AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE to:

akt administracyjny nadający uprawnienia do szczególnego korzystania z wód stanowiących własność Skarbu Państwa i im przyległych terenów i ich zagospodarowanie, m.in.: regulacja, wykonywanie urządzeń wodnych, długotrwałe obniżanie terenu; dokument jest wydawany przez starostę (Ustawa z dn. 18 lipca 2001, Prawo wodne) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.485

CYWILNOŚĆ, LOGOWANIE, TERMOGRAM, GŁOWA DOMU, DELEGAT, ŻART, KOLUMNA AMUNICYJNA, PIK, ŚWIETLÓWKA, BALANS, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, GRANICA PAŃSTWA, DENOTACJA, OKRĘT DESANTOWY, OSCHŁOŚĆ, ANTYDEPRESANT, KABOTAŻ, WIATRY, APOLOGETYK, ŻYWA TORPEDA, PAŁATKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, SĄD ADMINISTRACYJNY, POWIEŚĆ S-F, BILET PERONOWY, OSTROŚĆ, KREWETKA NAKRAPIANA, ROZPLOT, SIECIARZ JASKINIOWY, FORMA ODLEWNICZA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ZAKRĘT, DROGA POŻAROWA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, WĘDKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PISMO PROCESOWE, BRAMKA HONOROWA, BŁYSTKA OBROTOWA, URLOP WYPOCZYNKOWY, LENIWIEC, ANALIZA CZYNNIKOWA, AKSAMITNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, HYDROWĘZEŁ, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, ANTYKLINA FAŁSZYWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, PISCHINGER, URNA, MEZOMORFIA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, MYRMEKOFIL, JEZIORO PODLODOWCOWE, SYMPOZJON, STUDNIA, HYGROPSAMMON, MISJA STABILIZACYJNA, STRÓŻA, ŻABA, RADAR DOPPLEROWSKI, ŻELAZICA, BEKON, PODMIOT DOMYŚLNY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, PODPINKA, BEZLITOSNOŚĆ, RAFA, FLEGMA, WUHAN, ZEBRULA, AKROBACJA LOTNICZA, REIFIKACJA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PILATES, FILM SF, HAMULEC KLOCKOWY, ATASZAT, WIDNOŚĆ, FITOCHEMIA, MURARKA OGRODOWA, USTAWA EPIZODYCZNA, WIRUSY SSRNA(+), CHLEBEK PSZCZELI, DANONEK, CIEKŁOŚĆ, CZUJKA, INFLACJA, DZIEKAN, MÓZG, KROWIANKA, POLICYJNOŚĆ, REKIN OWSONA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WETTER, KOCIE OKO, FITOSTEROL, POWYWRACANIE, ZASPOKAJANIE, AUTOCASCO, NOSACZ MENTAWAJSKI, REFLEKTOR NEUTRONÓW, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SŁUP, POBUDKA, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, AIDS, MECZ MISTRZOWSKI, HAMULEC WIRNIKOWY, PIENIĄDZ REZERWOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, TOLERASTIA, ROŚLINY NASIENNE, REKWIZYCJA, BIGBIT, CZYSTA, PEER-TO-PEER, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, LUFT, AKTYWNOŚĆ, FIRMÓWKA, WIOŚNIANKA, CICHY WSPÓLNIK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, RAK PRĘGOWANY, BERMYCA, SZUM NADMIAROWY, RZECZ, ŁYSA PAŁA, MURZYN, PRZEGRODA, CZAS, POLITYKA LEKOWA, JĘZYK TAMILSKI, RÓŻNOPAZURKOWCE, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, WALIDACJA, DONIESIENIE, RODZIC CHRZESTNY, WIELKANOC, SZCZWANY LIS, RÓW, METRYKA, ANIOŁEK, KLUCZ SZWEDZKI, SAMOZAPŁON, ASYRYJKA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, URNA WYBORCZA, DIAGRAM KWIATOWY, KLUCZYK, SZEPLENIENIE, KOSMATOŚĆ, KALORMEN, MAŁODUSZNOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, MYCKA, SUFFOLK, ROKIETOWATE, KOD, PIASEK ZWAŁOWY, INKORPORACJA, TĘPOZĘBNE, PRZEWROTOWIEC, WIELKI STEP, REGENERAT, WIEŚ, WYSZUKIWARKA, BANKIERKA, GRUPA IMIENNA, HIPERPRZESTRZEŃ, CARRUCA, WĘZEŁ, SORPCJA, MODEL AKTANCJELOWY, ŻYWIOŁAK, AUSTRALIJCZYK, PISMO OKÓLNE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MAGAZYN, ROGAL, WARKOCZ, NIEJAWNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ABCHASKI, ABLACJA, GETTO TRANZYTOWE, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, MARKGRAF, HOLTER, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, CZEREŚNIAK, IKEBANA, LEON, PODTRZYMKA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŻER, PRAWO MURPHY'EGO, ABSZTYFIKANT, AKCIK, CHŁÓD, SADYSTYCZNOŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GLINIAN, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, STONOGA MUROWA, INA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, STARODAWNOŚĆ, REFERENDUM GMINNE, STACJA, KONCERT ŻYCZEŃ, WARIACJE, KLASYFIKACJA, KSIĄŻECZKA, SPADKOBRANIE, CALI, ŚRODEK PRAWNY, DRAMAT MUZYCZNY, PRZYWILEJ EREKCYJNY, GŁOWICA BOJOWA, KOLEKTYWIZM, WIDELNICA, PROMIENNOŚĆ, UCZEŃ, TRABANT, STRAŻNIK ŁOWIECKI, TACNA, OSZAST, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZAKRES, TEORIA MNOGOŚCI, PUŁAP TLENOWY, INDUKCJA, POŚWIADCZENIE, TORFOWISKO NISKIE, ROZKŁADOWOŚĆ, POTRZOS, RULETKA, KTOŚ, REZERWA REWALUACYJNA, LUSTRZEŃ, PROTEKCJA, DESZCZÓWKA, BUDUAREK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ANAMORFOZA, NOCEK WĄSATEK, SAKWA, PEREŁKA, PRAKTYCZNOŚĆ, EKSPERTKA, BECZKA Z PROCHEM, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REFLUKS, ŚWIADECTWO UDZIAŁOWE, I WOJNA ŚWIATOWA, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, WAGNER, ŻARTOWNIŚ, PRZYCZYNEK, SERBSKI, CEDRZYK, KRÓLOWA MATKA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, DÓŁ, LICZNIK ISKROWY, LIBERALIZM SOCJALNY, ANORAK, EGZEKUCJA KOMORNICZA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, STATEK GŁĘBINOWY, BŁYSZCZ BIZMUTU, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, FACHOWIEC, OBWÓD MAGNETYCZNY, SAKRAMENT, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ZŁOTOŚĆ, SZWABSKI, MANDYLION, AKCJA, WYWIAD, TRANSPORTÓWKA, ROZPIERACZ, ?DIABEŁ WCIELONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZWOLENIE WODNOPRAWNE akt administracyjny nadający uprawnienia do szczególnego korzystania z wód stanowiących własność Skarbu Państwa i im przyległych terenów i ich zagospodarowanie, m.in.: regulacja, wykonywanie urządzeń wodnych, długotrwałe obniżanie terenu; dokument jest wydawany przez starostę (Ustawa z dn. 18 lipca 2001, Prawo wodne) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZWOLENIE WODNOPRAWNE
akt administracyjny nadający uprawnienia do szczególnego korzystania z wód stanowiących własność Skarbu Państwa i im przyległych terenów i ich zagospodarowanie, m.in.: regulacja, wykonywanie urządzeń wodnych, długotrwałe obniżanie terenu; dokument jest wydawany przez starostę (Ustawa z dn. 18 lipca 2001, Prawo wodne) (na 21 lit.).

Oprócz AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - AKT ADMINISTRACYJNY NADAJĄCY UPRAWNIENIA DO SZCZEGÓLNEGO KORZYSTANIA Z WÓD STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA I IM PRZYLEGŁYCH TERENÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE, M.IN.: REGULACJA, WYKONYWANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, DŁUGOTRWAŁE OBNIŻANIE TERENU; DOKUMENT JEST WYDAWANY PRZEZ STAROSTĘ (USTAWA Z DN. 18 LIPCA 2001, PRAWO WODNE). Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x