CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA FONGA to:

choroba charakteryzująca się zwapnieniem stawów biodrowych, nieprawidłową strukturą stawów łokociowych, zwiotczeniem skróryi tęczówką w kształcie koniczyny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.331

PLAMA, TRĄBITA, WIRGINAŁ, WODA PO KISIELU, STAROINDYJSKI, PACZKA, DZWON, KOSZYCZEK, KARPLE, POST, GATUNEK KATADROMOWY, WALIDACJA, OSTRYGOJAD, NAOS, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ZŁOTY STRZAŁ, ABORDAŻ, MISA, RYCERZ, BANAN, CHOROBA DARLINGA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, FOREMKA, WKŁAD GRUNTOWY, MOTYLEK, KRĘG SZYJNY, KRĘCIEK, NADWZROCZNOŚĆ, CYKLOTYMIA, GRUSZA, ZAKON CZYNNY, GRUBIANIN, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SZPARNICOWATE, CUKIER LODOWATY, ŻABIA LASKA, MIĘKKIE SERCE, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, WĘZEŁ SA, CAYLEY, OGRANICZENIE, ZBRODNIARZ WOJENNY, BROŃ WODOROWA, WIROWOŚĆ, DAMULKA, ZJAWISKO SEEBECKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, MARSZ, MADZIARSKI, MONARCHIA DESPOTYCZNA, CYBERPANK, DIPLOPIA, REMINISCENCJA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, SIEWECZKA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PSZENICA DURUM, SUPERKOMBINACJA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, WALEC, ZAPARZACZKA, BAR MLECZNY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, LĘG, MIEDNICZKA NERKOWA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, CHEMOTROPIZM DODATNI, NELSON, EGZOTARIUM, FILAKTERIA, NIEKAPEK, EKLIPTYKA, KRAKELURA, ZOONOZA, CYMES, BECZKARNIA, MOST, OPIEKUŃCZOŚĆ, BOJER, USTNOŚĆ, SPRZĘŻNICE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, TROPIK, BASEN, KOKLUSZ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PATYK, BACKGROUND, MISIACZEK, POLEROWACZ, BUREK, GARNA, LOGOPEDA, WIEK DOJRZAŁY, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, BEZPIECZNY SEKS, KWOTA BAZOWA, CHŁOPAK DO BICIA, KULON, MAKIJAŻYSTA, RURALISTYKA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, OBSERWACJA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, REFREN, WERSYFIKACJA, CEFALASPIDY, ROZEDMA, KONESER, IMMUNOFLUORESCENCJA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, JOGIZM, CHRUPKOŚĆ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, GNIOTOWNIK, SĄD GRODZKI, CIĘŻAR DOWODU, SMOKING, QUICKSTEP, DREWNO FIOŁKOWE, ŻYWIOŁAK, CNOTA, POKRZYWKA, TELEBINGO, BAROSKOP, OPARY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, VIP, POMPA, TERYNA, ODCZYN ZAPALNY, ZAPRZĄG, FILECIK, SZKOŁA, MITSUKURINA, NIEWYDOLNOŚĆ, BUDOWNICTWO, MUSZKA, GASTRONOM, CHOROBA ZASADOWA, FINEZYJNOŚĆ, WIATR SŁONECZNY, PANTOGRAF, WARSTWA OZONOWA, FORMA, DOJŚCIE, BEZDNO, USZTYWNIACZ, STROIK, FIRN, BAJT, ZARANIE, OBRZEŻE, ZŁOŻENIE PODPISU, CIĘŻKI TYŁEK, GRASICA, PORĘCZE, SZLACHTA CHODACZKOWA, SZTUKA, NIEPOKALANEK, SPŁYW BŁOTNY, AUDIENCJA GENERALNA, FORUM, TEATR ELŻBIETAŃSKI, NUTACJA, ROZKŁAD, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PROSTKA, TEOLOGIA MORALNA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, RUSAŁKA, KOŁO, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, LEZGINKA, PSYCHOGERIATRIA, KOZIOŁ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, WCINKA, ŻURAWINA, OSĘK, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, WEGETARIANIN, SUCHA IGŁA, MAGNETOSTATYKA, DŁAWIEC, PRAWORĘKI, SZACHOWNICA PUNNETTA, SKÓRNICTWO, LAMPA KARBIDOWA, ANAFORYCZNOŚĆ, TŁUK PANCERNY, HAFTARNIA, PRZEWLEKŁOŚĆ, LARWA, HALLOTRON, NATURALIZM, GŁODÓWKA, HIPIS, OCZKO W GŁOWIE, ASD, GWAŁTOWNOŚĆ, TAŚMA, EKONOMIA POLITYCZNA, PANNICA, GWAŁT, KOMÓRKA MATECZNA, EWOLUCJONIZM, GEMISTA, SZKOŁA, MIANOWANIEC, FIZYKA STATYSTYCZNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, AUTSAJDER, SETNIK, PROBIERNIA, CHOROBA GAMSTORP, ROZTWÓR BUFOROWY, EDYTORSTWO NAUKOWE, BU, DEPTAK, JEDENASTKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, TASZCZYN PSZCZELI, ASTROLOGIA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, TOR, ŚCIĘGNO ACHILLESA, WALC ANGIELSKI, BŁYSTKA OBROTOWA, PĘPEK ŚWIATA, PODZIAŁ METRYCZNY, ATOMISTA, LIROGON, COCKNEY, KOŁOMYJEC, TEORIA MODELI, PUSZYSTOŚĆ, SPRAY, PRIORYTET, KINOMANIAK, CHOROBA BRUGADÓW, PRINSEPIA CHIŃSKA, ALGEBRA OGÓLNA, BYSTROŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, POSTĘP TECHNICZNY, JĘZYK WEGETUJĄCY, ETANERCEPT, RÓG, STARY MALUTKI, RODZAJ NIJAKI, KSIĄŻKOWOŚĆ, PRASOWNIA, KIERUNEK, IMPUTOWANIE, PORĘBA, EKOSFERA, MONOGENIZM, POCIĄG EKSPRESOWY, GIMNASTYKA, INWALIDA WOJENNY, HELING, ZAUROPODOMORFY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ZATRZYMANIE, CRASHTEST, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, PRE-PAID, SILNIK GAŹNIKOWY, GRANDA, SUPRESJA, NAPŁYW KORZENIOWY, PERKOZ, PASIECZNIK, STRAJK OSTRZEGAWCZY, IMIĘ, PIKIEL, DOROSŁOŚĆ, STYL FORMULARNY, STYL KOLONIALNY, IMPULSYWNOŚĆ, HARLEKIN, TEŚCIK, STYL GOTYCKI, ZESTAW, RADIESTETA, OKULISTYKA, GRZYB SŁUPOWY, KWALIFIKACJA PRAWNA, BIAŁORUTENISTYKA, ROZBIERACZ, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, ?RZEKOTKA DRZEWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.331 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA FONGA choroba charakteryzująca się zwapnieniem stawów biodrowych, nieprawidłową strukturą stawów łokociowych, zwiotczeniem skróryi tęczówką w kształcie koniczyny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA FONGA
choroba charakteryzująca się zwapnieniem stawów biodrowych, nieprawidłową strukturą stawów łokociowych, zwiotczeniem skróryi tęczówką w kształcie koniczyny (na 12 lit.).

Oprócz CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CHOROBA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ ZWAPNIENIEM STAWÓW BIODROWYCH, NIEPRAWIDŁOWĄ STRUKTURĄ STAWÓW ŁOKOCIOWYCH, ZWIOTCZENIEM SKRÓRYI TĘCZÓWKĄ W KSZTAŁCIE KONICZYNY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast