PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJEK to:

przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJEK

LEJEK to:

Clitocybe - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

ukształtowanie terenu w formie dołu; wgłębienie (na 5 lit.)LEJEK to:

anatomiczna część międzymózgowia, proksymalnie będąca przedłużeniem guza popielatego, natomiast dystalnie przechodząca w tylny płat przysadki (na 5 lit.)LEJEK to:

ktoś (zwykle dziecko lub zwierzę), kto dużo sika, nie umie powstrzymać moczu (na 5 lit.)LEJEK to:

Clitocybe gibba - gatunek grzyba z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

Gomphus clavatus (Pers.) Gray - gatunek grzyba należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae); w Polsce bardzo rzadki i prawnie chroniony (na 5 lit.)LEJEK to:

rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.)LEJEK to:

używany przy wlewaniu płynu do butelki (na 5 lit.)LEJEK to:

przydatny przy przelewaniu cieczy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.373

OCHOTNIK, PUSTYNNICA KATOLICKA, TEATR EPICKI, GROMADA, KOŁO ZĘBATE, SEJM ELEKCYJNY, WIELOFAZOWOŚĆ, RUSSELL, FLUBV, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, CHMURA ŚREDNIA, OLIGOMER, ANGIOLOGIA, STAGONOLEPIS, NOWOROCZNIK, ARBUZ, PANTALONY, BUZDYGAN, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, ZUPKA CHIŃSKA, EKSHIBICJONISTA, LEGENDA, STUDIUM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, STOS PACIERZOWY, BUŁKA FRANCUSKA, KLIN, ARENGA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PISMO NUTOWE, KRZYŻ KOMANDORSKI, HUGHES, BROMOLEJ, WYDERKAF, ANALITYCZKA, PINGLE, ZERO, KONTUAR, ELANA, DIAMAGNETYZM, EDYKUŁ, SILNIK GAŹNIKOWY, OFICYNA WYDAWNICZA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, SUTASZ, KOSMOFIZYKA, PIECHOTA ŁANOWA, SKRYTOBÓJCA, GEN PLEJOTROPOWY, SPRAWNOŚĆ, WSKRZESICIEL, PLATYNOGŁÓWKA, BĄK, CIESZYNIANKA, WYTRZYMAŁOŚĆ, UBIJACZ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GESTIA TRANSPORTOWA, GARDEROBIANKA, RYBY MORSKIE, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, ROZPIERACZ, LEPTONEKTES, WRZECIONO, ORNITOLEST, DEREŃ, MUŁ, PROSZEK DOVERA, MASŁOSZ, SKLEPIENIE SIECIOWE, MYKWA, WZIERNIK, SUSEŁ KARLIK, KUC KASPIJSKI, CYKL AZOTOWY, DOMINACJA PEŁNA, TRIADA, SŁOIK, DEBLISTA, FORMALISTA, FRAKCJA, KONTUR, CHAŁUPNIK, KOMEDIANTKA, CZERWONA BURŻUAZJA, STATYKA, WEBMASTER, KOŁO, GOŹDZIANKA, ŻYŁKA, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, PRĄŻEK, PODNÓŻEK, LOKACJA, PALNIK BUNSENOWSKI, LINIA GEODEZYJNA, PRZEŚMIECHY, HOSTA, LEGWAN FRĘDZLASTY, CZARCIA MIOTŁA, PAKÓWKA, WĄŻ, DYWIZ, TERRANIE, RÓŻA PUSTYNI, MACIEJKA, MIEDZIOWNIK, OPIEKACZ, CHOROBA KENNEDY'EGO, OŚLARZ, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GROCHÓWKA, MIASTO UMARŁYCH, FACHURA, KONCHA, ŚWIETLICA, HASZTAG, ALERGOLOGIA, WŁOK, GROCHY, ŻWAWOŚĆ, KOZERA, FASKA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SORGO, JĘZYK PROTOSEMICKI, PIEKARNIA, TRYB BEZPRZETARGOWY, KREPA, SZTUBA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PSALTERIUM, LUNETA, TENOR DRAMATYCZNY, WARSTWA EUFOTYCZNA, RYKSZARZ, CHOROBA THOMSENA, STOSUNEK PRZERYWANY, CEPISKO, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ATAK, RODZINA JĘZYKOWA, GĄSIOR, KLAJTONIA, ŻURFIKS, EDAFOZAUR, ŚLIMAK, CZYŚCIK, CZERKIES, DRYGA, PANKREATYNA, BĄBEL, KRĘG OBROTOWY, SORTYMENT DREWNA, WYPAŁ, HERETYK, WĘZEŁ, KRUP, PANEGIRYSTA, HALON, RZUT PROSTOKĄTNY, PSYCHOTANATOLOGIA, NAWALENIE SIĘ, INSTYTUCJA, TROCZEK ZGINACZY, PORTE-PAROLE, KOLACJA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, GRZBIETORODY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SOCJOLOGIA MIASTA, DUROMETR, KAPUZA, RUROWNIA, ŁYSAK, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, BONŻURKA, ICHTIOSTEGOWCE, ŻULIK, CHMURA WARSTWOWA, WYCHWYT, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, FRYZYJSKI, PRZEKĄTNIA, MECHANIK, KABESTAN, WIATRACZEK, STYLIZACJA, INFORMA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, KOMITET, NAWYK, MARMOZETA BIAŁA, FISZBINOWIEC, SIATKA, PRZELOT, WATERPOLISTA, KWASZONKA, BURLESKA, BREK, PATRZAŁKI, BAGNIAK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, HAMULEC NAJAZDOWY, CHOROBA FONGA, BŁONICA NOSA, SWOSZOWICE, INOZAUR, MEDALION, SZALENIEC, IZOMORFIZM, WINA UMYŚLNA, CYNGIEL, TAN, POPRZECZNICA, BIAŁA DAMA, CIEMNA ENERGIA, ZABURZENIE NASTROJU, MUTACJA DYNAMICZNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ABBA, PIASKOWIEC, HUBA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, CZEKADEŁKO, FIŃSKI, CHAMEOFIT, OTWIERANIE SERCA, SZUWOZAUR, AKWAWITA, RUSYCYSTYKA, LEGO, RYCINA, HARMONIA, LODOWIEC ALPEJSKI, KIKUTNICE, SZCZENIARA, ŁUŻYCKI, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, BASSHORN, BURAK POSPOLITY, PLANTY, TERIOLOGIA, KORONA, ASTROGRAF, LEFLUNOMID, KONESER, OKARYNA, ORGANISTRUM, ZLEW, PRZEKRASEK, ASYLABIZM, MIODOJAD UBOGI, ŚREDNIA KWADRATOWA, FARMAKOGENETYKA, CZTERY DESKI, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ENDOSKOP, BOREWICZE, OSIEC, KAŁAMASZKA, WARSTWA OZONOWA, PRAWOZNAWCA, BAJKOPIS, NAKŁADKA ASFALTOWA, ŁUSKIEWNIK, KARUK, INOZYTOL, GRANITA, DEKIEL, PRUSY, ŚLIWKA, ZDZIADZIENIE, OAZA SPOKOJU, IMPAS, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SEMITOLOG, BRYTFANNA, ANKIETOWANA, WET, FALA, PLAZMOLIZA, SOFCIK, METKA, OPIJUS, MALERIZAUR, NIKOLAITA, NOCNICZEK, KONKLAWE, URODA, DIABEŁ, AUTOSZCZEPIONKA, WYZWOLICIEL, PAWILON, WIELKORUSKI, PLUS DODATNI, CZARA, ?SIECI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.373 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJEK przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJEK
przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZYRZĄD, KTÓRY SŁUŻY DO PRZELEWANIA I PRZESYPYWANIA SUBSTANCJI ORAZ DO SĄCZENIA; RODZAJ NACZYNIA W KSZTAŁCIE STOŻKA ZWĘŻAJĄCEGO SIĘ KU DOŁOWI I POSIADAJĄCEGO NA KOŃCU DZIURKĘ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x