D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYBA KOSTNA to:

D: ryba kostnoszkieletowa, przedstawiciel ryb kostnoszkieletowych, najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupy wodnych kręgowców, klasyfikowanych w randze nadgromady obejmującej ryby o szkielecie w różnym stopniu skostniałym - w odróżnieniu od szkieletu chrzęstnego występującego u ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes) - oraz oddychających skrzelami we wszystkich stadiach rozwoju osobniczego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.366

DIU, HAFLINGER, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PAR, WYDRA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, SZCZELINA SKRZELOWA, PEGMATYT, HI-HAT, PEKARI, ANEROID, SAKSONIA, GALOIS, RÓŻOWCE, OBRĘCZ BARKOWA, STYLIZACJA, MAPUCHE, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, AMINOFENOL, DENAZYFIKACJA, CEGŁA CERAMICZNA, GRUBODZIÓB, FRYGIJCZYK, DUJKER SIWOPRĘGI, MUŚLIN, PRZECIWOBRAZ, PELAGIAL, CHOROBA NAXOS, RAZBORA SUMATRZAŃSKA, KARP KRÓLEWSKI, LAKTYD, BASZKIRSKI, ROŚLINA ACYDOFILNA, WANADOWIEC, METALOPROTEINA, SOCJOLOGIA MIASTA, SZÓSTKOWY, SWOJAK, DROBNOUSTEK BECKFORDA, SPECJACJA RADIACYJNA, SZEŚCIOSZPAROKSZTAŁTNE, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KOŻUSZYSKO, PAŁASZ, KRAPLAK, NEMEGTOZAUR, WATAŻKA, ARABSKI GREYHOUND, KOSTIUM PLAŻOWY, CAMERON, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, STRUNOWIEC, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZGRZEBŁO, LAKTOOWOWEGETARIANIN, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CYTRONELOL, ŻYWICZLIN, PROSTNICA, PIĘCIOKĄT FOREMNY, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, WIDEOKONFERENCJA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TARCZOWCE, JEDNOPOLÓWKA, KACZUGA INDYJSKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, MCHY WŁAŚCIWE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ŻABA DALMATYŃSKA, MUŁ, ROZMIAR, ACHONDRYT, KISMET, PLASKORA, PERKOZ CHILIJSKI, ALANINA, TORFOWIEC NASTROSZONY, SZLACHAR, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OSKÓREK, SSAKI, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, PAWIAN CZAKMA, PLAZMODESMA, MAGNETYT, SZLIF BRYLANTOWY, BŁYSZCZ SREBRA, FRAGILARIOWATE, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, TELEWIZJA, HEAD HUNTING, JELEC, NUTRIA, IROKEZKA, EUTENIKA, SYRENA, SYNOD DIECEZJALNY, LIRA, DOPŁATA EKSPORTOWA, LAK, OJCIEC, ŻÓŁW JANGCY, BŁYSZCZYK TĘCZOWY, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, DZIK, ZBROJOWNIA, ŻABA NILOWA, PELIKAN MAŁY, SEFARDYJCZYK, KAJMAN CUVIERA, GUARINI, POLEPSZACZ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, RAPIER, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, SZYP, KROKODYLOWATE, STEGOZAUR, PAPRYKARZ, GLIKOL, NIETOPERZE, TYTANOZAURY, SERTRALINA, MYSZ MAŁOOKA, TRAMONTANA, TLENOWIEC, PŁYWIK, JĘZYK ŁEMKOWSKI, SOFISTA, SCYMNOWATE, KWAŚNICA, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, KONIK DULMEŃSKI, SINIEC, BAKTERIA, SKIALPINIZM, MARKETING TERYTORIALNY, GĘŚ EGIPSKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, BARWA, PERKOZ ROGATY, KÓZKA, MANIPULATOR, KAWALA, TOKOFEROL, ALDEHYD GLICEROLOWY, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, LAMNA, TOBOŁEK, WARCABNIKOWATE, ADELOBASILEUS, POPIELICA, PROSTNICA, PISMO NUTOWE, KRZYŻ PRAWOSŁAWNY, OPTIMUM EKOLOGICZNE, MRUKOKSZTAŁTNE, KWAS GLUKONOWY, PERTURBACJA, WYGODNICTWO, CHWOST, PŁOCICA, CYKADA WIELOLETNIA, TRITERPEN, TLEN, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, WILCZARZ IRLANDZKI, ŚLUZICE, STRZAŁKA BAŁTYCKA, KWAS MLEKOWY, TROPIK, SKAKUNY, LISTEK ZARODKOWY, SANDARAK AFRYKAŃSKI, FILM SCIENCE-FICTION, DOM SAMOTNEJ MATKI, WZIĄTEK, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, GROT, ARGUS, INTERPRETACJA, JĘZYK ARAMEJSKI, MASTYF, PROLETARIUSZ, HAGIOGRAF, SPOROWIEC, CZYNNIK ONKOGENNY, KOMPLETNOŚĆ, BYDŁO, WYDATKI RZECZOWE, MURENA CĘTKOWANA, MOŁDAWSKI, ZAĆMA CAŁKOWITA, ŚCIANKA, ORLICJA, TRĄBOWIEC, GRUPA FOKUSOWA, FILOZOFIA JĘZYKA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, ŻELAZO, ŻYWOPŁOCIK, PRZEDPORCIE, KOLIMACJA, PRZETOKOWY, BISFENOL, SZYMPANS ZWYCZAJNY, SARDYNKA, TARLISKO, UKŁAD LOMBARDZKI, TOŁWIŃSKI, ARAPAIMA, SPISZAK, JĘZYK FLAMANDZKI, PUNK, TAPIRY, BOBRKOWATE, KOŁO, MANGANIAN(VI) POTASU, KAPERKA, DZIESIĘCIONOGI, MARSCHENER, JAMRAJOKSZTAŁTNE, SEPARACJONIZM, BRZEGOWCE, SARDELA PERUWIAŃSKA, SURF ROCK, PROPORCZYKOWIEC CYNAMONOWY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, KRYNICZANIN, PROZAUROPOD, KAZARKA, ŻACHWA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, SZAMPION, STANFORD, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, KLIMAKTERIUM, PIERWOTNIAK, JĘZYK AFRYKANERSKI, HALIBUT NIEBIESKI, ŁUSKA, GAL, KOT PERSKI, WOLNA KONKURENCJA, REKIN BRĄZOWY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, STEPNIARKA PASKOWANA, GLYPTODONTOPELTA, CHLOROMETAN, FELLINI, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, KAŁMUK, ZLEW, PRAZYNOFIT, HAPTOFIT, JELITO PROSTE, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, KADŹ ZACIERNA, RUSINKA, NAHUATL, SEWEL, SZRAPNEL, SKAKUNOWATE, ZWINNIK COSTELLO, JAŹ, BEŁKACZEK POSPOLITY, TRATWA, PILARKA RAMOWA, SÓWKA, MANGANOWIEC, TRAŁOWIEC, MEPROBAMAT, NOTARIUSZ, RAABE, TURECKI, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, KISZKA KASZANA, NAUCZYCIEL NIEMIANOWANY, MROCZEK POZŁOCISTY, OSŁONOWOŚĆ, GWASZ, KORONA SŁONECZNA, PODZIAŁ, JĘZYK INDOIRAŃSKI, RUMUŃSKI, NASKALNIK, BEANIA, DESMAN PIRENEJSKI, AMUNICJA JĄDROWA, KWAS FOLIOWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, POLNIK ZIEMNOWODNY, ENZYM RESTRYKCYJNY, RAJOKSZTAŁTNE, MONITORING PRZYRODNICZY, RYBA UKWIAŁOWA, CZARNIAK, ?DEFICYT HANDLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYBA KOSTNA D: ryba kostnoszkieletowa, przedstawiciel ryb kostnoszkieletowych, najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupy wodnych kręgowców, klasyfikowanych w randze nadgromady obejmującej ryby o szkielecie w różnym stopniu skostniałym - w odróżnieniu od szkieletu chrzęstnego występującego u ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes) - oraz oddychających skrzelami we wszystkich stadiach rozwoju osobniczego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYBA KOSTNA
D: ryba kostnoszkieletowa, przedstawiciel ryb kostnoszkieletowych, najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupy wodnych kręgowców, klasyfikowanych w randze nadgromady obejmującej ryby o szkielecie w różnym stopniu skostniałym - w odróżnieniu od szkieletu chrzęstnego występującego u ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes) - oraz oddychających skrzelami we wszystkich stadiach rozwoju osobniczego (na 10 lit.).

Oprócz D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - D: RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZEDSTAWICIEL RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH, NAJLICZNIEJSZEJ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANEJ GRUPY WODNYCH KRĘGOWCÓW, KLASYFIKOWANYCH W RANDZE NADGROMADY OBEJMUJĄCEJ RYBY O SZKIELECIE W RÓŻNYM STOPNIU SKOSTNIAŁYM - W ODRÓŻNIENIU OD SZKIELETU CHRZĘSTNEGO WYSTĘPUJĄCEGO U RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH (CHONDRICHTHYES) - ORAZ ODDYCHAJĄCYCH SKRZELAMI WE WSZYSTKICH STADIACH ROZWOJU OSOBNICZEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x