STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEANDER to:

starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEANDER

MEANDER to:

geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.)MEANDER to:

fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.)MEANDER to:

element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.)MEANDER to:

ZAKOLE; zakręt koryta rzecznego (na 7 lit.)MEANDER to:

przekładnia zygzakowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.290

STÓŁ, NIECHLUJNOŚĆ, EGZEKUTOR, ZARODNIKOWCE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, IZOLACJONIZM, DZIEŃ REKTORSKI, GANOIDY KOSTNE, ERPEG, ŻÓŁTLICA, TARAS WIDOKOWY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, OSNUJA, WYJADACZ, ŁOPATA, SINICA OBWODOWA, ORIENTACJA, ŻYWA MOWA, GEODETA, FILEMON CZARNOLICY, ŁUCZEK, PRZYLEPKA, REWANŻ, FARSA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, RAKSLOT, BIOENERGOTERAPIA, ZAPAŁKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KIEROWNIK MUZYCZNY, CHONDRYT, AMFIBIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ALTOCUMULUS, DWUKADŁUBOWIEC, OOLIT, POJAWIENIE SIĘ, ZEGAR WODNY, ZMOTORYZOWANY, SYNDROM, ERA AFITYCZNA, CHRABĄSZCZ, BIEDA, DOCHÓD NOMINALNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, THINK TANK, OKOT, RYTOWNIK, RYNEK PRACY, WSZY, SZPULKA, JAMA GARDŁOWA, ŁACINA, OPARY, BARSZCZ BIAŁY, OPATRUNEK OSOBISTY, TŁUK PANCERNY, GRANICA FUNKCJI, TOPIALNIA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SZKARADZTWO, GAJNIK LŚNIĄCY, UCHWYT, KOBIECOŚĆ, ANGOBA, KĄPIEL LECZNICZA, DYM, SAROS, GRUBA KRESKA, KŁĄB, RÓG, TETRAMER, TADALAFIL, WIĘŹNIARKA, KLINKIER CEMENTOWY, LINIA ŚRUBOWA, LODOWIEC HIMALAJSKI, DZIAŁANIE, HAWAJSKI, ASYRYJSKI, ORTOPTYK, BIURO LUSTRACYJNE, MĄKA SITKOWA, FILM NOIR, ZAWARTOŚĆ, FALA, UPADŁY ANIOŁ, TERAPENA, CZYTANKA, TOPOS, CASUS, OGRZEWNICTWO, ŻALE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, E-MAIL, BINDOWNICA, CIAŁO AMORFICZNE, BĄBEL, LAWINA DESKOWA, SINGIEL, ALIENACJA, PARKIET, WIDZ, WZORNIK, GNIOTOWE, RADA GABINETOWA, MAJÓWKA, RYFLA, KREOLKA, DROŻDŻOWNIA, OPENER, ROZGRZEWACZ, RYBONUKLEOZYD, PROTESTANTYZM, ASPIRANT, PŁOMIEŃ, CHRYSTOLOGIA, KOPIA, BRYŁA SZTYWNA, DZIADZIENIE, SADZE, STREFA PERYGLACJALNA, KANCONETA, SPRINTER, BYT ABSOLUTNY, FRYZ, FILOSEMITA, BRUTALNOŚĆ, IMPOTENCJA, KOLBA, CYKL OWULACYJNY, KWIAT SIARCZANY, TUŁACZ, KONTROLING, PODNIEBIENIE TWARDE, PŁUG KOLEŚNY, JEDLICA SINA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, POCIĄG SZPITALNY, BROŃ WODOROWA, STEREOIZOMER, SIŁOWNIA JĄDROWA, LEZIWO, POSŁUSZNIK, HURYTA, STROP KLEINA, WĄŻ, SSAK OWADOŻERNY, WĄŻ, SKRZYNKA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DOWÓD POŚREDNI, CHOROBA DUCHENNE'A, ROKIET, LEUMAFIT, DIATERMIA, NADPŁYNNOŚĆ, KUMULACJA, SKÓRZAK, ZWINNOŚĆ, BŁĄD, GZA, BARIATRA, WAŁ, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, DOKUMENTALISTYKA, ELEGIJNOŚĆ, WYGRZMOCENIE SIĘ, LEPIARKOWATE, TABLICA PRAWDY, SAMOROZPAD, RWACZ, DŻIHAD, GUNDIE, PROWENIENCJA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, SIODŁO WESTERNOWE, AŻUR, SPADAJĄCA GWIAZDA, OTĘPIENIE, HALLING, JEŻ MORSKI, SZPILKA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SKOWYT, MAGNES, DIZAJN, ŁUK, SCHLANIE SIĘ, ŚLIZGAWKA, KARDIOCHIRURGIA, NACECHOWANIE, STADIALNOŚĆ, OBCHÓD, LINIA PRZEMIANY, POŚLIZGI, RAK, SKROMNIŚ, CZAS TERAŹNIEJSZY, SUBSYSTENCJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ORTOPEDA, URANIDOWATE, PĄCZKOWCE, QUICKSTEP, STOŻEK WULKANICZNY, WILCZY GŁÓD, AGORA, TORNADO SZKWAŁOWE, KOLOKACJA, RADIANT, KSIĄŻĄTKO, POMROK, INWERSJA, WĘŻYK, PILON, KLOPS, WAPNIARKA, MIODOJAD, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ONKOLOGIA, SWOJAK, PRZEPIÓRKA, B, ODKRYWANIE DUSZY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PRELUDIUM, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KOLEGIUM, KUFEL, PALMA KRÓLEWSKA, SZRANKI, KROWIEŃCZAK, STARÓWKA, ANTYNATURALIZM, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, KWAS BURSZTYNOWY, OPIEKUN FAKTYCZNY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WIELKI ATRAKTOR, SIEWECZKA, JAMS, TEREN, OBRZEŻE, PUSZCZYK, MAŁGORZATKA, KULUARY, JEDYNY, KLUCZ NASADOWY, SZEW, PUNKT RÓWNONOCNY, ANATOMIA FUNKCJONALNA, FRANCISZKANIZM, CHŁONIAK, BUCHTA, LISTNIENIE, AGORA, PIZZERIA, PUBLIKA, POPRZEDNICA, ŻUŻLOBETON, PRZYGOTOWANIE, LOSOWOŚĆ, SZTYCHARSTWO, KOMENSALIZM, WĘZEŁ CIEPLNY, TYFLOLOGIA, NEGACJONISTA, KOTERYJNOŚĆ, TREPAK, ZNAK KRÓTKOŚCI, KRÓLIK, METAMORFIZM PROGRESYWNY, SEMINARIUM, ABOLICJONISTKA, POCZĄTEK, CEGLARKA, SZARA MYSZ, CICHODAJKA, KAMIEŃ, LIZAK LOGOPEDYCZNY, WUEF, PROFESJONALISTA, SLOW-FOX, GORĄCZKA REUMATYCZNA, LAICKOŚĆ, PODCIEP, MOGILAMBDACYZM, ROZBITEK, SŁAWIANKA, MODEL AMERYKAŃSKI, JAMA OTRZEWNA, WYGA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, CZTERY DESKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ?OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.290 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEANDER starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEANDER
starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.).

Oprócz STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STAROŻYTNY ORNAMENT Z ZAŁAMUJĄCYCH SIĘ LINII, STOSOWANY TEŻ W RENESANSIE I KLASYCYZMIE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast