA, GABINET CIENI, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KOLABORACJONISTA, PROSZEK, ŻÓŁTY GUZEK, ARMILA, BOŚNIACKI, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, EUKLIDES, JĘZYK KRASNOLUDÓW, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, NAJDUCH, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, MONITOR, LITR, LACHS, JEZIORO EWORSYJNE, PIELĘGNIARSTWO, WÓZ, SERDUSZKA OKAZAŁA, EDWARDA, IGLISHMEK, OAZA, CZYSTA, OCEMBROWANIE, MINISTERSTWO, KOKS, KĄT DEPRESJI, SZPILKA, JĘZYKI IROKESKIE, ZSYPKA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, VANDA, GENERAŁ, CZARNA OSPA, SOS MONACHIJSKI, ZANIECZYSZCZENIA, LAGERPETON, IMMUNOSUPRESJA, INKASO, JEZIORO GORZKIE, BON PIENIĘŻNY, URZĄDZENIE WEJŚCIA, KONTRASTER, PUPILEK, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, DROGA RZYMSKA, WSPOMNIENIE, KOKLUSZ, CAŁOPALENIE, REFORMACJA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, JĘZYK, HYDROMONITOR, ŚWIST KRTANIOWY, FORD, DENITRYFIKATOR, ŻAGIEW, LIBERALIZM SOCJALNY, CYTRANGA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, RAMIENICA POSPOLITA, WŁÓCZNIA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ŚWITEŹ, BAWOLEC, KATION AMONOWY, PILENTUM, AMADJUAK, KRÓTKONOS BRĄZOWY, OKNO MODALNE, POJANG, MUCHOMOR BULWIASTY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, GRUCHOT, WYPIERDEK MAMUTA, PETRYWAŁ, BICZ SZKOCKI, PATOKA, AUT BRAMKOWY, TYLOZOID, KRAN, DERMATOGLIF, TAHITI, ĆWIERK, POCISK NIEPENETRUJĄCY, OSADY ŚCIEKOWE, DELUWIUM, ŁOSOŚ, GĘŚL, ALFABET FIKCYJNY, SYRENA ALARMOWA, PUNK, PADACZKA AUDIOGENNA, QUIZ, DOS, CYK, RAK STAWOWY, HORMON TROPOWY, HOLTER EKG, SILNIK WODNY, TWIERDZENIE WILSONA, KOLORATKA, CHODNIK, UDAWANIE, MATERIAŁ ZECERSKI, CZARNI JEŹDŹCY, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, POLEWKA, CZEKOLADA PITNA, ZASIŁEK OKRESOWY, MIÓD PITNY, STRAJK OKUPACYJNY, ZRZUT, MALGHIR, WROTA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, TETRIS, WĘŻYK, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KOŚCIÓŁ MARONICKI, HALOFIL, MIESIARKA, JASNOŚĆ, MORA, MIECZ DWURĘCZNY, DŻEZ, HARCERZ ORLI, NIPIGON, JARMULKA, ALARM OZONOWY, KERATOPLASTYKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PRZYPADEK, BUŃCZUK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, AKREDYTYWA, DIMETYLOETANOLAMINA, ZŁAMANIE OTWARTE, ODLEWA, CZERPAK, PROMIEŃ, WODNOŚĆ, KIANTA, CHWOŚCIK BURAKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, OTOCZKA MIELINOWA, ASTROWIEŻYCZKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, JEZIORO SOLANKOWE, CIASTO PTYSIOWE, OKULTACJA, HORMON GONADOTROPOWY, SIOŁO, GARKUCHNIA, TRAKEN, BUTYL, ALBIGENSI, DZIAŁANIA, MONOGENEZA, SKOŃSKI, NACZÓŁEK, DYSZKANT, PROLIFERACJA, TEORIA PERSPEKTYWY, PIDŻIN, OPŁYW, FIESTA, SZYBKOZŁĄCZE, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRZEWÓD FAZOWY, MARACAIBO, GRZAŁKA, ANDROGINIA, BAZYLEUS, SYGNAŁÓWKA, KLOPIDOGREL, KUKUNOR, ŁZAWNIK, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, ŁADNICZKA OKAZAŁA, RENTA SZKOLENIOWA, MITRA, PIKIELHAUBA, FIGURA ZASZCZYTNA, CETNO, ŁUT, ZRZUTKA, DELEGACJA, ŁAWA, WKŁAD BUDOWLANY, PROMIENIOWANIE ALFA, LIDO, NER, VITARA, ZANURZENIE, PIŁKA RĘCZNA, RABSZTYN, NEFROSTOMIA, RDZEŃ GRAFU, JUDASZ, ALFABET GRECKI, FATALIZM, KONFIGURACJA, PROSZEK KAKAOWY, WYDAWNICTWO ZWARTE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, AUROR, APOLIŃSKOŚĆ, PALARNIA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, JEZIORO FIORDOWE, POLIKONDENSAT, FORMA PRZESTRZENNA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, WJAZD, BRÓD, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, INFLACJA KONSUMENCKA, LICZBA ZŁOŻONA, DZO, WODY FLUWIOGLACJALNE, SYNANTROP, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KOCZKODAN NADOBNY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PIOTR APOSTOŁ, PRASAD, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, UMIAK, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, FETYSZYSTA, IRTYSZ, HEROSTRATYZM, STACJA ORBITALNA, HALMA, CYKL HYDROLOGICZNY, LIST ZASTAWNY, TOREBKA, KOŚCIÓŁ, OJCZYZNA, BODOR, SANKCJA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, POŁYSK, SERBSKI, AINUR, CZARNA MOWA, PSYCHOANALIZA, HORMON, HELLADA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, POSTOJOWE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, SZCZELINA LODOWCOWA, PELHAM, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KONFISKATA, ALGORYTM EUKLIDESA, JĘZYK CELTYCKI, KLAKA, ZADRAPANIE, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, AMORTYZACJA PODATKOWA, GONADOTROPINA, RESET, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ATTACHAT, PRAWO, KIL, BÓBR RZECZNY, MAKROPOLECENIE, PĘCHERZ, ROSZCZENIE REGRESOWE, TWIERDZENIA TALESA, DOMINACJA PEŁNA, ULTRABOOK, KSYLOFAGIA, MIARA ŁUKOWA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, WAB, ?JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEZIORO EPISZELFOWE naturalny zbiornik wody słodkiej, powstały przez zamknięcie odpływu wody z doliny (fiordu) przez lodowiec szelfowy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEZIORO EPISZELFOWE
naturalny zbiornik wody słodkiej, powstały przez zamknięcie odpływu wody z doliny (fiordu) przez lodowiec szelfowy (na 18 lit.).

Oprócz NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NATURALNY ZBIORNIK WODY SŁODKIEJ, POWSTAŁY PRZEZ ZAMKNIĘCIE ODPŁYWU WODY Z DOLINY (FIORDU) PRZEZ LODOWIEC SZELFOWY. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x